• Usmernenie k pozitivite a úzkom kontakte s Covid 19

   Čo mám robiť ak ...?

     • OZNAM ŠKD

      Vážení rodičia,

      na základe §7 ods. 2 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (poplatku ŠKD), ho nie je nutné do obnovenia vyučovania na školách uhrádzať.

      V prípade, že príspevok/príspevky už boli zákonnými zástupcami detí/žiakov uhradené, budú na konci školského roka zúčtované tak, že zákonným zástupcom detí/žiakov budú vrátené ako preplatky na ich účet.

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      Nakoľko sa epidemiologická situácia v našom meste zhoršuje, mesto Pezinok pripravuje zriadenie ďalších mobilných odberných miest (MOM).

      Jedným z týchto miest bude aj zriadenie MOM v telocvični našej školy. Zároveň sa pripravuje aj pretestovanie školských zariadení v prípade spustenia prezenčného vyučovania.

     • Režim školy od 11.1.2021

      Vzhľadom k mimoriadne zhoršenej epidemiologickej situácii a v súlade s usmernením ministerstva školstva od 11.1.2021 sa budú všetci žiaci školy, teda 1. aj 2. stupeň, učiť dištančným spôsobom z domu podľa upraveného rozvrhu. Škola, ŠKD a školská jedáleň nebude v prevádzke. V tomto momente je najdôležitejšie zdravie a tak prosíme všetkých rodičov, zamestnancov, žiakov o trpezlivosť pri dodržiavaní opatrení a zachovanie si optimizmu. V prípade akýchkoľvek otázok, rodičia, kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

     • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov

      Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku o z n a m u j e rodičom žiakov, že dňa 18.12.2020(piatok ) bude organizácia vyučovania nasledovná:

      • primárne vzdelávanie od 8.00 hod. do 11.30 hod vianočné besiedky v triedach s triednymi pani učiteľkami,
      • obed od 11.30 hod do 13.00 hod.

      Prevádzka ŠKD bude ukončená o 15.30 hod.

     • Oznam o prázdninách

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

      1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
  • Galéria fotiek

    zatiaľ žiadne údaje
  •  

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9671117