• Školský ples - foto a video

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!Dňa 09.02.2024 sa na našej škole konal Školský ples 2024. Žiaci II. stupňa mali možnosť zabaviť sa, potancovať si, dať si niečo chutné pod zub a vyhrať niektorú z cien v rámci tomboly. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení daného podujatia prostredníctvom prípravy priestorov, organizácie, pohostenia, dozorov, či venovania sponzorských darov (vecné dary, občerstvenie, služby). Veríme, že ste si tento večer užili a strávili čas plný zábavy.

      Zároveň si môžete stiahnuť fotografie a videá zaznamenané počas plesu, a to otvorením priložených odkazov. Dané súbory si budete môcť stiahnuť do 29.02.2024.

      Školský ples 2024 - foto: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OHEPUZ8D7ELIFHU4-FGF

      Školský ples 2024 - video: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OH8CRR2F5HZAYS9R-LY3

      Váš Školský parlament 🙂

     • Školský ples

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Zajtra (09.02.2024) sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 17:55 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne (nie v aute!). Žiakov v danom prípade pustíme domov výhradne vtedy, ak bude rodič prítomný pri vstupe do jedálne. Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie