• List od autorov

    • Milí rodičia a starí rodičia, 

     spomeňte si, kedy ste vy v matematike zažívali radosť alebo strach, pociťovali nudu alebo ste mali chuť objavovať niečo nové. 

     Strach nás prenasledoval tam, kde hrozilo, že niečo zabudneme a nuda tam, kde sa do omrzenia opakovalo niečo, čo sme už dobre poznali. Radosť sme zažívali vo chvíľach, keď náš mozog sám odhalil niečo nové. Zvedavosť nás oslovila tam, kde sa objavilo niečo, čo sme chceli spoznať.

     Táto učebnica zdôrazňuje autonómiu žiaka. Žiak nemá potrebu preberať hotové poznatky. Má potrebu získavať skúsenosti a získavať ich spoločne s kamarátmi. To sa týka aj matematiky. Dospelý človek sa často domnieva, že hlavným cielom matematického vzdelávania žiaka je svižné a spoľahlivé počítanie. To je omyl. Hlavným cieľom matematického vzdelávania je porozumenie matematických javov pomocou životných skúseností žiaka. Dospelý človek, ktorý urýchľuje spoznávanie žiaka tým, že ukáže, "ako sa to rieši", pripomína záhradníka, ktorý urýchľuje rast kvetov tým, že ich každé ráno trocha povyťahuje. 

     Svojej ratolesti najviac pomôžete tým, že budete mať záujem o jej matematické myšlienky a budete jej robiť "nevzdelaného" diskusného partnera. Budete s ňou prežívať jej úspechy a povzbudíte ju tam, kde túto potrebu pocítite.

     Ak váš potomok vyhľadáva vašu pomoc opakovane, je vaše pedagogické pôsobenie úspešné.

     (List autorov učebnice pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá - Matematika A, Indícia s.r.o. 2017, str. 4.)

      

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie