• POSLANIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     •  

      Čo je žiacky školský parlament?

      Žiacky školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu našej školy. Je to medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Snaží sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

       

      Aké je poslanie školského parlamentu?

      • spolupráca žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti,
      • aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia,
      • pomoc pri športových, kultúrnych a zberových akciách,
      • získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
      • riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
      • získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
      • riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
      • formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,
      • komunikácia s vedením školy,
      • zverejňovanie informácií a aktualít o žiackom parlamente.

       

      Čo sa žiaci učia v rámci jednotlivých činností a aktivít školského parlamentu?

      • verejne vystupovať,
      • vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried,
      • niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole,
      • podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť,
      • zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží,
      • vzájomne komunikovať, spolupracovať,
      • rozvíjať organizačné schopnosti,
      • kriticky posudzovať,
      • rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť,
      • chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci,

       

      Preto neváhaj a pridaj sa k nám! J

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie