• TPK 2023/2024

     • V dňoch 17.-21. júna 2024 sa uskutočnil XXI. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 46 žiakov 8. a 9. ročníka a 4 vedúci.

                  Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si prezreli kaštieľ vo Svätom Antone a so sprievodcom i zrenovovanú Kalváriu. Deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou do Dobroča.

                  Program druhého dňa poznávaciu skupinu zaviedol do Podtatranského múzea v Poprade, kde si prezreli expozíciu “Knieža z Popradu“ a po nej Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Na záver sa zastavili v Starom Smokovci, kde pod tatranskými štítmi mali čas na hodinovú prechádzku.

      Druhá skupina prešla zo severu na juh Slovenský raj cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád a cez Veľký Kyseľ došla Glackou cestou na Strarenskú pílu. Túra merala 25 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala kvôli rekonštrukcii skrátenú prehliadku Spišského hradu, prezreli si i Chrám sv. Jakuba v Levoči a na záver dňa Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

      Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoľou dolinou, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Geravy sa lanovkou zviezla na Dedinky.

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola lektorovaná prehliadka evanjelického kostola v Štítniku, ktorý je známy gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú a Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu. Deň zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

      Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia štôlňu Andrej. Program XXI. ročníka TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

      Fotoreport TU : Do fotogalérie bol pridaný nový album TPK 23_24.

     • Rodičia, viete, kde sú vaše deti?

     • Vážení rodičia,

      Mesto Pezinok v spolupráci s Mestskou políciou Pezinok pripravilo osvetový (edukatívny) článok určený rodičom.

      V článku sú uvedené aj odkazy na rôzne zákony či VZN (Mesta Pezinok) týkajúce sa verejného poriadku alebo iných tém spomenutých v článku.

      Odkaz na edukatívny článok 

     • Vážení rodičia, stravníci,

     •    Oznamujeme Vám že, do 24.6.2024 (pondelok) do 10:00 hod. máte poslednú možnosť

         na odhlasovanie alebo prihlasovanie obedov cez Edupage na posledné dni školského roku

         2023/2024 t.j. 25.6.2024 - 28.6.2024.  

         Po tomto termíne  to už nebude možné, systém bude zablokovaný.

         Obedy, ktoré neodhlásite si môžete v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.

         Dôvodom je  ukončenie a vyúčtovanie školského roku 2023/2024

       

          Vaša školská jedáleň

     • Vážení rodičia

     • Chceme Vám dať do pozornosti novelu školského zákona, platnú od 1. 6. 2024.

      Článok III 120/2024

      V § 144 odsek 10 až 13:

      (10)

      Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      (11)

      Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 10 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 10 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

      (12)

      Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 14 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 14 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

      (13)

      Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti, najmä pri opakovanej neprítomnosti; to platí aj ak ide o ospravedlňovanie podľa odseku 11 alebo odseku 12.

     • Poznaj svoje hlavné mesto

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznaj svoje hlavné mesto.

      V dňoch 21. – 23.5.2024 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili kurzu Poznaj svoje hlavné mesto. Počas troch dní navštívili najvýznamnejšie dominanty Bratislavy – Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Mestské múzeum Bratislavy, Dopravné múzeum, Slavín, Zoo, Sandberg a Devínsky hrad. Počasie nám prialo, program sme teda naplnili do bodky. Deti odchádzali síce unavené, ale spokojné a obohatené o nové vedomosti a zážitky.

     • Zámok Schloss Hof

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zámok Schloss Hof.

      Dňa 22. a 30. mája 2024 sme so siedmimi ročníkmi navštívili krásny rakúsky zámok Schloss Hof. Po prechádzke krásnou slovenskou a rakúskou krajinou sme absolvovali prednášku čiastočne v anglickom jazyku, ktorá sa nám veľmi páčila. Bolo to krásne miesto s originálnou zoologickou záhradou, sysľami, somárik mi , koníkmi...tiež s nádhernými prírodnými labyrintami a záhradami.

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie