• Daniel Ryška - Majster sveta v karate

     • V dňoch 20.-23.6.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá sveta v karate. Náš žiak Daniel Ryška zo 4.B triedy získal titul Majstra sveta v kategórii KUMITE 10-roční do 145 cm. Veľmi sa tešíme z jeho krásneho úspechu a srdečne mu gratulujeme.
      Foto tu.
     • Deň detí

     • Dňa 31.5.2019 sa všetky triedy 1. a 2. ročníka zúčastnili zábavno - edukatívneho predstavenia  s rozprávkovými postavičkami Tárajko a Popletajka. Téma predstavenia bola Ako správne triediť odpad. Žiaci si zopakovali, čo patrí do akého koša, vyskúšali si to a popri tom si ešte aj zaspievali a zatancovali.
      Foto TU
     • ŠKD Futbalový turnaj

     • V mesiacoch máj - jún sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD  pre 
      3. a 4. ročník - Futbalový turnaj.
      Hráči predviedli pekné výkony, ktoré ocenili ich spolužiaci. Putovný pohár získali triedy 3.C a 4.A. Ostatné triedy dostali sladkú odmenu, medaily, diplomy a loptu. 
      Všetkým hráčom ďakujeme. 
      Foto TU
     • TPK 2018/2019

     •             V dňoch 10 -14. júna 2019 sa uskutočnil XVIII. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov 8. a 9. ročníka a 4 vedúci.

                Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si pozreli lovecký zámok vo Svätom Antone, Starý zámok v Banskej Štiavnici a zrenovovanú Kalváriu, ktorá je v programe TPK stále novinkou. Deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou skanzenu vo Vydrove.

                  Program druhého dňa sa pre prvú skupinu na poslednú chvíľu od základu zmenil. Prvým bodom bola prehliadka výstavy Terakotová armáda v Tatranskej galérii v Poprade.  Po prehliadke deti peši vystúpili cez Hrebienok, Bílikovu chatu, Studenovodské vodopády až na Zamkovského chatu.   

      Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád, a cez Veľký Kyseľ došla  Glackou cestou na Geravy a odtiaľ na Dedinky. Spolu prešli neuveriteľných 29 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadky Chrámu sv. Jakuba v Levoči a  Spišského hradu, a na záver Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoliu dolinu, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy túru zakončili na Stratenskej píle.  

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola prehliadka evanjelického kostola v Štítniku,  známeho gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú, Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla, sme kvôli výpadku prúdu museli vynechať, ale nahradili sme ju nemenej atraktívnou Gombaseckou jaskyňou. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu a deň sme zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

         Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia  štôlňu Andrej. Program XVIII. ročníka TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený

      Foto tu.
     • 5.C na oslave 70. výročia vzniku policajnej kynológie

     • 6. júna 2019 sa žiaci V.C triedy zúčastnili oslavy 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku, ktorú odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru zorganizoval na hrade Červený Kameň. Súčasťou osláv boli verejnosti prístupné ukážky policajnej kynológie, do ktorých bol zapojený aj vrtuľník a zásahová jednotka. Okrem toho deti videli výstavku šteniat z chovu PZ a  vystavenú policajnú a hasičskú techniku, vrátane dobovej. Atmosféru celej akcie dotvorila doprava na Červený Kameň, ktorú zrealizoval jeden z rodičov retroautobusom Škoda 706 RTO Lux.

      Foto TU
     • ŠKD Ukáž čo vieš

     • Dňa 29.5.2019 sa konala celoklubová akcia v ŠKD s názvom "Ukáž čo vieš." Akcii sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka a predstavili sa v speve, tanci, recitácii a hre na hudobný nástroj. Tu je malá ukážka.
     • ŠKD - Tretiaci majú talent

     • Dňa 22.5. sa v ŠKD konala talentová súťaž ,,Tretiaci majú talent". Deti predviedli hru na hudobné nástroje, tanečné choreografie a kúzla.
      Foto TU
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 30854