• Deň Zeme v 1.A

     • Deň Zeme na Železnej studienke so žiakmi 1.A triedy a ich súrodencami a kamarátmi z vyšších ročníkov. O úžasný deň sa nám postarali lektori z inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.
      Foto TU
     • Kurz Poznaj hlavné mesto.

     • V dňoch 21.-23.mája 2019 sa uskutočnil kurz pre žiakov V. ročníka pod názvom „Poznaj hlavné mesto“. Tento školský rok sa ho zúčastnilo 99 žiakov a 5 učiteliek.

                  Cieľom kurzu je spoznávanie hlavných dominánt Bratislavy a dozvedieť sa o nich čo najviac informácií. Kurz má vopred určený program, tento rok sme sa neraz museli podriadiť počasiu, ktoré nebolo žičlivé.

                  Deti absolvovali plánovanú prehliadku Dómu sv. Martina s odborným výkladom, prezreli si budovu SND a Reduty, navštívili Prírodovedné múzeum, Múzeum dopravy, hrad Devín a ZOO.

      Foto TU
     • Historicko - geografická exkurzia.

     • 16.mája 2019 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla opäť na južnú Moravu. V rámci exkurzie navštívili Buchlovice, kde si prezreli barokový zámok situovaný v anglickom parku. V neďalekom Starom Měste si prezreli Kovozoo - jedinečnú kovovú ZOO v Európe, ktorá sa nachádza v zaujímavom a netradičnom prostredí zrekonštruovaného areálu bývalého cukrovaru pri Uherskom  Hradišti. Kovozoo je súčasťou recyklačného ekologického centra – miesta, kde ľudia odovzdávajú nepotrebný odpad a zároveň sa môžu zastaviť a nasať atmosféru umeleckých artefaktov vznikajúcich ako sekundárny produkt pri recyklácii odpadu. V areáli sa nachádza i múzeum poľnohospodárskych strojov. Exkurziu zakončili krátkou prehliadkou historického centra Uherského Hradišťa.
      Foto TU:
     • ŠKD koncert - Aj zvieratá sú živé bytosti.

     • Školsky klub zorganizoval pre  deti pekný a poučný koncert o tom, že aj zvieratká sú živé bytosti. Umelci z agentúry Amos formou piesní a obrazovou prezentáciou pripomenuli deťom, že zvieratká sú živé tvory s dušou a nie hračka, ktorú môžeme kedykoľvek odložiť. Deti nadšene spievali spolu s umelcami známe slovenské populárne piesne.
      Foto TU
     • Vieme správne stolovať a správať sa v jedálni

     • My žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážeme ako sa v jedálni správať.  Učíme sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok, vzájomne sa sledujeme a  podporujeme sa. Naše pani vychovávateľky nás pozorujú, pomáhajú nám a spolu s nami - žiakmi si hodnotíme každý deň. A ako to dopadlo?
       
      - za december sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.C a 1.D - 11 bodov
      2.ročník - 2.C - 12 bodov
      3. ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.D - 13 bodov
       
      - za január sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 18 rokov
      2.ročník - 2.D - 15 bodov
      3.ročník - 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 18 bodov

      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
       - za február sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.A - 14 bodov
      2.ročník - 2.D - 12 bodov
      3.ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.B, 4.c a 4.d - 14 bodov
       
      Ako sme už písali, žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážu ako sa v jedálni správať. 
      Učia sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok. Vzájomne sa sledujú, upozorňujú a podporujú sa v slušnom správaní. Naše pani vychovávateľky ich pozorujú, pomáhajú im a spolu so žiakmi si hodnotia každý deň. A tu vidíte najlepšie triedy za ročníky:
       
      - za marec sme mohli získať 20 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 15 bodov
      2.ročník - 2.B - 15 bodov
      3. ročník - 3.A a 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 20 bodov
       
      - za apríl sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 16 bodov
      2.ročník -  2.D - 18 bodov
      3.ročník -  3.C - 18 bodov
      4.ročník -  4.D - 16 bodov
       
      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
     • Donau Auen

     • Dňa 3. a 7. mája sa naši piataci opäť zúčastnili obľúbenej biologickej exkurzie s názvom Donau-Auen. Žiaci absolvovali prehliadku rakúskeho Národného parku Donau-Auen vzdialeného 35 km od Bratislavy, spojenú s multimediálnou expozíciou o lužnom lese v zámku a s pozorovaním rôznych živočíchov na zámockom ostrove. Súčasťou programu bola aj podvodná pozorovateľňa pod jazerom, kde žiaci sledovali život rýb v Dunajskom ramene. Cestou späť sa zastavili v Marcheggu – v najväčšom hniezdisku bocianov v Európe.

      Foto TU
     • Gymnastický 4-boj – krajské kolo

     • V stredu 10. apríla sa 16 dievčat a 11 chlapcov našej školy zúčastnilo krajského kola v gymnastickom štvorboji na ZŠ Tupolevova v Bratislave. Reprezentovali školu v troch kategóriách.

      Dievčatám sa vo všetkých kategóriách podarilo obsadiť 1. miesta v súťaži družstiev, a tým si zabezpečiť postup na M SR.

      Chlapci súťažili prvý krát a v kategórii  1.-3. ročník sa im podarilo získať 1. miesto a postup na M SR, ktoré sa konajú 14. a 15. mája v Dubnici nad Váhom a družstvo chlapcov v súťaži družstiev kategórie  4.-6. ročník obsadilo 2. miesto.

       

      V kategórii „C“ dievčatá 7.-9. ročník súťažili:

      Miriam Koreničová 6.D

      Diana Cingelová 8.D

      Alžbeta Dulajová 8.D

      Romana Šimonovičová 8.D

      Lenka Tománková 8.D

      V tejto kategórii v jednotlivcoch súťažilo 30 dievčat.

      Na 1. mieste sa umiestnila Diana Cingelová a na 4. Romana Šimonovičová.

       

      V kategórii „B“ dievčatá 4.-6. ročník súťažili:

      Victoria Gažda 4.A

      Lujza Mozolová 4.C

      Adela Marková 5.B

      Terezka Múčková 5.C

      Katarína Packová 5.D

      Vanessa Maco 6.B

      V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat si 2. miesto odniesla Adela Marková, 3. miesto Victoria Gažda a 4. miesto Vanessa Maco.

       

      V kategórii „A“ dievčatá 1.-3. ročník súťažili:

      Tereza Haburajová 1.A

      Nella Straková 1.B

      Amélia Galánková 1.D

      Nela Slivková 2.C

      Natália Buday 2.C

      Natália Buday v súťaži jednotlivcov, spomedzi 30 dievčat, získala 1. miesto, Nela Slivková 2. miesto a Tereza Haburajová 5. miesto.

       

      V kategórii „B“ chlapci 4.-6. ročník súťažili:

      Marco Kmeťka 5.D

      Adam Mozola 6.D

      Peter Berta 6.D

      Oliver Pinček 6.D

      Marek Pažitný 6.D

      V jednotlivcoch z 10 súťažiacich si 3. miesto odniesol Adam Mozola.

       

      V kategórii „A“ chlapci 1.-3. ročník súťažili:

      Grilli Teo 1.B

      Noel Haško 1.C

      Emil Galánek 1.D

      Michal Sulan 2.C

      Ondrej Adamec 2.D

      Tadeáš Pícha 2.D

      V jednotlivcoch z 11 súťažiacich si 3. miesto odniesol Emil Galánek a na 5. mieste sa umiestnil Tadeáš Pícha.

      Všetkým dievčatám a chlapcom blahoželáme a držíme palce na M SR!

      Foto TU
     • Deň Zeme v 3.A

     • 16. apríla sme sa zúčastnili projektu DEŇ ZEME - Zdravá krajina. Žiaci v prvej aktivite vyrábali hotel pre hmyz a v druhej aktivite viedli diskúsiu o zdravom životnom prostredí.
      Foto TU
     • Deň Zeme v 2.C a 2.D

     • Deň Zeme 
      16.4. 2019 sa uskutočnili na I st. prednášky o vode "Modrý svet" v 2.C,D z občianskeho združenia Daphne. Deťom vysvetlili hravou formou kolobeh vody v prírode . Tiež ochranu a šetrenie vody v domácnosti. Nakoniec žiaci vyčistili okolie školy od odpadkov.
       Deťom sa aktivity veľmi páčili.
      Foto TU
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6434