• Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!
     • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!

     • Po Veľkonočných prázdninách v stredu (3.4.2024) sa uskutoční filmový večer pre žiakov 1. stupňa. Dané podujatie sa bude konať v čase od 16:30 do 18:15 v priestoroch jedálne našej školy. Budeme premietať film Leo, o ktorom si môžete prečítať bližšie informácie na tomto odkaze: https://www.csfd.sk/film/932052-leo/prehlad/.

      Počet účastníkov daného podujatia je obmedzený na 100 žiakov. Prihlasovanie na podujatie bude spustené v utorok 2.4.2024 v čase od 14:00 do 18:00 prostredníctvom Edupage, kde budete môcť potvrdiť účasť dieťaťa a spôsob odchodu dieťaťa domov (sám/v sprievode rodiča). V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné, čo znamená, že sa zamedzí možnosť potvrdenia účasti na filmovom večeri.

      Cena za podujatie je 1 euro, ktorú žiak zaplatí pri vstupe. V prípade, že rodič zaznačí vyzdvihnutie dieťaťa, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa počkali pri vstupe do jedálne (nie v aute!). Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví.

      Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť!

      Váš Školský parlament

     • Milí rodičia a zamestnanci !

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

      Vás srdečne pozýva na  „ JARNÚ BRIGÁDU“  

      KEDY?   13.4.2024  o 9,00 hod.              

      KDE?      Areál školy

      Čo si priniesť?  - pracovný odev- elán- dobrú náladu

      Spolu zvládneme viac !   

      Ďakujeme !

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie