• Školský klub detí

     • Oddelenia ŠKD pracujú v kmeňových triedach, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami a majú k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť. Každé oddelenie každoročne dopĺňa svoj fond spoločenských hier, hračiek a športových pomôcok. Pre športové a rekreačné činnosti je k dispozícií telocvičňa, ihriská  a plochy s detskými preliezačkami. Na relaxáciu a poznávanie môžu deti využívať aj záhradnú časť školského dvora. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy priestrannou jedálňou s dostatočným počtom stolov a stoličiek. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii školskú knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v budove, rozličné hudobné nástroje, videá a DVD nahrávky či didaktické pomôcky. Pani vychovávateľky v priebehu školského roka spolupracujú nielen s triednymi pani učiteľkami a rodičmi detí, ale spolupracujú aj s mestskými inštitúciami.

      Deti v školskom klube využívajú v skorých ranných a neskorých popoludňajších hodinách aj spoločenské miestnosti, ktoré sú vybavené knihami, spoločenskými hrami a hračkami, televízormi, CD / DVD prehrávačmi a notebookmi.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie