• Jarný zber papiera
     • Jarný zber papiera

     • sa uskutoční v dňoch    

      9. - 12. apríla 2018.

    • Krúžok Tvorivé dielne
     • Krúžok Tvorivé dielne

     • Počas školského roka vytvárame s prvákmi a druhákmi na krúžku Tvorivé dielne.
    • 1.B v Malokarptskej knižnici
     • 1.B v Malokarptskej knižnici

     • Dňa 14.3. 2018 žiakov z 1.B v Malokarpatskej  knižnici privítala  pani Denisa Kovácsová. Podujatie sa nieslo v duchu informatickej výchovy, keďže väčšina žiakov tu boli po prvýkrát.
     • Okresné kolo v PYTAGORIÁDE

     • V dňoch 13. 3. a 14. 3. sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 167 žiakov, 75 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi.
    • Úspechy v biologickej olympiáde
     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • Dňa 8.2. 2018 sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo obvodné kolo biologickej
      olympiády kategória „C“, žiaci 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej
      školy.
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 28.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súperili žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Pri vynikajúcich výkonoch mala porota, zložená z pani učiteliek, veľmi ťažkú úlohu. Avšak, zvíťaziť môžu len najlepší.
    • Čítajme si s Hujdičom
     • Čítajme si s Hujdičom

     • Dňa 22.2. sa žiaci 1. ročníka zúčastnili zaujímavého čítania "Čítajme si s Hujdičom". Pán Hujdič predstavil deťom zaujímavé knihy a z každej kúsok prečítal.
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev