• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vážení rodičia,

     za účelom zachovania bezpečnosti vašich detí Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vstupu do budovy školy od októbra 2019. Pokračovanie oznamu:

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že
      z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa
      07.11.2019 (štvrtok) bude v uvedený deň vyučovanie

      z r u š e n é.

      V prevádzke nebude ŠKD ani školská jedáleň.

      Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnia plánovaného kultúrneho podujatia od 8:00 do 10:00 v KD Pezinok.

     • Historicko - poznávací kurz 2019

      V dňoch 22.-24. októbra 2019 sa uskutočnil XIV. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 49 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie ôsmeho a deviateho ročníka a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      T5-2019 ( informácia pre rodičov a žiakov 5. ročníka)

      Dňa 20. novembra 2019 (v stredu) sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského
      testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 11.10 hod.

      Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50 do 11.40 hod.
      Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50 do 12.10 hod.

     • Európsky týždeň športu 2019

      Vážení športoví priatelia,

      aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2019.

      Váš záujem o šport nás nesmierne teší a veľmi si vážime Vašu spoluprácu.

      Táto iniciatíva bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

     • Šarkaniáda - ŠKD

      Dňa 16.10.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD - Šarkaniáda na školskom dvore. Deti predviedli svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov a o chvíľu sa nebo zaplnilo rôznymi farbami. Foto:

     • Beseda

      Dňa 26. septembra v škole bola beseda s pánom Petrom Pavlacom so slovenským dramaturgom a dramatikom absolventom našej školy. Porozprával žiakom o svojej profesii a odpovedal žiakom na zvedavé otázky. Foto:

  • Zvonenia

   Pondelok 11. 11. 2019
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Fotogaléria

  • 3-A Matematika - tvorba a plánovanie trasy
  • 3-A Pokus prírodoveda - vzduch
  • 3.A Poznávacia exkurzia Bratislava
  • 3-A Anglický jazyk - interaktívne opakovacie cvičenia
  • 3-A Výskumne ladená koncepcia (prírodoveda) - pokus ponáranie predmetov
  • Ovocný deň
  • Máme radi pohyb
  • Povzbudenie spolužiaka
  • Naše strašidlá
  • Historicko - poznávací kurz 2019
  • Návšteva knižnice - 6. oddelenie ŠKD
  • Prvá pomoc - 2.D - 17.10.2019