• Dnes je
  Štvrtok 9. 7. 2020
  • jún 2020
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 30. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 30. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 29
    • Po
    • Aktivity spojené s upratovaním tried, Didaktické hry
     1.B, 1.A, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 29. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 29
    • Po
    • Účelové cvičenie - praktické
     5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 5.D, 6.B, 6.C, 6.D, 7.B, 7.A, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 29. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Pi
    • Aktivity podľa pokynov triedneho učiteľa
     9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 26. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Pi
    • Aktivity triedy spojené s preberaním a odovzdávaním učebníc
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 26. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Št
    • Aktivity podľa pokynov triedneho učiteľa - odovzdávanie učebníc
     9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 25. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Št
    • Didaktické hry zamerané na rozvíjanie pozornosti, predstavivosti a schopnosti argumentovať
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 25. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev