• Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 26. - 27. 3. 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 217 žiakov, z nich 91 sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Našu školu reprezentovalo 17 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Tomáš Ries (3.B) a Ondrej Gvozdják (8.D). Úspešnými riešiteľmi sa stali: Tomáš Nociar (3.B), Soňa Bučková (4.B), Ľuboš Srnec (4.C), Olívia Zaťková (4.C), Andrej Fencl (5.B), Lenka Kováčová (7.A).
      Gratulujeme!
      Výsledky: OK_PYT_vysledky2019.xls
     • Deň učiteľov

     • Deň učiteľov
      Dnešný sviatočný deň spríjemnili žiaci svojim učiteľom chutným koláčikom a pohárom nealkoholické šumivého vína. 
      Foto TU
     • Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

     • Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín v Modre. 
      Nasú školu reprezentovali víťazi školského kola.
      1. kategória - poézia: Silvia Pavelčíková 3.C
      2. kategória - poézia: Peter Berta 6.A
                            próza: Emma Mária Hlaváčková 5.C
      3. kategória - próza: Michal Illavský 8.A

      Umiestnenie:
      2. miesto: Michal Illavský
      3. miesto: Peter Berta
      Foto TU
     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • Úspechy v biologickej olympiáde 

      12.2. sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa Ondrej Gvozdják z 8.D umiestnil na 3. miesteTomáš Nemec tiež z 8.D na 9. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti nás reprezentovali Katarína Turcerová z 8.B, ktorá získala 1. miestoLaura Buociková z 9.C 2. miesto.

      Do krajského kola dňa 20.3. postúpili obe dievčatá z projektovej časti a rovnako úspešne našu školu reprezentovali. Katarína Turcerová obsadila krásne 3. miesto a Laura Buociková 8. miesto. Taktiež sa stala úspešnou riešiteľkou.

       Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 

     • Školský ples

     • 21.2.2019 sa podvečer konal Školský ples pre žiakov 2. stupňa našej školy. Tohtoročnou témou plesu bola Havajská noc.
      Ďakujeme všetkým rodičom za príspevky do tomboly a bufetu.
      Foto TU
     • Dramatické čítanie v 2:B

     • To aby som Ta mohla lepšie zožrať! C´est pour mieux te manger!
       

      Koľkokrát už bola Červená Čiapočka prerozprávaná, sfilmovaná, zhudobnená !   Dňa 12.3. 2019 navštívila 2.B triedu pani Miroslava Grajciarová, Slovenka žijúca v Paríži. Žiakom predstavila prezentáciu francúzsko-slovenskej knižnej novinky - To aby som ťa mohla lepšie zožrať, ktorej je prekladateľkou. Až do troch štvrtín sa príbeh vyvíja tak, ako ho deti poznajú Červenú Čiapočku čaká stretnutie s vlkom u starej mamy. Už-už idú vyvaliť oči, že to predsa poznajú, keď sa zrazu v kľúčovom momente všetko zmení. Rozuzlenie je vtipné a emotívne, povzbudzuje nielen zmysel pre humor, ale aj schopnosť nahliadať na známe postupy s odvahou. Žiakom sa dramatizácia rozprávky veľmi páčila a v závere si žiaci vyrobili Červenej Čiapočky, zlého vlka, starej mamy a poľovníka.

      Foto TU
     • Literárno - výtvarná súťaž

     • Malokarpatská knižnica v Pezinku oddelenie pre mládež dňa 6.3.2019 zorganizovala VYHODNOTENIE LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE za rok 2018. Z našej školy boli ocenené dievčatá :

      • 1.miesto za výtvarnú prácu na tému: Svet je jedna báseň získali Katarína Bížová a Petra Košťálová zo 4.C triedy
      • Špeciálnu cenu knižnice za literárno-výtvarnú prácu  na tému : Svet je jedna báseň získali Lujza Mozolová, Olívia Zaťková, Michaela Olejníková zo 4.C triedy
      • 2.miesto za literárnu prácu na tému: Dary Zeme obdržala Paulína Pilková z 9.B triedy
      Foto TU
     • Vieme správne stolovať a správať sa v jedálni

     • My žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážeme ako sa v jedálni správať.  Učíme sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok, vzájomne sa sledujeme a  podporujeme sa. Naše pani vychovávateľky nás pozorujú, pomáhajú nám a spolu s nami - žiakmi si hodnotíme každý deň. A ako to dopadlo?
       
      - za december sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.C a 1.D - 11 bodov
      2.ročník - 2.C - 12 bodov
      3. ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.D - 13 bodov
       
      - za január sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 18 rokov
      2.ročník - 2.D - 15 bodov
      3.ročník - 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 18 bodov

      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
       - za február sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.A - 14 bodov
      2.ročník - 2.D - 12 bodov
      3.ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.B, 4.c a 4.d - 14 bodov
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 5.3 a 6.3.2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci podali skvelé výkony a aj touto cestou víťazom blahoželáme.

      I. kategória
      Próza                                                              
      1. Kristína Adamčíková     2.D                             
      2. Ema Majerová               3.A                             
      3. Nela Slivková                2.C                                 
          Richard Gašparovič      4.D 

      Poézia                                                              
      1. Silvia Pavelčíková        3.C                             
      2. Victoria Gažda             4.A                             
      3. Šimon Pícha                4.C                                 
          Barbora Buzgová         3.B

       

      II. kategória
      Próza                                                              
      1. Emma Hlaváčková       5.C                             
      2. Petra Procházková      6.A                             
      3. Nina Halušková           5.A                                 
          Tereza Hlúšková          6.A                             

       Poézia

      1. Peter Berta                  6.A                             
      2. Adam Bednarič            5.C                             
          Tatiana Illavská            6.A                                                            
      3. Denisa Šnircová          5.D

          Timotej Libant             6.A

                                         

      III. kategória
      Próza                                                                                                                  
      1. Michal Illavský        8.A 

      Poézia                                                                                                                  
      2. Simona Podušelová     7.C

      Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole. Držíme všetkým palce.

      Foto TU

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6453