• Seminárny deň

     • Milí žiaci a rodičia! 

       

      Dňa 22.06.2023 sa na našej škole opäť konal Seminárny deň, počas ktorého mali žiaci druhého stupňa možnosť dozvedieť sa viac o rôznych záujmových oblastiach alebo vyskúšať niečo nové.  

      V tomto školskom roku mali žiaci na výber z 26 prednášok, ktoré boli zamerané na oblasť varenia a zdravej výživy, kinológie, fyziky, fotografovania, spoločenských hier, dabingu, herectva, ľudových tancov, vytvárania šperkov či sójových sviečok, diskusií so športovými reprezentantmi Slovenska a na mnohé iné záujmové oblasti (kompletný zoznam si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

      Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým zúčastneným hosťom, žiakom a pedagógom, ktorí sa podieľali na organizácii a vypomáhaní počas Seminárneho dňa a v neposlednom rade žiakom zúčastneným na jednotlivých workshopoch.  

      V priloženom odkaze si môžete stiahnuť fotografie a videá:

      foto: https://uloz.to/file/CyVc3J3ZbTzd/seminarny-den-2023-rar#!ZJV0ZGR2AQZ1AGR1AQtjZJHlMQV1L2E6ITWKq0ySqIc6nwN4Zt== 

      video: https://uloz.to/file/p0TWAicFFe55/seminarny-den-2023-fandlyho-11-pezinok-zip#!ZGt5BQR2AmNmL2LjBQIyZzZjZGtlLGH1MHLkAKWOnHxgqwZmBD==

      Veríme, že si Seminárny deň užili nielen hostia, ale aj žiaci a že ste sa dozvedeli niečo viac z daných oblastí.

       

      Váš Školský parlament!

     • Jazyková exkurzia vo Viedni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jazyková exkurzia vo Viedni.

      Dňa 14.6.2023 sa 50 žiakov zúčastnilo jazykovej exkurzie vo Viedni. Program bol naozaj zaujímavý. Dopoludnia žiaci absolvovali prehliadku Prírodovedného múzea, kde spoznali zázraky prírody prostredníctvom expozícií v 39 sálach. Pre žiakov bolo najzaujímavejšie geologicko-paleontologické oddelenie, v ktorom sa nachádza sála dinosaurov, kde je okrem troch kostier veľkých dinosaurov a kostier iných pravekých zvierat, umiestnená aj živo pôsobiaca napodobenina allosaura, ktorá sa pohybuje a reve a tiež model desivého mäsožravého forusracida v životnej veľkosti. Unikátom antropologického oddelenia je soška Willendorfskej venuše, stará 25 000 rokov. Popoludní sme sa vybrali na pešiu prehliadku centra mesta a navštívili sme aj cisársky zámok Hofburg, kde sa písali dejiny silnej monarchie Habsburgovcov. Čo dodať na záver? Myslím si, že exkurzia splnila očakávania účastníkov a tešíme sa na ďalší ročník jazykovej exkurzie do Viedne a okolia.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie