• Historicko - poznávací kurz 2019

     • V dňoch 22. až 24. októbra 2019 sa uskutoční Historicko - poznávací kurz, ktorý organizujeme pre žiakov deviateho ročníka. Cena kurzu je 120 eur a podrobnosti o programe sa môžete dozvedieť TU :

     • Pozrite sa na svet našimi očami

     • Oči nie sú všetko, čím môžeme vnímať svet. Niektorí ľudia si myslia, že oči sú samozrejmosť, iní si uvedomujú, že život bez zraku by nebol až tak jednoduchý. A predsa existuje mnoho ľudí bez zraku a vedia tak fungovať každý deň. Mali sme možnosť pozrieť sa na to aj na našej škole. Dňa 23.9.2019 nás navštívili paraolympionik Juraj Práger a jeho spoločník Marek Gernát, ktorí majú zrakový postih a urobili pre naše deti v školskom klubevýchovný program o každodennom živote ľudí bez zraku. Ukázali im základné pomôcky, ktoré používajú v bežnom živote a ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ľudí bez zraku. Deti si mali možnosť tieto veci vyskúšať a zahrať aj loptovú hru GoalBall. Nakoniec bolo aj vystúpenie vodiaceho psa Lukyho, ktorý špeciálny výcvik a je verným spoločníkom Juraja Prágera. Fotoalbum

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Ďakujeme rodičom našej školy za veľkú účasť na RZ a za hlasovanie v doplňujúcich voľbách do Rady školy. Všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.

      Gratulujeme víťazovi volieb pánovi Ing. Vladislavovi Berkovičovi.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • V utorok 17.septembra 2019, sa 51 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného tábora. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí v tomto školskom roku, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie pre žiakov deviateho ročníka.

      V rámci výchovného programu deviataci v priebehu školského roka navštívia Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Fotoreport TU :

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, vzhľadom na technickú závadu na kuchynskom zariadení v školskej jedálni sme museli dočasne upraviť a prispôsobiť jedálny lístok vzniknutej situácii. Závadu sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť. Ďakujeme za pochopenie.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku

      16. – 17.9.2019

      Volení kandidáti:
      1. Ing. Vladislav Berkovič
      2. Ing. Tatiana Leporis
      3. Ing. Jana Olejníková
      4. Ing. Zlatica Václavová

     • Rodičovské združenia

      • Rodičovské združenia

      • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      • pre 1. stupeň dňa 16.9.2019 (pondelok) o 17:00

      • pre 2. stupeň dňa 17.9.2019 (utorok) o 17:00

     • Oznam

     • Doplňujúce voľby do Rady školy ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

      Na prvých RZ prebehnú doplňujúce voľby rodičov do Rady školy. Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie do kandidátky tajomníčke Rodičovskej rady Kvetoslave Košťálovej na mailovú adresu:  kostalova.kvetoslava@zsfandlyho.sk.

      ( V žiadosti treba uviesť: meno, vek, zamestnanie, triedu, ktorú dieťa navštevuje, doterajšie aktivity na škole, prípadne v čom by sa kandidát mohol angažovať, alebo pomôcť škole. )

      Termín podania žiadosti je do 8.9.2019 - vrátane.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • sekretariat@zsfandlyho.sk
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie