• POSLANIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     •  

      Čo je žiacky školský parlament?

      Žiacky školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu našej školy. Je to medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Snaží sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

       

      Aké je poslanie školského parlamentu?

      • spolupráca žiakov a pedagógov pri utváraní i realizácií plánov spoločnej činnosti,
      • aktívna účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia,
      • pomoc pri športových, kultúrnych a zberových akciách,
      • získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
      • riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
      • získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov,
      • riešenie požiadaviek a pripomienok  žiakov,
      • formovanie a posilňovanie vzťahov medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,
      • komunikácia s vedením školy,
      • zverejňovanie informácií a aktualít o žiackom parlamente.

       

      Čo sa žiaci učia v rámci jednotlivých činností a aktivít školského parlamentu?

      • verejne vystupovať,
      • vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried,
      • niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole,
      • podporiť svoju sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť,
      • zapájať sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží,
      • vzájomne komunikovať, spolupracovať,
      • rozvíjať organizačné schopnosti,
      • kriticky posudzovať,
      • rozvíjať svoj talent, záujmy, osobnosť,
      • chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci,

       

      Preto neváhaj a pridaj sa k nám! J

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie