• ŠKD - 4.C v knižnici

    • 26.11.2018 15:04
    • Dňa 12.11. 2018 sa trieda 4.C zúčastnila zámeny kníh v Malokarpatskej knižnici. Pani knihovníčka deťom aj prečítala úryvok z knižky Hastrošovci, ktorej autorom je Roald Dahl. Túto vtipnú knižku niektoré deti poznali. 
     Foto TU
    • viac
    • Predvianočná charitatívna tržnica

    • 26.11.2018 14:44
    • Milí rodičia, 
     vyjadrujeme veľkú vďačnosť Vám a Vašim deťom  za príspevok do našej charitatívnej tržnice a tiež aj za Vašu ochotu  dať deťom peniažky na nákup kníh a hračiek. Pomohli ste dvakrát a výsledná suma 1101 eur je vyzbieraná Vašou zásluhou. 
     Ďakujeme.
    • viac
    • KOMPARO (oznam pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

    • 07.11.2018 13:48
    • K O M P A R O

      ( informácia pre rodičov a žiakov 9. roč.)

      

            Dňa  15. 11. 2018 (v štvrtok)  sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  .

            Testovanie bude prebiehať v čase od 7.45  do 10.40 hod.

            Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

    • viac
    • Riaditeľské voľno

    • 05.11.2018 14:50
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že

      

     dňa 21.11.2018 ( streda ) udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka

      

     z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka.

      

     Žiaci 6. – 9. ročníka budú automaticky zo stravovania odhlásení.

      

     Ing. Monika Hlúšková

          riaditeľka školy

    • viac
    • Rodičovské združenia

    • 05.11.2018 14:45
    • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia

     19.11.2018 ( pondelok ) o 17:00 - druhý stupeň
     20.11.2018 ( utorok ) o 17:00 - prvý stupeň
    • viac
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie