• Milí žiaci!

     • Pripomíname vám, že sa dnes (29.01.2024) o 20:00 hod. spustí prihlasovanie na Školský ples 2024 prostredníctvom Edupage. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Vo štvrtok 01.02.2024 si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť lístky v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Školský ples

     • Milí žiaci! 

       Aj tento rok pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples, ktorý sa bude konať 09.02.2024 (v piatok) v priestoroch jedálne našej školy. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Edupage. Prihlasovanie bude spustené 29.01.2024 (v pondelok) o 20:00 hod. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Ten následne rodič vypíše a žiak ho prinesie pri kúpe lístka. Lístky na ples si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť dňa 01.02.2024 (vo štvrtok) v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Cena jedného lístka je 8€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Kapelka

     • Dňa 9.januára 2024 nás cez veľkú prestávku obohatila svojou hrou a spevom školská skupina Kapelka. Zahrali a zaspievali nám ich repertoár vianočných a povianočných piesní. Potleskom a spevom ich podporovali všetky deti z prvého a druhého stupňa. Bolo to super. Kapelka sa teší na nových členov. Tî, čo sa chcú pridať môžu prísť v pondelky o 14:00 hodine do jedálne, kde sú skúšky. Všetci sa tešíme na ďalšie koncerty. 

      Vaša Kapelka

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie