• Škola vstupuje do oranžovej fázy v školskom semafore

     • Na škole sa vyskytol pozitívny prípad u žiaka 1.A triedy. Trieda prechádza na dištančné vzdelávanie.

      Karanténa pre úzke kontakty  je do 25.10.2021 vrátane. Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

      Zároveň sa potvrdila pozitivita na Covid aj u pedagogického zamestnanca v 3.B triede. Trieda prechádza na dištančné vzdelávanie. Karanténa pre úzke kontakty je do 22.10.2021 vrátane.

      Karanténa sa končí:

      · v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      · ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

      · v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

     • ZBER  PAPIERA

     • ZBER  PAPIERA 

       

      Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jesenný zber papiera.

      Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

      od 18.10. 2021 do 21.10. 2021

      Časový harmonogram :

       

      18.10.2021 (pondelok) -  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

      19.10.2021 (utorok)      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                           -  od 14.00 hod do 18.00 hod.

      20.10.2021 (streda )    -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                           -  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

      21.10.2021 ( štvrtok )   -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                           - od 14.00 hod. do 18.00 hod.

       

       

      Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.             

      Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

       

      Ďakujeme !

      Ing. Monika Hlúšková

           riaditeľka školy

       

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 30860