• List od autorov

    • Milí rodičia a starí rodičia, 

     spomeňte si, kedy ste vy v matematike zažívali radosť alebo strach, pociťovali nudu alebo ste mali chuť objavovať niečo nové. 

     Strach nás prenasledoval tam, kde hrozilo, že niečo zabudneme a nuda tam, kde sa do omrzenia opakovalo niečo, čo sme už dobre poznali. Radosť sme zažívali vo chvíľach, keď náš mozog sám odhalil niečo nové. Zvedavosť nás oslovila tam, kde sa objavilo niečo, čo sme chceli spoznať.

     Táto učebnica zdôrazňuje autonómiu žiaka. Žiak nemá potrebu preberať hotové poznatky. Má potrebu získavať skúsenosti a získavať ich spoločne s kamarátmi. To sa týka aj matematiky. Dospelý človek sa často domnieva, že hlavným cielom matematického vzdelávania žiaka je svižné a spoľahlivé počítanie. To je omyl. Hlavným cieľom matematického vzdelávania je porozumenie matematických javov pomocou životných skúseností žiaka. Dospelý človek, ktorý urýchľuje spoznávanie žiaka tým, že ukáže, "ako sa to rieši", pripomína záhradníka, ktorý urýchľuje rast kvetov tým, že ich každé ráno trocha povyťahuje. 

     Svojej ratolesti najviac pomôžete tým, že budete mať záujem o jej matematické myšlienky a budete jej robiť "nevzdelaného" diskusného partnera. Budete s ňou prežívať jej úspechy a povzbudíte ju tam, kde túto potrebu pocítite.

     Ak váš potomok vyhľadáva vašu pomoc opakovane, je vaše pedagogické pôsobenie úspešné.

     (List autorov učebnice pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá - Matematika A, Indícia s.r.o. 2017, str. 4.)