• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2023 (piatok) vyhlasuje  riaditeľské voľno z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov i pedagogických zamestnancov školy.  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň. 

     • Mikuláš v škole

     • Dňa 6. decembra k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Vypočul si pekné pesničky i básničky, ktoré mu naši žiaci zaspievali a zarecitovali. Ako odmenu, že boli dobrí a poslúchali im podaroval mikulášske balíčky. Veríme, že nás navštívi aj o rok. Všetky fotografie budú prístupné na tomto odkaze a môžete si ich stiahnuť do 28.12.2023: 

      www.uschovna.cz/sk/zasilka/NOX7U2J567HKYNHJ-CL4

       

      Váš Školský parlament!

     • Oznam ŠJ

     • Vážení rodičia, stravníci

      oznamujeme Vám, že  odhlasovanie alebo prihlasovanie  obedov na posledné decembrové dni roku 2023 (19.12.2023-22.12.2023) bude možné iba do 18.12.2023 (pondelok) do 13:00 hod.cez EduPage.Po tomto termíne to už nebude možné.  Obedy, ktoré neodhlásite  si môžete  v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.Dôvodom je ukončenie a vyúčtovanie kalendárneho roku 2023.  

           Vaša Školská jedáleň

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci!  

       V piatok 15.12.2023 sa bude na našej škole konať posledný tematický piatok s názvom Retro piatok. Každý bude mať možnosť prísť do školy oblečený v retro oblečení podľa vlastného výberu. Je na vás, aké roky minulého storočia si zvolíte, dôležité je, aby ste sa obliekli vhodne a aby bolo možné rozoznať, že ide o retro štýl. V ďalšom týždni bude vyhodnotenie, ktorá trieda sa stala víťazom v rámci účasti počas tematických piatkov. Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vás. 

      Váš Školský parlament

     • Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci

     • Dňa 4.12.2023 sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku konalo podujatie, ktoré viedol spisovateľ, scenárista a dramatik Peter Gärtner. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Bol to výber žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých baví tvorba príbehov a ich rozprávanie. Témou bol storytelling – umenie rozprávať príbehy. Prednáška sa zamerala na vysvetlenie základných mechanizmov, ako vznikajú príbehy vo všeobecnosti, ale tiež ako sa tvorí konštrukcia príbehu najmä v literatúre, divadle a filme. Na záver stretnutia nám Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci.

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!

     • V mesiaci november sme v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (OZ POZP) organizovali zbierku pre opustené zvieratá v útulku. Účasť na zbierke bola vysoká, z čoho sa veľmi tešíme a za čo vám všetkým ďakujeme! Veríme, že týmto skutkom pomôžeme mnohým psíkom a mačičkám.  

      Váš Školský parlament

     • Oznam

     • Milí rodičia

      Srdečne vás pozývame na krásnu predvianočnú akciu.

      Kúpou akejkoľvek drobnosti na tejto akcii urobíte krajšie Vianoce nejakej rodine v núdzi z Pezinka. Sú to vlastne malé benefičné trhy. Na tieto trhy prispeli výrobkami pani vychovávateľky z ŠKD, pani učiteľka Výtvarného krúžku a školský Parlament v spolupráci s deťmi našej školy.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie