• Triedy

    • ISCED I: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. C, 

     ISCED II: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. A, 8. C

      

     Zapojené triedy sú triedy v ktorých sa využívajú učebnice Hejného metódy.