• Dôležité termíny:

      školy sú do odvolania zatvorené a vzdelávanie prebieha dištančnou formou

      ruší sa Testovanie 9,

      zápis do 1.ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30.apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou Elektronická prihláška,

      prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15.mája, (potvrdenie od lekára nebude potrebné),

     • Psychológia s Fándlym

      Milí žiaci!

      Psychologičky ZŠ Fándlyho pre vás pripravili instagramový profil s názvom Psychológia s Fándlym, ktorý je predovšetkým zameraný na podporu a poradenstvo v dobe krízy, ktorá nastala na SR. Pravidelne tam budeme zdieľať rôzne príspevky, ktoré by vám mohli pomôcť zmierniť dôsledky karanténnych opatrení (obmedzenie sociálneho kontaktu, vyrovnávanie sa s aktuálnou situáciou). Plagátik

     • Aktivity ŠKD

      Milí družinári,
      pani vychovávateľky ŠKD budú pre Vás pravidelne pripravovať zaujímavé činnosti a nápady ako sa môžete zahrať, zabaviť sa pri výrobe pekných prác, zašportovať si, prípadne riešiť hlavolamy, či tajničky v období keď sa nemôžeme stretnúť osobne v družine.

      Ak máte chuť zabaviť sa s nami, otvorte si stránku O škole - ŠKD.

     • Oznam: Matematický klokan a Maksík

      Vážení rodičia a milí žiaci,
      vzhľadom na opatrenia v súvislosti s koronavírusom a zatvorenie škôl, bude súťaž Matematickýklokan prebiehať v najbližšom možnom termíne (pôv.termín bol 23.3.2020) po obnovení vyučovania na školách. Žiaci, ktorí pracujú na celoročnom matematickom seminári Maksík, odovzdajú odpoveďovníky 4.kola taktiež po opätovnom návrate do školy. Ak máte záujem, bližšie informácie si môžete pozrieť na

     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 25.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – 1.kategória. 31 žiakov recitovalo poéziu a 8 žiakov prózu.

      Výsledky:

      1. Kategória

      POÉZIA

      1.miesto - Dominika Fajnorová 4.C

      2.miesto - Amélia Galánková 2. D

      3.miesto - Barbora Heribanová 2. A

      - Šimon Makara 4. C

      - Tomáš Douda 2.A

     • Informácie a odporúčania hlavného hygienika SR

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (www.ruvzba.sk).


      Upozorňujeme rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
      • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
      • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
      • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
      • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Fotografie zo Školského plesu 2020
   • Program modrá planéta od DAPHNE
   • PRVA POMOC
   • Karneval 2020
   • 2.A bola v Malokarpatskej knižnici na programe. Témou bol komix
   • Hračky pre mačky
   • "Čo ja viem"- kvíz pre 1. ročník.
   • HK šk.kolo 25.2.202
   • Iniciatíva „Hour of Code“
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 8126796