Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
s DPH
91866 nákup potravín 544,10 s DPH 26.01.2017 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
2017100058 nákup potravín 61,11 s DPH 31.01.2017 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ
4.17 nákup potravín 1 336,90 s DPH 31.01.2017 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ
670703513 nákup potravín 636,95 s DPH 31.01.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
O91872 nákup potravín 1 346,37 s DPH 31.01.2017 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
117014547 nákup potravín 79,92 s DPH 30.01.2017 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ
75O000227 nákup potravín 208,99 s DPH 30.01.2017 Boni Fructi Alena Malíšková vedúca ŠJ
117009343 nákup potravín 105,62 s DPH 26.01.2017 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ
3.17 nákup potravín 1 379,21 s DPH 26.01.2017 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ
670702570 nákup potravín 376,52 s DPH 26.01.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 2018102198 Tonery - nákup 2 159,82 s DPH 20.09.2018 Laser servis, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 1180003166 eŠkola 12 mesiacov 119,00 s DPH 14.09.2018 ŠEVT a.s Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 1083003991 Vyúčtovanie teplo 8/2018 4 161,60 s DPH 14.09.2018 TERMMING, a.s. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 181202271 Kôš na mapy 5x 60,00 s DPH 14.09.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 180129 Nákup kontajnera do kancelárie 628,00 s DPH 14.09.2018 LAUDER s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 180127 Nákup nábytku 563,04 s DPH 14.09.2018 LAUDER s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 1002018 Oprava veľkokuchynského zariadenia 235,18 s DPH 14.09.2018 Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 20180035 Kamenivo drvené - (Projekt nadácia Volkswagen) 781,60 s DPH 13.09.2018 CND Valovič s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 181007815 Čistiace prostriedky ŠJ 363,33 s DPH 14.09.2018 ECOLOAB s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/5596