• Oznam

     • Milí rodičia a kolegovia, 

      vrelo Vás pozývame na zajtrajšiu online večernú školu. Kde Vám lektorka Mgr. Lucia Košťálová, školská psychologička a vedúca Asociácie školskej psychológie vysvetlí, čo je emocionálne rizikový spravodajský obsah a ako vyzerá emocionálny svet mladého človeka. Predstaví generáciu Z a jej vzťah k digitálnym technológiám. Objasní, čo sa deje so psychikou mladého človeka zasiahnutého tragickou informáciou (stres, záťažová situácia a krízová situácia).  

      Odpovie na otázky:
      - čo môžeme urobiť v domácom prostredí?
      - čo môžeme urobiť v školskom prostredí?
      - čo môže urobiť sám mladý človek, ktorý je zasiahnutý daným obsahom a čo môže urobiť pre kamaráta/spolužiaka?
      Napokon sa bude venovať úlohe médií v informovaní o tragickom obsahu s detskými a adolescentnými obeťami.

      Pripojiť sa môžete cez link: 
      https://us06web.zoom.us/j/86512071987

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka na 1. mieste umiestnil Juraj Hӧnsch z 9.B, na 2. mieste Barbora Magulová z 9.B a na 3. mieste Vanesa Gonglíková tiež z 9.B. V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka skončila na 1. mieste Sofia Kremlerová zo 6.A, na 2. mieste Ema Majerová zo 7.A a na 3.mieste Silvia Pošová zo 6.B.

      Do okresného kola postúpili prví dvaja súťažiaci z každej kategórie. Juraj Hӧnsch sa opäť umiestnil na krásnom 1. mieste a ostatní súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Ema Grilliová z 8.A súťažila v projektovej časti olympiády a získala taktiež krásne 1. miesto. Obaja žiaci našu školu úspešne reprezentovali aj na krajskom kole v Bratislave.

      Z mladšej kategórie sa v okresnom kole Sofia Kremlerová umiestnila na 3. mieste a Ema Majerová sa stala úspešnou riešiteľkou. V projektovej časti Natália Pastoreková zo 7.A obsadila 1. miesto a Karolína Košťálová zo 7.A 2. miesto.

      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • Oznam

     • V dňoch 5. až 9. júna 2023 sa uskutoční 20. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

      Poznávacia časť je zameraná na poznávanie vybraného regiónu, ktorý leží na pomedzí piatich národných parkov a je v ňom i výrazná koncentrácia kultúrnych a historických pamiatok.

      Turistická časť sa orientuje na oboznámenie žiakov so základnými pravidlami turizmu (odhad vlastných síl, orientácia na mape, orientácia podľa značiek, správanie sa v prírode a v chránenom území a pod.). Bližšie informácie o kurze tu :TPK

     • Súťaž "O pohár riaditeľky školy"

     • Dňa 18.4.2023 sa v areáli našej školy uskutočnil atletický štvorboj O pohár riaditeľky školy. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 800 metrov.

      Súťaže sa zúčastnilo 111 žiakov 2.stupňa.

       

      Výsledky: 5. - 6. ročník (mladší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto BAROŠOVÁ Nela(6.D) 109 bodov

      2. miesto ADAMČÍKOVÁ Kristína (6.D) 100 bodov

      3. miesto STANKOVIČ Laura (6.A) 75 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MESÁROŠ Martin (6.A) 161 bodov

      2. miesto BUČURIČ Lukáš (6.C) 118 bodov

      3. miesto ŠIPOŠ Michal (6.C) 104 bodov

       

      Najlepšia trieda: 6.D 446 bodov

       

      Výsledky: 7. - 9. ročník (starší žiaci)

      dievčatá:

      1. miesto MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A) 166 bodov

      2. miesto DUGOVIČOVÁ Laura (8.B) 162 bodov

      3. miesto RAJNOCH Zuzana (7.A) 157 bodov

       

      chlapci:

      1. miesto MACKOVČIN Timotej (9.A) 242 bodov

      2. miesto LIBANT Benjamín (8.A) 241 bodov

      3. miesto STRNISKO Dávid (8.A) 224 bodov

       

      Najlepšia trieda: 8.A 1024 bodov

       

      Najlepšia športovkyňa na škole: MÉSZÁROSOVÁ Nela (8.A)

       

      Najlepší športovec na škole: MACKOVČIN Timotej (9.A)

       

      Putovný pohár riaditeľky školy získala 8.A trieda.

     • Deň narcisov 2023

     • 20.apríla 2023 sa uskutočnil 27. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka so po dvanásty raz zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  20. apríla mohol pomôcť každý...

                  Tak znel headline Dňa narcisov. 50 súčasných, ale i bývalých žiakov našej školy, ktorí sa zbierky zúčastnili aktívne, v priebehu pár hodín vyzbierali sumu :

      3 764,07

                Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 573,80 eura. Viac ako 500 eur vyzbierali spolu tri skupiny, ostatných sedem skupín sa pohybovalo medzu 409 až 116 eurami. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy tretia najvyššia.

     • Filmový večer - ZMENA!

     • Milí žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia,

      z dôvodu absencie a choroby koordinátorov Školského parlamentu sa Filmový večer pre 5. a 6. ročníky presúva na budúci týždeň v stredu 26.4.2023 (všetky pokyny a časový harmonogram sa nemenia, iba deň).Vopred ďakujeme za pochopenie.

      Váš Školský parlament!

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 5. a 6. ročníka a rodičia!

       

      V stredu, 19.04.2023, pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 16:30 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať film s názvom Ready player one (bližšie informácie o filme nájdete tu: 

      https://www.csfd.cz/film/410534-ready-player-one-hra-zacina/prehled/). Prosíme žiakov, ktorí vyjadria záujem o dané podujatie, aby sa dostavili ku vchodu do jedálne od 16:10. O 16:30 sa tento vchod uzamyká. Bez evidovania prihlásenia žiak nebude mať možnosť zúčastniť sa na premietaní.

       

      Symbolický poplatok za toto podujatie je  (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si žiaci môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si sami zodpovedajú. 

       

      V prípade, ak ste sa nerozhodli pre samostatný odchod žiaka z podujatia, pre svoje deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Žiakov budeme púšťať po ročníkoch a triedach podľa poradia, len v prípade osobnej prítomnosti rodiča pri vchode do jedálne. 

      Tešíme sa na vás!


      Váš Školský parlament

     • Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia: 

      - pre 1. stupeň v pondelok 24.4.2023 od 17.00 do 17.45, 

      - pre 2. stupeň v utorok 25.4.2023 o 17.00 do 17.45. 

      Po skončení triedneho rodičovského združenia bude možnosť rýchlych konzultácií s učiteľmi od 17.45 do 18.30. V prípade záujmu o dlhšiu konzultáciu s konkrétnym učiteľom, je možné si dohodnúť individuálny termín cez Edupage. 

      Triedni učitelia zostanú vo svojich triedach, netriedni učitelia budú k dispozícii v zborovni. 

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie