•                    Rýchly prístup

     • OZNAM

      Úradné hodiny počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020:

      1. osobne každý pondelok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
      2. informácie na t.č. 033/6412253 v čase od 8.00-12.00 hod.

      Ing. Monika Hlúšková

      riaditeľka školy

     • Oznamujeme Vám - ŠJ

      Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu do konca škol.roku 2020 bude možné iba do 22.06.2020 do 12,00 hod.( kvôli vyúčtovaniu šk.roku). Odhlásiť / prihlásiť si dieťa môžete cez edu page po tomto termíne už bude systém zablokovaný.

      Po tomto termíne je možné v prípade neprítomnosti žiaka obed vyzdvihnúť do obedára.

     • OTVORENIE ŠKOLY OD 15. 6. 2020

      Milí rodičia, po uvoľnení ďalších opatrení a na základe rozhodnutia ministra školstva od 15. 6. 2020 otvárame školu pre žiakov 1. – 5. ročníka.

      Škola bude otvorená od 7.00 do 17.00 hod. Keďže nástup žiakov je dobrovoľný, prosíme Vás, nahláste triednemu učiteľovi, či žiak do školy nastúpi alebo nenastúpi.

     • ŠKD poplatky

      Milí rodičia,

      podľa VZN č. 5/2020 Mesta Pezinok o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vás prosíme o úhradu poplatku za ŠKD za mesiac marec.V mesiacoch apríl až máj sa z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach a v dôsledku trvania mimoriadnej situácie príspevok neuhrádza.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

      Mili žiaci, veľa z vás sa prihlásilo na súťaž Matematický klokan. Tento ročník bude prebiehať ONLINE a vašim rodičom už prišiel na stránku Edupage váš súťažný kód. Prosim, aby ste postupovali podľa pokynov v priloženej správe. Dostatočne skoro si vyskúšajte prihlásenie sa na stranku www.matematickyklokan.sk

     • Dôležité termíny:

      školy sú do odvolania zatvorené a vzdelávanie prebieha dištančnou formou

      ruší sa Testovanie 9,

      zápis do 1.ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30.apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou Elektronická prihláška,

      prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15.mája, (potvrdenie od lekára nebude potrebné),

     • Výtvarná súťaž v Malokarpatskom múzeu v Pezinku #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život?

      Radi by sme Vás informovali o výtvarnej súťaži #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život? Zaujíma nás ako deti chápu, že nechodia do školy a zostávajú doma. Čo počas tejto doby robia, z čoho sa tešia a ako celú situáciu vnímajú? Výtvarná súťaž je určená aj pre žiakov ZŠ. Súťaž trvá od 24. apríla do 24. mája 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna, symbolicky na deň detí. Tri najlepšie práce z každej kategórie od nás dostanú darček. Všetky práce budú zverejné na našej facebookovej stránke Malokarpatské múzeum, na ktorej bude môcť práce hodnotiť verejnosť. Žiaci napríklad môžu dostať zadanie na výtvarnej výchove s touto témou a následne sa zapojiť do súťaže.

     • Psychológia s Fándlym

      Milí žiaci!

      Psychologičky ZŠ Fándlyho pre vás pripravili instagramový profil s názvom Psychológia s Fándlym, ktorý je predovšetkým zameraný na podporu a poradenstvo v dobe krízy, ktorá nastala na SR. Pravidelne tam budeme zdieľať rôzne príspevky, ktoré by vám mohli pomôcť zmierniť dôsledky karanténnych opatrení (obmedzenie sociálneho kontaktu, vyrovnávanie sa s aktuálnou situáciou). Plagátik

  • Zvonenia

   Streda 12. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Fotografie zo Školského plesu 2020
   • Program modrá planéta od DAPHNE
   • PRVA POMOC
   • Karneval 2020
   • 2.A bola v Malokarpatskej knižnici na programe. Témou bol komix
   • Hračky pre mačky
   • "Čo ja viem"- kvíz pre 1. ročník.
   • HK šk.kolo 25.2.202
   • Iniciatíva „Hour of Code“
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 8727625