• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      Vážení rodičia, stravníci
      Do 23.6.2021 t.j. stredy do 13,30 hod. je posledná možnosť odhlásiť alebo prihlásiť obedy cez Edupage na posledné dni školského roku 2020/2021 (24.6-30.6.). Po tomto termíne to už nebude možné.
      Obedy, ktoré neodhlásite je možné prevziať do krabičiek.
      Dôvodom je ukončenie školské roku a vyúčtovanie stravovania.

     • Organizácia vyučovania od 17. 5. 2021

      • Prevádzka školy bude v plnom rozsahu.
       • ranná činnosť ŠKD bude od 6:00, poobedná činnosť ŠKD bude v prevádzke do 17:30
       • vstup žiakov do budovy školy bude od 7:30 do 7:55 (žiaci vstupujú priamo do tried)
       • žiaci sa učia podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený cez Edupage
      • Ak žiak chýbal viac a
     • Pozvánka na kontrolu prihlášok

      Vážení rodičia,
      v dňoch 11. – 13.5.2021 v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. vo vestibule školy sa uskutoční kontrola údajov a odovzdávanie elektronických prihlášok na prijatie do 1. ročníka.
      So sebou si prineste: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú elektronickú prihlášku, splnomocnenie (je súčasťou elektronickej prihlášky), vypísanú a podpísanú žiadosť o prijatie do ŠKD (žiadosť nájdete na stránke školy v dokumentácii).
      Pri zmene bydliska priniesť aj potvrdenie o trvalom alebo prechodnom bydlisku.
      V prípade nevyhovujúcemu termínu, nový termín si dohodnite telefonicky 033/ 641 22 53 alebo mailom sekretariat@zsfandlyho.sk.

  • Zvonenia

   Nedeľa 20. 6. 2021
  • Galéria fotiek

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 270145