• Milí rodičia

     • dovoľujeme si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať na online podujatie Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386

      Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

      Obsah: 

      Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

     • DEŇ NARCISOV 2024

     • 18.apríla 2024 sa uskutočnil 28. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka sa po trinásty krát zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  18. apríla mohol pomôcť každý...

      Tak znelo heslo Dňa narcisov. Zbierky sa zúčastnilo 40 súčasných a 11 bývalých žiakov našej školy, ktorí aktívne v priebehu pár hodín vyzbierali sumu:  

      4144,75 eur

               Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 667,65 eur. Viac ako 600 eur vyzbierala tiež ďalšia skupina. Jedna skupina získala pre zbierku sumu nad 500 eur. Ostatné skupiny sa pohybovali medzi sumou 495 až 216 eur. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy najvyššia.

              Ďakujeme!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Na stiahnutie:

      vyhlasenie_Panelkar_24.pdf

       

     • Milí rodičia a priatelia školy,

     • chceli by sme Vás informovať o akcii pod názvom REVOLUTION TRAIN (alebo Protidrogový vlak). Vlak bude odstavený na železničnej stanici v Pezinku dňa 23. a 24. apríla pre verejnosť v časoch od 17:10, 17:30, 17:50 a 18:10. Viac organizačných informácií nájdete v priloženom letáku. Aj tento rok sa tejto akcie zúčastnia v rámci prevencie aj žiaci siedmych ročníkov našej školy. 

      Stručné informácie o programe nájdete tu: https://www.revolutiontrain.cz/v2/

      Ide o preventívny program prevencie kriminality v súvislosti s užívaním návykových látok. Prebieha v 6 vagónoch vlaku. Vo vnútorných priestoroch sú 4 kinosály a 8 interaktívnych miestností, v ktorých sa odohráva príbeh podľa skutočnej udalosti.

      Príbeh je o tom, aké ľahké je prepadnúť závislosti a kriminalite s ňou spojenej a aké ťažké je sa jej zbaviť. Hlavným cieľom je zapôsobiť na mladých a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám a spoločenskej zodpovednosti. Odradiť ich od experimentovania s legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami, tj. cigarety, alkohol , drogy, poprípade oddialiť vekovú hranicu prvého užívania. Celým programom Vás bude sprevádzať vyškolený lektor.  

      Vstupné je 9 EUR za osobu. Aj Mesto Pezinok poskytlo finančné prostriedky na túto preventívnu akciu.

     • Výsledky školských kôl biologickej olympiády

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnili školské kolá biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka.

      V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka umiestnili títo žiaci:

      1. miesto – Ema Majerová z 8.A
      2. miesto – Gregor Zvarík z 9.C
      3. miesto – Laura Leporis z 9.B

       

       V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka sa umiestnili títo žiaci:

                1. miesto – Sofia Kremlerová zo 7.A

                2. miesto – Rebeka Sameková zo 7.A

                3. miesto – Liliana Polláková zo 7.A

      Do projektovej časti olympiády sa tento rok zapojila Natália Pastoreková z 8.A, ktorá obsadila 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme všetkým výhercom, ale aj ostatným úspešným riešiteľom a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

     • Otextujme našu ŠKOLSKÚ HYMNU

     • Vedenie školy spolu s kapelou ZŠ Fándlyho vyhlasujú súťaž o najlepší text rodiacej sa školskej hymny.

      Zapojiť sa môže každý žiak našej školy, ktorý zloží 2-3 strofy k hudbe skladby Lady in Black od skupiny Uriah Heep. Texty treba zaslať pani učiteľke Letzovej na adresu alena.letzova@zsfandlyho.sk najneskôr do 15. mája 2024. V predmete mailu treba uviesť heslo Školská hymna, autora textu a triedu, ktorú žiak navštevuje (príklad: Školská hymna, Jozef Mrkvička, 7. C).

      Víťaza čaká vecná odmena, ale predovšetkým bezkonkurenčný pocit z autorstva textu školskej hymny ZŠ Fándlyho. Milí textári, do toho! V prípade potreby podrobnejších informácií sa obráťte na pani učiteľku Letzovú.

      text: Gabriela Fialová

      foto: Canva

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie