Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Lehota na PP Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka pekárenských výrobkov s DPH 18.08.2022 31.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov s DPH 18.08.2022 31.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka mliečnych výrobkov s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka potravín – mäso, mäsové výrobky, ryby a vajcia s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 16:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predloženie ponuky - Otvorený prístrešok s DPH 17.04.2019 Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok