• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum Lehota na PP Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka pekárenských výrobkov s DPH 18.08.2022 31.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok 18.08.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov s DPH 18.08.2022 31.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok 18.08.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok 17.08.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka mliečnych výrobkov s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 12:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok 17.08.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka potravín – mäso, mäsové výrobky, ryby a vajcia s DPH 17.08.2022 30.08.2022 do 16:00 hod. Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok 17.08.2022
  VO: Podlimitná zákazka Výzva na predloženie ponuky - Otvorený prístrešok s DPH 17.04.2019 Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 16.04.2019
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie