• Úspechy v biologickej olympiáde
     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • Dňa 25.4. 2018 sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády kategória „D“, pre žiakov 6. a 7.ročníka. 

     • Prerušenie elektriny - DÔLEŽITÝ OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 03.05.2018 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať v obmedzenom režime.

      Žiaci 1. a 2. stupňa sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny do 11.40 hod.
      V prevádzke nebude ani školská jedáleň.
     • Poznaj hlavné mesto

     • V dňoch 15. až 17. mája 2018 sa uskutoční kurz “Poznaj svoje hlavné mesto“, ktorý je každoročnou doplnkovou aktivitou pre žiakov piateho ročníka. Cieľom kurzu je sprostredkovanie informácií o Bratislave - hlavnom meste Slovenska.
    • Škola v prírode - Bojnice
     • Škola v prírode - Bojnice

     • V dňoch 9.-13.4 2018 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili školy v prírode v Bojniciach.
     • Bavme deti športom

     • V marci sa žiaci 1. stupňa zúčastnili štyroch kôl atletickej súťaže „Bavme deti športom“
      v hale Elán v Bratislave.
     • Deň narcisov 2018

     • 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka so po ôsmy raz zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. Väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.
     • Zážitkové vyučovanie vlastivedy

     • V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili ZÁŽITKOVÉHO VYUČOVANIA VLASTIVEDY v Bratislave.
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev