• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Múzeum holokaustu v Seredi

      V utorok 17.septembra 2019, sa 51 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného tábora. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí v tomto školskom roku, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie pre žiakov deviateho ročníka.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, vzhľadom na technickú závadu na kuchynskom zariadení v školskej jedálni sme museli dočasne upraviť a prispôsobiť jedálny lístok vzniknutej situácii. Závadu sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť. Ďakujeme za pochopenie.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

      Doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku

      16. – 17.9.2019

      Volení kandidáti:
      1. Ing. Vladislav Berkovič
      2. Ing. Tatiana Leporis
      3. Ing. Jana Olejníková
      4. Ing. Zlatica Václavová

     • Rodičovské združenia

      • Rodičovské združenia

      • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      • pre 1. stupeň dňa 16.9.2019 (pondelok) o 17:00

      • pre 2. stupeň dňa 17.9.2019 (utorok) o 17:00

     • Oznam

      Doplňujúce voľby do Rady školy ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

      Na prvých RZ prebehnú doplňujúce voľby rodičov do Rady školy. Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie do kandidátky tajomníčke Rodičovskej rady Kvetoslave Košťálovej na mailovú adresu: kostalova.kvetoslava@zsfandlyho.sk.

     • Daniel Ryška - Majster sveta v karate

      V dňoch 20.-23.6.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá sveta v karate. Náš žiak Daniel Ryška zo 4.B triedy získal titul Majstra sveta v kategórii KUMITE 10-roční do 145 cm. Veľmi sa tešíme z jeho krásneho úspechu a srdečne mu gratulujeme.
      Foto tu.
  • Zvonenia

   Pondelok 23. 9. 2019
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod. Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Múzeum holokaustu Sereď
  • 4.D
  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019