• OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020:

       

      1. osobne každý pondelok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
      2. informácie na t.č. 033/6412253 v čase od 8.00-12.00 hod.

       

                                     Ing. Monika Hlúšková

                                           riaditeľka školy

       

     • Oznamujeme Vám - ŠJ

     • Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu do konca škol.roku 2020 bude možné iba do 22.06.2020 do 12,00 hod.( kvôli vyúčtovaniu šk.roku). Odhlásiť / prihlásiť si dieťa môžete cez edu page  po tomto termíne už bude systém zablokovaný.

      Po tomto termíne je možné v prípade neprítomnosti žiaka obed vyzdvihnúť do obedára.

     • OTVORENIE ŠKOLY OD 15. 6. 2020

     • Milí rodičia, po uvoľnení ďalších opatrení a na základe rozhodnutia ministra školstva od 15. 6. 2020 otvárame školu pre žiakov 1. – 5. ročníka.

      Škola bude otvorená od 7.00 do 17.00 hod. Keďže nástup žiakov je dobrovoľný, prosíme Vás, nahláste triednemu učiteľovi, či žiak do školy nastúpi alebo nenastúpi.

      Záujem o stravovanie treba nahlásiť priamo vedúcej ŠJ telefonicky 033/6413417 alebo mailom stravovanie@zsfandlyho.sk.

       

      1. – 4. ročník

      Od 7.00 do 8.00 hod  - ranná družina pre prihlásených žiakov do ŠKD.

      Žiaci sa riadia podľa rozvrhu a pokynov triedneho učiteľa.

      Kto má záujem o ŠKD, je potrebné sa prihlásiť – poplatok za jún je potrebné uhradiť (VZN).

       

      5. ročník

      Nástup do školy od 7.45 – 7.55.

      Od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020 budú mať 4 vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu (8:00 – 11:40).

      Žiaci, ktorí zostanú doma, nebudú mať online hodiny, práca im bude do 18. 6. 2020 zasielaná prostredníctvom Edupage.

       

       

     • ŠKD poplatky

     • Milí rodičia,

      podľa VZN č. 5/2020 Mesta Pezinok o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vás prosíme o úhradu poplatku za ŠKD za mesiac marec.V mesiacoch apríl až máj sa z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach a v dôsledku trvania mimoriadnej situácie príspevok neuhrádza. 

      V prípade, že po otvorení školy od 1.6.2020 vaše dieťa navštevuje ŠKD, je potrebné uhradiť aj príspevok za jún. V prípade, že príspevok/príspevky už boli zákonnými zástupcami žiakov uhradené (v mesiacoch, v ktorých bolo vyučovanie prerušené), budú o tieto príspevky znížené platby v budúcom školskom roku ( v prípade štvrtákov vrátené ako preplatky na účet).

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Mili žiaci, veľa z vás sa prihlásilo na súťaž Matematický klokan. Tento ročník bude prebiehať ONLINE a vašim rodičom už prišiel na stránku Edupage váš súťažný kód. Prosim, aby ste postupovali podľa pokynov v priloženej správe. Dostatočne skoro si vyskúšajte prihlásenie sa na stranku www.matematickyklokan.sk

      a možete trénovať na súťažných úlohách zo staršich ročníkov( do 5.6.2020)

      ONline  MATEMATICKY KLOKAN:

      2.ročník: 10.6.2020...8:00- 19:00

      3.ročník: 11.6.2020...8:00- 19:00

      4.rocník: 12.6.2020...8:00 -19:00

      Ak máte nejasnosti, napíšte koordinátorke p.uč. Slyškovej (slyskova.eva@zsfandlyho.sk)

      DRŽÍM VÁM PALCE !!!!!

     • Dôležité termíny:

     • školy sú do odvolania zatvorené a vzdelávanie prebieha dištančnou formou

      ruší sa Testovanie 9,

      zápis do 1.ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30.apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí,      elektronickou formou  Elektronická prihláška,

      prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15.mája, (potvrdenie od lekára nebude potrebné),

      prijímacie pohovory na  stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,                       

      podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30.apríla do 31.mája 2020.

      RTVS predlžuje vysielanie pre školy od 9:00 do 11:00

       

     • Výtvarná súťaž v Malokarpatskom múzeu v Pezinku #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život?

     • Radi by sme Vás informovali o výtvarnej súťaži #SME DOMA. Ako sa mi zmenil život? Zaujíma nás ako deti chápu, že nechodia do školy a zostávajú doma. Čo počas tejto doby robia, z čoho sa tešia a ako celú situáciu vnímajú? Výtvarná súťaž je určená aj pre žiakov ZŠ. Súťaž trvá od 24. apríla do 24. mája 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna, symbolicky na deň detí. Tri najlepšie práce z každej kategórie od nás dostanú darček. Všetky práce budú zverejné na našej facebookovej stránke Malokarpatské múzeum, na ktorej bude môcť práce hodnotiť verejnosť. Žiaci napríklad môžu dostať zadanie na výtvarnej výchove s touto témou a následne sa zapojiť do súťaže.

       

      Kategórie:  I. kategória: žiaci MŠ

                         II. kategória: 6 – 11 rokov

                         III. kategória: 12 – 17 rokov

                         IV. kategória: dospelí

       

      Trvanie súťaže: 24. apríla - 24. mája 2020

       

      Práce posielajte elektronicky vo formáte jpg. alebo pdf na e-mailovú adresu natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk alebo poštou na adresu M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok.

      K svojej práci prosím priložte svoje meno a priezvisko, vek a e-mailovú adresu (v prípade neplnoletých súťažiacich priložte e-mailovú adresu zákonného zástupcu).

       

      Cena: 3 výhercovia z každej kategórie od nás dostanú darček

       

      Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna 2020 na facebookovej a webovej stránke múzea.

     • Psychológia s Fándlym

     • Milí žiaci!

      Psychologičky ZŠ Fándlyho pre vás pripravili instagramový profil s názvom Psychológia s Fándlym, ktorý je predovšetkým zameraný na podporu a poradenstvo v dobe krízy, ktorá nastala na SR. Pravidelne tam budeme zdieľať rôzne príspevky, ktoré by vám mohli pomôcť zmierniť dôsledky karanténnych opatrení (obmedzenie sociálneho kontaktu, vyrovnávanie sa s aktuálnou situáciou). Plagátik

      Veríme, že naša snaha nevyjde na zmar a vďaka odporúčaniam či príspevkom vám poskytneme pomocnú ruku v týchto časoch. Zároveň profil bude slúžiť aj ako možnosť kontaktovať nás v prípade akýchkoľvek otázok, ťažkostí či potreby porozprávať sa s niekým. Nech sa páči LINK PRE VÁS ;) https://www.instagram.com/psychologiasfandlym/

           

     • Aktivity ŠKD

     • Milí družinári,
      pani vychovávateľky ŠKD budú pre Vás pravidelne pripravovať zaujímavé činnosti a nápady ako sa môžete zahrať, zabaviť sa pri výrobe pekných prác, zašportovať si, prípadne riešiť hlavolamy, či tajničky v období keď  sa nemôžeme stretnúť osobne v družine.

      Ak máte chuť zabaviť sa s nami, otvorte si stránku  O škole - ŠKD. 

      Bude nás veľmi tešiť, keď Vás niečo zaujme a urobí Vám  radosť.    Začíname v stredu 1.apríla
      Vaše pani vychovávateľky

     • Oznam pre 5. kolo matematického seminára Maksík

     • Vážení rodičia a maksáči,


      úlohy 5. kola súťaže nájdete na stránke súťaže vo „Vstup pre Maksáčikov“. Online odpovedník, ktorý nájdete tiež vo „Vstup pre Maksáčikov“, treba vyplniť do 4. mája 2020. Žiaľ, stále nemáme odovzdané všetky odpovedníky zo 4. kola. Aby ste ich mohli doplniť, je na stránke prístupný aj odpovedník k 4. kolu. 
      Chceme Vám dať šancu doručiť všetky odpovede, aby ste kvôli koronavírusu neprišli o body a tým o zaslúžené umiestnenie.
      Maksík vám drží palce, aby ste všetko zvládli a prichystal už pre vás aj krásne diplomy a ceny.

      Tím Talentídy a p.uč.Slyšková

     • Oznam: Matematický klokan a Maksík

     • Vážení rodičia a milí žiaci,
      vzhľadom na opatrenia v súvislosti s koronavírusom a zatvorenie škôl, bude súťaž Matematickýklokan prebiehať v najbližšom možnom termíne (pôv.termín bol 23.3.2020) po obnovení vyučovania na školách. Žiaci, ktorí pracujú na celoročnom matematickom seminári Maksík, odovzdajú odpoveďovníky 4.kola taktiež po opätovnom návrate do školy. Ak máte záujem, bližšie informácie si môžete pozrieť na

      www.matematickyklokan.sk
      www.maksik.sk

      Aby situácia spôsobená koronavírusom neohrozila úspešné ukončenie tohtoročného Maksíka, organizátor Talentída pripravil pre riešiteľov on-line odpovedník. Deti a rodičia ho nájdu na stránke vo Vstupe pre Maksáčikov. Pomôžte, prosím, rodičia deťom odpovedník vyplniť. Je to asi jediná cesta, aby sa mohlo vyhodnotiť 4. kolo (pre istotu nech ho vyplnia aj v prípade, že odpovedník odovzdali v škole alebo ste posielali poštou). Aj 5. kolo (posledné) pripravujú tak, aby deti mohli poslať odpovede cez internet. Maksík sa nevzdáva a chystá pre svojich Maksáčikov krásne ceny a diplomy.


      Ďakujem za pochopenie, koordinátor za 1.st. Slyšková Eva

     • Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

     • RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

      Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venovaný bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

     • Ako sme stolovali v jedálni v mesiaci február

     • Počas celého mesiaca február sa deti zo všetkých oddelení ŠKD snažili o získanie ☺ za slušné správanie počas obeda. 

       A takto sa nám darilo:     1.ročník:   1.A :12 bodov            2.ročník :   2.A : 14 bodov

                                                                1.B : 9 bodov                              2.B :    8 bodov

                                                                1.C : 14 bodov                            2.C:   12 bodov

                                                                1.D : 14 bodov                            2.D:    10 bodov

                                                

                                              3. ročník:    3.A :   7 bodov         4. ročník:    4.A : 12 bodov

                                                                 3.B : 11 bodov                            4.B : 12 bodov

                                                                  3.C :   8 bodov                            4.C :   3 body

                                                                 3.D.  10 bodov                            4.D : 10 bodov

       

       

      Najlepším triedam gratuľujeme .

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 25.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – 1.kategória. 31 žiakov recitovalo poéziu a 8 žiakov prózu.

      Výsledky:

      1. Kategória

      POÉZIA

      1.miesto - Dominika Fajnorová 4.C

      2.miesto - Amélia Galánková 2. D

      3.miesto - Barbora Heribanová 2. A

                       - Šimon Makara 4. C

                       - Tomáš Douda 2.A

      PRÓZA

      1.miesto -Stela Babiaková 4.D

      2.miesto – Kristína Adamčíková 3.D

      3.miesto – Nela Slivková 3.C

       fotoalbum

     • Informácie a odporúčania hlavného hygienika SR

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (www.ruvzba.sk).


      Upozorňujeme rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

      Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
      • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
      • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
      • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
      • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
      • ak ste chorý, liečte sa doma
      • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
      • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
      • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

      Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

      Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

      Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

       

    • Iniciatíva „Hour of Code“
     • Iniciatíva „Hour of Code“

     • Iniciatíva „Hour of Code“ 

      Alebo ako vyučovať informatiku prostredníctvom interaktívnych a hravých aplikácií.

      Naša škola sa zapojila do celosvetovej aktivity, ktorej cieľom je naučiť deti programovať hravou formou a popri tom budovať aj matematické a informatické zručnosti.

      Veľká vďaka patrí pánovi Petrovi Rajnohovi, ktorý deťom ukázal nové spôsoby programovania.

      Do projektu sa zapojila 7.A trieda, ale postupne si danú aktivitu na hodinách informatiky vyskúšajú aj ostatné triedy druhého stupňa. Foto

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev