• Usmernenie k pozitivite a úzkom kontakte s Covid 19

   Čo mám robiť ak ...?

     • Prevádzka školy v týždni od 22.2.2021

      Vážení rodičia, od pondelka 22.2.2021 sa naša škola otvára pre žiakov 1. stupňa, ktorým týmto končí dištančné vzdelávanie a začína prezenčné.

      Čo všetko k tomu potrebujete vedieť:

      • Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti bude pretestovaný (s negatívnym výsledkom, alebo p
     • Matematický klokan

      Matematický klokan pre žiakov 2. - 4. ročníkov bude i tento školský rok.

      Ak máte záujem prihlásiť sa do tohtoročného kola, všetko potrebné nájdete na webovej stránke matematickyklokan.sk, kde je i Prihláška žiaka. Prosím rodičov,aby do 14.3. prihlásili deti individuálne na uvedenej stranke a čakali na ďalšie inštrukcie. Ak počas termínu súťaže nebude prebiehať prezenčné vyučovanie, deti budú 19.-23.4. súťažiť online.

     • Deň bezpečného internetu (9.2.2021)

      MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU

      Šenkvická 14, 902 01 Pezinok

      Polícia by chcela deti upozorniť na to, že:

      • akúkoľvek informáciu, ktorú uverejníte na internete, môže ktokoľvek a kedykoľvek vidieť a zneužiť,
      • informácie, ktoré si med
     • OZNAM ŠKD

      Vážení rodičia,

      na základe §7 ods. 2 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (poplatku ŠKD), ho nie je nutné do obnovenia vyučovania na školách uhrádzať.

      V prípade, že príspevok/príspevky už boli zákonnými zástupcami detí/žiakov uhradené, budú na konci školského roka zúčtované tak, že zákonným zástupcom detí/žiakov budú vrátené ako preplatky na ich účet.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      Nakoľko sa epidemiologická situácia v našom meste zhoršuje, mesto Pezinok pripravuje zriadenie ďalších mobilných odberných miest (MOM).

      Jedným z týchto miest bude aj zriadenie MOM v telocvični našej školy. Zároveň sa pripravuje aj pretestovanie školských zariadení v prípade spustenia prezenčného vyučovania.

  • Zvonenia

   Sobota 27. 2. 2021
  • Galéria fotiek

    zatiaľ žiadne údaje
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 10071327