• Výsledky školských kôl biologickej olympiády

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnili školské kolá biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka.

      V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka umiestnili títo žiaci:

      1. miesto – Ema Majerová z 8.A
      2. miesto – Gregor Zvarík z 9.C
      3. miesto – Laura Leporis z 9.B

       

       V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka sa umiestnili títo žiaci:

                1. miesto – Sofia Kremlerová zo 7.A

                2. miesto – Rebeka Sameková zo 7.A

                3. miesto – Liliana Polláková zo 7.A

      Do projektovej časti olympiády sa tento rok zapojila Natália Pastoreková z 8.A, ktorá obsadila 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme všetkým výhercom, ale aj ostatným úspešným riešiteľom a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

     • Otextujme našu ŠKOLSKÚ HYMNU

     • Vedenie školy spolu s kapelou ZŠ Fándlyho vyhlasujú súťaž o najlepší text rodiacej sa školskej hymny.

      Zapojiť sa môže každý žiak našej školy, ktorý zloží 2-3 strofy k hudbe skladby Lady in Black od skupiny Uriah Heep. Texty treba zaslať pani učiteľke Letzovej na adresu alena.letzova@zsfandlyho.sk najneskôr do 15. mája 2024. V predmete mailu treba uviesť heslo Školská hymna, autora textu a triedu, ktorú žiak navštevuje (príklad: Školská hymna, Jozef Mrkvička, 7. C).

      Víťaza čaká vecná odmena, ale predovšetkým bezkonkurenčný pocit z autorstva textu školskej hymny ZŠ Fándlyho. Milí textári, do toho! V prípade potreby podrobnejších informácií sa obráťte na pani učiteľku Letzovú.

      text: Gabriela Fialová

      foto: Canva

    • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!
     • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!

     • Po Veľkonočných prázdninách v stredu (3.4.2024) sa uskutoční filmový večer pre žiakov 1. stupňa. Dané podujatie sa bude konať v čase od 16:30 do 18:15 v priestoroch jedálne našej školy. Budeme premietať film Leo, o ktorom si môžete prečítať bližšie informácie na tomto odkaze: https://www.csfd.sk/film/932052-leo/prehlad/.

      Počet účastníkov daného podujatia je obmedzený na 100 žiakov. Prihlasovanie na podujatie bude spustené v utorok 2.4.2024 v čase od 14:00 do 18:00 prostredníctvom Edupage, kde budete môcť potvrdiť účasť dieťaťa a spôsob odchodu dieťaťa domov (sám/v sprievode rodiča). V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné, čo znamená, že sa zamedzí možnosť potvrdenia účasti na filmovom večeri.

      Cena za podujatie je 1 euro, ktorú žiak zaplatí pri vstupe. V prípade, že rodič zaznačí vyzdvihnutie dieťaťa, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa počkali pri vstupe do jedálne (nie v aute!). Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví.

      Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť!

      Váš Školský parlament

     • Milí rodičia a zamestnanci !

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

      Vás srdečne pozýva na  „ JARNÚ BRIGÁDU“  

      KEDY?   13.4.2024  o 9,00 hod.              

      KDE?      Areál školy

      Čo si priniesť?  - pracovný odev- elán- dobrú náladu

      Spolu zvládneme viac !   

      Ďakujeme !

     • Školský ples - foto a video

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!Dňa 09.02.2024 sa na našej škole konal Školský ples 2024. Žiaci II. stupňa mali možnosť zabaviť sa, potancovať si, dať si niečo chutné pod zub a vyhrať niektorú z cien v rámci tomboly. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení daného podujatia prostredníctvom prípravy priestorov, organizácie, pohostenia, dozorov, či venovania sponzorských darov (vecné dary, občerstvenie, služby). Veríme, že ste si tento večer užili a strávili čas plný zábavy.

      Zároveň si môžete stiahnuť fotografie a videá zaznamenané počas plesu, a to otvorením priložených odkazov. Dané súbory si budete môcť stiahnuť do 29.02.2024.

      Školský ples 2024 - foto: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OHEPUZ8D7ELIFHU4-FGF

      Školský ples 2024 - video: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OH8CRR2F5HZAYS9R-LY3

      Váš Školský parlament 🙂

     • Školský ples

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Zajtra (09.02.2024) sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 17:55 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne (nie v aute!). Žiakov v danom prípade pustíme domov výhradne vtedy, ak bude rodič prítomný pri vstupe do jedálne. Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Milí žiaci!

     • Pripomíname vám, že sa dnes (29.01.2024) o 20:00 hod. spustí prihlasovanie na Školský ples 2024 prostredníctvom Edupage. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Vo štvrtok 01.02.2024 si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť lístky v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Školský ples

     • Milí žiaci! 

       Aj tento rok pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples, ktorý sa bude konať 09.02.2024 (v piatok) v priestoroch jedálne našej školy. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Edupage. Prihlasovanie bude spustené 29.01.2024 (v pondelok) o 20:00 hod. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Ten následne rodič vypíše a žiak ho prinesie pri kúpe lístka. Lístky na ples si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť dňa 01.02.2024 (vo štvrtok) v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Cena jedného lístka je 8€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Kapelka

     • Dňa 9.januára 2024 nás cez veľkú prestávku obohatila svojou hrou a spevom školská skupina Kapelka. Zahrali a zaspievali nám ich repertoár vianočných a povianočných piesní. Potleskom a spevom ich podporovali všetky deti z prvého a druhého stupňa. Bolo to super. Kapelka sa teší na nových členov. Tî, čo sa chcú pridať môžu prísť v pondelky o 14:00 hodine do jedálne, kde sú skúšky. Všetci sa tešíme na ďalšie koncerty. 

      Vaša Kapelka

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2023 (piatok) vyhlasuje  riaditeľské voľno z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov i pedagogických zamestnancov školy.  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň. 

     • Mikuláš v škole

     • Dňa 6. decembra k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Vypočul si pekné pesničky i básničky, ktoré mu naši žiaci zaspievali a zarecitovali. Ako odmenu, že boli dobrí a poslúchali im podaroval mikulášske balíčky. Veríme, že nás navštívi aj o rok. Všetky fotografie budú prístupné na tomto odkaze a môžete si ich stiahnuť do 28.12.2023: 

      www.uschovna.cz/sk/zasilka/NOX7U2J567HKYNHJ-CL4

       

      Váš Školský parlament!

     • Oznam ŠJ

     • Vážení rodičia, stravníci

      oznamujeme Vám, že  odhlasovanie alebo prihlasovanie  obedov na posledné decembrové dni roku 2023 (19.12.2023-22.12.2023) bude možné iba do 18.12.2023 (pondelok) do 13:00 hod.cez EduPage.Po tomto termíne to už nebude možné.  Obedy, ktoré neodhlásite  si môžete  v prípade neprítomnosti žiaka, stravníka prevziať do obedára.Dôvodom je ukončenie a vyúčtovanie kalendárneho roku 2023.  

           Vaša Školská jedáleň

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci!  

       V piatok 15.12.2023 sa bude na našej škole konať posledný tematický piatok s názvom Retro piatok. Každý bude mať možnosť prísť do školy oblečený v retro oblečení podľa vlastného výberu. Je na vás, aké roky minulého storočia si zvolíte, dôležité je, aby ste sa obliekli vhodne a aby bolo možné rozoznať, že ide o retro štýl. V ďalšom týždni bude vyhodnotenie, ktorá trieda sa stala víťazom v rámci účasti počas tematických piatkov. Vopred ďakujeme za zapojenie sa a tešíme sa na vás. 

      Váš Školský parlament

     • Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci

     • Dňa 4.12.2023 sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku konalo podujatie, ktoré viedol spisovateľ, scenárista a dramatik Peter Gärtner. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Bol to výber žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorých baví tvorba príbehov a ich rozprávanie. Témou bol storytelling – umenie rozprávať príbehy. Prednáška sa zamerala na vysvetlenie základných mechanizmov, ako vznikajú príbehy vo všeobecnosti, ale tiež ako sa tvorí konštrukcia príbehu najmä v literatúre, divadle a filme. Na záver stretnutia nám Peter Gärtner prečítal kúsok z jeho knihy Depešáci.

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!

     • V mesiaci november sme v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok (OZ POZP) organizovali zbierku pre opustené zvieratá v útulku. Účasť na zbierke bola vysoká, z čoho sa veľmi tešíme a za čo vám všetkým ďakujeme! Veríme, že týmto skutkom pomôžeme mnohým psíkom a mačičkám.  

      Váš Školský parlament

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie