• Usmernenie k pozitivite a úzkom kontakte s Covid 19

   Čo mám robiť ak ...?

     • DÔLEŽITÝ OZNAM! ZRUŠENIE VYUČOVANIA

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa
      01.12.2020 (utorok)
      z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky tepla a TÚV bude na škole
      zrušené vyučovanie pre žiakov 1.stupňa.

      V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň.

     • Vianočné fotografovanie

      Aj v tomto roku vám ponúkame vianočné fotografovanie.

      Záujem môžete nahlásiť prostredníctvom prihlasovacích lístkov, ktoré budú rozdané deťom.

     • Mliečny deň 27.10.2020

      Deti 4.D na desiatu ochutnávali zdravé mliečne výrobky a vyriešili sme kvíz z CD - Cesta mlieka.

      Vysvetlili sme si základy zdravej výživy pre rast a vývin deti. Deťom sa aktivita páčila. 😄 foto

    • iBobor
     • iBobor

      Naša škola sa už tradične zapája do celoslovenskej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Organizácia vyučovania od 4.11.2020

      Od 4.11.2020 sa obnovuje varenie v školskej kuchyni. Druhý stupeň z dôvodu dištančného vzdelávania je zo stravy odhlásený. Žiaci prvého stupňa (stravníci) sú automaticky prihlásení a v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní (karanténa, choroba či iné) ho musí rodič zo stravy odhlásiť.

      Prvý stupeň:

  • Zvonenia

   Utorok 1. 12. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9356938