• Dôležité termíny:

     • školy sú do odvolania zatvorené a vzdelávanie prebieha dištančnou formou

      ruší sa Testovanie 9,

      zápis do 1.ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30.apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí,      elektronickou formou  Elektronická prihláška,

      prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15.mája, (potvrdenie od lekára nebude potrebné),

      prijímacie pohovory na  stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,                       

      podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30.apríla do 31.mája 2020.

      RTVS predlžuje vysielanie pre školy od 9:00 do 11:00

       

     • Psychológia s Fándlym

     • Milí žiaci!

      Psychologičky ZŠ Fándlyho pre vás pripravili instagramový profil s názvom Psychológia s Fándlym, ktorý je predovšetkým zameraný na podporu a poradenstvo v dobe krízy, ktorá nastala na SR. Pravidelne tam budeme zdieľať rôzne príspevky, ktoré by vám mohli pomôcť zmierniť dôsledky karanténnych opatrení (obmedzenie sociálneho kontaktu, vyrovnávanie sa s aktuálnou situáciou). Plagátik

      Veríme, že naša snaha nevyjde na zmar a vďaka odporúčaniam či príspevkom vám poskytneme pomocnú ruku v týchto časoch. Zároveň profil bude slúžiť aj ako možnosť kontaktovať nás v prípade akýchkoľvek otázok, ťažkostí či potreby porozprávať sa s niekým. Nech sa páči LINK PRE VÁS ;) https://www.instagram.com/psychologiasfandlym/

           

     • Aktivity ŠKD

     • Milí družinári,
      pani vychovávateľky ŠKD budú pre Vás pravidelne pripravovať zaujímavé činnosti a nápady ako sa môžete zahrať, zabaviť sa pri výrobe pekných prác, zašportovať si, prípadne riešiť hlavolamy, či tajničky v období keď  sa nemôžeme stretnúť osobne v družine.

      Ak máte chuť zabaviť sa s nami, otvorte si stránku  O škole - ŠKD. 

      Bude nás veľmi tešiť, keď Vás niečo zaujme a urobí Vám  radosť.    Začíname v stredu 1.apríla
      Vaše pani vychovávateľky

     • Oznam: Matematický klokan a Maksík

     • Vážení rodičia a milí žiaci,
      vzhľadom na opatrenia v súvislosti s koronavírusom a zatvorenie škôl, bude súťaž Matematickýklokan prebiehať v najbližšom možnom termíne (pôv.termín bol 23.3.2020) po obnovení vyučovania na školách. Žiaci, ktorí pracujú na celoročnom matematickom seminári Maksík, odovzdajú odpoveďovníky 4.kola taktiež po opätovnom návrate do školy. Ak máte záujem, bližšie informácie si môžete pozrieť na

      www.matematickyklokan.sk
      www.maksik.sk

      Aby situácia spôsobená koronavírusom neohrozila úspešné ukončenie tohtoročného Maksíka, organizátor Talentída pripravil pre riešiteľov on-line odpovedník. Deti a rodičia ho nájdu na stránke vo Vstupe pre Maksáčikov. Pomôžte, prosím, rodičia deťom odpovedník vyplniť. Je to asi jediná cesta, aby sa mohlo vyhodnotiť 4. kolo (pre istotu nech ho vyplnia aj v prípade, že odpovedník odovzdali v škole alebo ste posielali poštou). Aj 5. kolo (posledné) pripravujú tak, aby deti mohli poslať odpovede cez internet. Maksík sa nevzdáva a chystá pre svojich Maksáčikov krásne ceny a diplomy.


      Ďakujem za pochopenie, koordinátor za 1.st. Slyšková Eva

     • Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

     • RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

      Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venovaný bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

     • Ako sme stolovali v jedálni v mesiaci február

     • Počas celého mesiaca február sa deti zo všetkých oddelení ŠKD snažili o získanie ☺ za slušné správanie počas obeda. 

       A takto sa nám darilo:     1.ročník:   1.A :12 bodov            2.ročník :   2.A : 14 bodov

                                                                1.B : 9 bodov                              2.B :    8 bodov

                                                                1.C : 14 bodov                            2.C:   12 bodov

                                                                1.D : 14 bodov                            2.D:    10 bodov

                                                

                                              3. ročník:    3.A :   7 bodov         4. ročník:    4.A : 12 bodov

                                                                 3.B : 11 bodov                            4.B : 12 bodov

                                                                  3.C :   8 bodov                            4.C :   3 body

                                                                 3.D.  10 bodov                            4.D : 10 bodov

       

       

      Najlepším triedam gratuľujeme .

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 25.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – 1.kategória. 31 žiakov recitovalo poéziu a 8 žiakov prózu.

      Výsledky:

      1. Kategória

      POÉZIA

      1.miesto - Dominika Fajnorová 4.C

      2.miesto - Amélia Galánková 2. D

      3.miesto - Barbora Heribanová 2. A

                       - Šimon Makara 4. C

                       - Tomáš Douda 2.A

      PRÓZA

      1.miesto -Stela Babiaková 4.D

      2.miesto – Kristína Adamčíková 3.D

      3.miesto – Nela Slivková 3.C

       fotoalbum

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev