• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vážení rodičia,

     za účelom zachovania bezpečnosti vašich detí Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vstupu do budovy školy od októbra 2019. Pokračovanie oznamu:

     • Európsky týždeň športu 2019

      Vážení športoví priatelia,

      aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2019.

      Váš záujem o šport nás nesmierne teší a veľmi si vážime Vašu spoluprácu.

      Táto iniciatíva bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Veríme, že ju podporíte, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

    • Európsky týždeň športu 2019
     • Šarkaniáda - ŠKD

      Dňa 16.10.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD - Šarkaniáda na školskom dvore. Deti predviedli svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov a o chvíľu sa nebo zaplnilo rôznymi farbami. Foto:

     • Beseda

      Dňa 26. septembra v škole bola beseda s pánom Petrom Pavlacom so slovenským dramaturgom a dramatikom absolventom našej školy. Porozprával žiakom o svojej profesii a odpovedal žiakom na zvedavé otázky. Foto:

     • Exkurzie do Trnavy

      Dňa 1. a 2. októbra sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Trnavy. Spoznávali pamätihodnosti mesta prostredníctvom povestí. Prehliadku mesta sme začali pri radnici. Navštívili Baziliku sv. Mikuláša, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Malú synagógu a Mestskú vežu. Spoločne sme vylúštili erb Trnavy. Foto:

     • Oznam

      Z príležitosti osláv 60. výročia otvorenia našej školy bude organizácia dňa 23.10.2019 nasledovne:

      • vyučovanie: 4 vyučovacie hodiny (do 11,40)
      • obed: od 10,45 do 12,30
      • ŠKD: prevádzka do 13,00
     • Oznam

      Dňa 16. 09. 2019 sme so žiakmi navštívili Schaubmarov mlyn. Počas metodického dňa pozvánka „Do divočiny“ sa žiaci oboznámili zo zákonitosťami prírody a prezreli si výstavu súčasného umenia. Foto

     • Oznam

      Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme pre žiakov 1. stupňa usporiadali v dňoch 24. – 26. septembra 2019 štafetové hry. Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony v atletických disciplínach. Foto

     • Historicko - poznávací kurz 2019

      V dňoch 22. až 24. októbra 2019 sa uskutoční Historicko - poznávací kurz, ktorý organizujeme pre žiakov deviateho ročníka. Cena kurzu je 120 eur a podrobnosti o programe sa môžete dozvedieť TU :

     • Pozrite sa na svet našimi očami

      Oči nie sú všetko, čím môžeme vnímať svet. Niektorí ľudia si myslia, že oči sú samozrejmosť, iní si uvedomujú, že život bez zraku by nebol až tak jednoduchý. A predsa existuje mnoho ľudí bez zraku a vedia tak fungovať každý deň. Mali sme možnosť pozrieť sa na to aj na našej škole. Dňa 23.9.2019 nás navštívili paraolympionik Juraj Práger a jeho spoločník Marek Gernát, ktorí majú zrakový postih a urobili pre naše deti v školskom klubevýchovný program o každodennom živote ľudí bez zraku. Ukázali im základné pomôcky, ktoré používajú v bežnom živote a ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ľudí bez zraku. Deti si mali možnosť tieto veci vyskúšať a zahrať aj loptovú hru GoalBall. Nakoniec bolo aj vystúpenie vodiaceho psa Lukyho, ktorý špeciálny výcvik a je verným spoločníkom Juraja Prágera. Fotoalbum

     • Výsledky volieb do Rady školy

      Ďakujeme rodičom našej školy za veľkú účasť na RZ a za hlasovanie v doplňujúcich voľbách do Rady školy. Všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.

      Gratulujeme víťazovi volieb pánovi Ing. Vladislavovi Berkovičovi.

  • Zvonenia

   Piatok 18. 10. 2019
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod. Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Šarkaniáda - ŠKD
  • Beseda
  • exkurzie do Trnavy
  • ŠH
  • Sch_m
  • Oči nie sú všetko
  • Múzeum holokaustu Sereď
  • 4.D
  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate