• Prihlásenie

      • Kontakt

        • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
        • sekretariat@zsfandlyho.sk
        • 033 / 641 22 53
        • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
        • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
        • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
        • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
        • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
        • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
        • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
        • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
      • Prihlásenie