• Milí rodičia, učitelia a podporný tím,

     • dovoľujem si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať  na online podujatie Ako vieme byť podporní pre dnešných mladých ľudí? Podpora spolupráce rodičov, pedagógov a školských psychológov“, ktoré sa bude konať 30.5.2024; 17:30 – 19:00.

      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://www.facebook.com/events/429277213070985/

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/85305753945

      Lektorovať bude Mag. phil. Marta Marošová, vedúca krízových intervenčných tímov IPčko, psychologička.

      Obsah: 

      Efektívna spolupráca školy a rodičov postavená na vzájomnom rešpekte a konštruktívnej komunikácii je dôležitá. Najmä pre žiakov a študentov, ktorí majú ťažkosti v škole s učením, rešpektovaním pravidiel, začleňovaním sa do kolektívu, či žiakov trpiacimi rôznymi ťažkosťami. S akými ťažkosťami a výzvami sa aktuálne stretávajú mladí ľudia (pocity osamotenia, úzkosti, tlak na výkon, úzkosti, panické ataky, symptómy depresie a i.)? Prečo sa to vlastne deje? Ako vieme byť súčinní a podporní pre našu mládež a zároveň udržať hranice.

     • Okresné kolo Slávika Slovenska

     • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska sa konalo 16. mája v Dome kultúry v Pezinku. Naši žiaci veľmi pekne a statočne reprezentovali školu interpretáciou ľudových piesní. Úroveň však pozdvihli nielen súťažiaci, ale aj účinkujúci sprievodným kultúrnym programom. I medzi nimi hrali a spievali aj žiaci z našej školy. Všetkým patrí obdiv a pochvala za nádherný ľudový prejav.

      Súťažiaca Bianka Šilharová z 3.C nás reprezentovala v 1. kategórii.

      Amélia Galánková zo 6.D získala v 2. kategórii čestné uznanie.

      Richard Gašparovič z 9.D sa umiestnil v 3. kategórii na 1. mieste a postupuje našu školu a celý okres reprezentovať do krajského kola Slávika Slovenska.

      Blahoželáme!

     • Slávik Slovenska

     • 10. a 11. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.Zúčastnilo sa ho vyše 60 detí v troch kategóriách.

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

      1. kategória (1.-3. ročník)

      1. miesto: Bianka Šilhárová (3.C)

      2. miesto: Miško Puškár (2. D)

      3. miesto: Emka Maliarčíková (3.A), Janko Dulaj (2.A)

       

      2. kategória (4.-6. ročník)

      1. miesto Amélia Galánková (6.D)

      2. miesto: Adam Jurčík (5.B)

      3. miesto: Lucia Kublniaková (6.A), Tomáš Topor (5.B)

       

      3. kategória (7.-9. ročník)

      1. miesto: Richard Gašparovič (9.D)

      2.miesto: Emília Dekánková (8.B)

      3. miesto: Silvia Pošová (7.B), Laura Krištofová (7.C)

       

      Víťazom gratulujeme a pani učiteľkám J. Liščákovej, R. Guštafíkovej, A. Letzovej a E. Maslíkovej ďakujeme za prekrásne chvíle naplnené spevom. :-)

     • Čokoládová tretra

     • Dňa 30.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže Čokoládová tretra v Bratislave. Súťažilo 16 žiakov v disciplínach. Beh na 200m celkovo sa súťaže zúčastnili 154 dievčat a 154 chlapcov.

      dievčatá:

      v 16. rozbehu 1. Karolína Viktorová

      v 17. rozbehu 1. Melánia Buday

      chlapci:

      v 16. rozbehu 1. Jakub Mesároš

                             2. Adrián Madara

                             3. Richard Polkoráb

       

      Beh na 300m celkovo sa súťaže zúčastnili 172 dievčat a 158 chlapcov

      dievčatá:

      v 11. rozbehu 1. Anežka Dudíková

      chlapci:

      v 11. rozbehu 3. Matej Nosáľ

       

      Na finále do Košíc nám postúpili dvaja žiaci z celkového

      1. miesta Jakub Mesároš a z 8. miesta Adrián Madara

       

      Žiakom blahoželáme

      Dominika Polkorábová a Renáta Strapáčová

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Donau Auen.

      V dňoch 29.4. a 10.5. sme sa opäť s našimi piatakmi vydali navštívili centrum národného parku Donau Auen v mestečku Orth an der Donau v Rakúsku. Spoznávali sme prírodu dunajských luhov a aj vďaka skvelým sprievodcom sme získali množstvo zaujímavých informácií. Videli sme štyri prezentačné miestnosti s interaktívnymi rekvizitami o Dunaji a na Zámockom ostrove sme obdivovali podvodný svet s pôvodnými dunajskými druhmi rýb, terárium s korytnačkami, hadmi, bocianie hniezdo a mnoho iného. No a ani tento rok sme nezabudli navštíviť najväčšiu kolóniu bocianov v strednej Európe v Marcheggu. Všetkým sa nám veľmi páčilo.

     • Exkurzia VIDA! science centrum v Brne 

     • V dňoch 19.4. a 26.4. sme mali možnosť ísť s našimi siedmakmi do zábavného vedeckého parku VIDA! science v Brne. Žiaci mohli pochopiť mnohé vedecké poznatky na 180 hravých exponátoch, pozrieť si science show plnú pokusov a zažiť výučbový program Srdce na dlani, pri ktorom si mali možnosť uvedomiť ako srdce funguje a z akých častí sa skladá. Tešíme sa z pozitívnych žiackych ohlasov a veríme že sa nám podarí zorganizovať túto exkurziu aj na budúce. 

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie