• Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka (T5)

     • sa uskutoční v stredu 18.05.2022. Z uvedeného dôvodu sa v daný deň žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 5. ročníka, ktorí sa stravujú, majú obed po skončení testovania. Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2022

     • 25.4.2022 sa konal ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022. 
      Vyhodnotenie školského kola SLÁVIK SLOVENSKA 2022:
      1.    kategória: 
      1. miesto:  nebolo udelené
      2. miesto: Katarína Nociarová 1.A
      3. miesto: Tamara Puškárová 2.B
      3. miesto: Ela Ďurovičová 3.D

      2.    kategória:
      1. miesto: Patrik Lošonczi 6.B
      2. miesto: Emília Dakánková 6.B
      2. miesto: Nella Straková 4.B
      3. miesto: Ján Čech 4.B

      3. miesto Laura Krištofová 5.C

      3.    kategória: 
      1. miesto: Barbora Nociarová 9.A
      2. miesto: Viki Gažda 7.A
      2. miesto: Lucia Nociarová 7.A
      3. miesto: Lenka Schaubmarová 7.A
      Výhercom blahoželáme! 
       

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • 21.3. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „D“, pre žiakov 6. a 7.
      ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Ema Grilliová zo 7.A, na 2.
      mieste Nikolas Polák zo 7.C a na 3. mieste Matyáš Janák zo 6.B.
      21.4. sa na ZŠ Bielenisko uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V projektovej časti
      sa Lenka Ďurovičová zo 6.C umiestnila na 1. mieste a Karolína Košťálová zo 6.A na 2.
      mieste.
      V teoreticko-praktickej časti sa Ema Grilliová umiestnila na 3. mieste.
      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

     • T5 - 2022
      ( informácia pre rodičov a žiakov 5. ročníka)

      Dňa  18. mája 2022 (v stredu)  sa žiaci  5. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.10 hod.  
      Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 11.40 hod. 
      Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.10 hod.  
      Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 5                                                              
      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
       

     • Výsledková listina OK MO

     • Dňa 12.4.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

      Našu školu reprezentovalo 15 žiakov. 

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

      Kategória Z6:

      Šimon Lukáč 6.A  ..................    1. miesto

      Tomáš Nociar 6.B .................    6. – 7. miesto ................ úspešný riešiteľ

      Viktória  Daňová 6.B  .............   11. miesto .......................... úspešný riešiteľ

       Tomáš Rehúš  6.A ...................  12. miesto  ........................... úspešný riešiteľ

      Kategória Z7:

      Olívia Zaťková 7.C  ....................   2. miesto

      Michael Abramov 7.C  ................  4. -7. miesto .............. úspešný riešiteľ

      Michaela  Olejníková 7.C ...........  4. – 7. miesto ............úspešný riešiteľ

      Kategória Z8:

      Juraj Hönsch 8.B ................   2. miesto

      Adam Lukáč   8.D  ..............      12.- 13. miesto  ...........  úspešný riešiteľ

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí prihlásení Klokankovia, zajtra 11.4.2022 o 7:55 sa stretneme vo vestibule školskej jedálne.

      Pripravené sú pre vás zaujímavé úlohy Matematického klokana, na ktorých vypracovanie 

      budete mať 45 minút.

      Potrebujete modré alebo čierne "negumovacie" pero a chuť do riešenie klokankových úloh.

      Prváčikovia budú riešiť úlohy vo svojich triedach s pani učiteľkami.

      Tešíme sa na vás....... za koordinátorky súťaže Slyšková E.

     • Pomoc pre Ukrajinu v našom meste

     • Vážení rodičia,

      Ak by ste chceli pomôcť a podporiť rodiny z Ukrajiny, ktoré prišli do nášho mesta z dôvodu vojny na Ukrajine, môžete tak urobiť aj finančným príspevkom na transparentný účet mesta.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

       

      Transparentný účet na pomoc Ukrajine

      https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9109000000005161245466Finančná pomoc pre Ukrajinu je vo forme zbierky na transparentný účet mesta Pezinok:SK91 0900 0000 0051 6124 5466, VS: 103, správa pre príjemcu: Ukrajina

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • Milí učitelia a žiaci!

       

      V posledných dňoch ste zachytili nepriaznivú situáciu na Ukrajine, ktorá zapríčinila, že mnohí ľudia boli nútení opustiť svoj domov a nájsť si svoje dočasné útočisko tu, na Slovensku. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do zbierky, ktorú organizuje Nadácia INTEGRA pre pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Máte možnosť sa zapojiť do zbierky napečením koláčov, ktoré žiaci Školského parlamentu budú predávať počas všetkých prestávok v pondelok (21.03). Zapojiť sa môže každý žiak či učiteľ. Potešíme sa z každého koláčika, aj z bezlepkového či bezlaktózového. V prípade napečenia koláča, prosíme, označte plech alebo podnos menom a triedou žiaka a názvom koláča. Cena za jeden kus bude 0,50 €, kto bude chcieť, môže prispieť vyššou sumou. Koláče môžete začať nosiť od 07:30 hod. do dolného vestibulu veľkej budovy, kde bude prebiehať predaj. Koláče sa budú predávať aj v malej budove školy. 

       

      Veríme, že sa nás zapojí čo najviac a zbierka pomôže mnohým ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

       

      Váš Školský parlament

     • OZNAM

     • Milí žiaci 2. stupňa a učitelia!

      Radi by sme Vám pripomenuli oznam z minulého týždňa týkajúci sa zberu kníh. Vyzbierané knihy budú súčasťou našej spoločnej školskej Oddychovej zóny, v rámci ktorej si počas prestávok budete môcť prečítať kúsok z knihy, ktorá vás zaujme.

      Chceme vás preto poprosiť o zapojenie sa do zbierky kníh. Knihy môžete nosiť do školy celý tento týždeň od pondelka 14.3. do piatka 18.3 a môžete ich vložiť do pripravenej krabice v dolnom vestibule. Prineste také knihy, ktoré máte už prečítané a s ktorými sa radi podelíte s ostatnými žiakmi. Prosíme, aby boli knihy v dobrom stave, slušné a určené pre 2. stupeň.

      Veríme, že Oddychová zóna bude slúžiť nám všetkým a strávime v nej príjemné prestávky.

      Ďakujeme za vašu ochotu zapojiť sa do zbierky kníh.

      Váš Školský parlament

     • MAKSÍK

     • MAKSÍK - 4.KOLO

      Zadania 4. kola MAKSÍKa s Odpovedníkmi boli rozdané súťažiacim deťom.

      Najneskôr 21. 2. 2022 bude na stránke www.maksik.sk aj elektronický odpovedník 

      a v prípade, že dieťa nemôže doniesť odpovedník do školy,

      môžete využiť túto možnosť. Prosím,neposielajte naskenované odpovedníky e-mailom. 

      Termín odovzdania odpovedníkov 4. kola školskému koordinátorovi je piatok 11. 3. 2022. 

      Ak posielate  elektronický odpovedník,  stačí ho odoslať 15.3.2022.

       

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci 1.stupňa,

      aj tento rok sa môžete prihlásiť do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan

      Svojimi jednoduchými pravidlami a zaujímavými úlohami z celého sveta zaujme každoročne niekoľko miliónov žiakov z 90 krajín. 
      Na stránke súťaže si  môžete vyriešiť vlaňajšie úlohy, aj aktuálnu hravú úlohu. S Klokanom sa môžete hrať aj v mobilnej aplikácii.
      Rovnako ako minulý rok sú v ponuke dva spôsoby prihlásenia:
      1. prihlásite sa v škole školskému koordinátorovi (p.uč.Slyšková- 4.B) a zaplatíte štartovné 5E.
      2. vyplnia vám  Individuálnu prihlášku rodičia  na  www.matematickyklokan.sk a štartovné          uhradia cez internet.

      Dôležité je, aby si bol prihlásený IBA JEDNÝM spôsobom. 

      Termin prihlasovania: do 4.marca 2022

      Štartovné : 5,-E

      Termín súťaže: 11.apríl 2022

      Miesto súťaže: školská jedáleň 

       

      Eva Slyšková - koordinátorka súťaže

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Lucia Daňová z 8.A, na 2. mieste Ema Plevová z 9.B a na 3.mieste Matej Modrovský z 9.A.
      10.2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kde sa Lucia Daňová z 8.A umiestnila na krásnom 3. mieste a Ema Plevová z 9.B na 10. mieste. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. 
       Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 
       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Koncom januára sa online uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

       

      V kategórii Z5 úspešnými riešiteľmi boli títo žiaci:

       

      Na 1. - 4. mieste s maximálnym počtom bodov sa umiestnili viacerí žiaci.

      Za našu školu: Emma Gubricová z 5. D a Jakub Paukeje z 5. C

       

      Na 5. – 11.mieste: so stratou jedného bodu sa umiestnilo viac žiakov:

      Za našu školu: Ján Marko z 5. B a Lenka Bašteková z 5. A

       

      V kategórii Z9 1. miesto vyhral Juraj Hönsch z 8.B

       

      Mimoriadne nás teší úspech Jurka Hönscha, ktorý ako žiak 8. ročníka vyhral Okresné kolo Matematickej olympiády pre 9. ročník.

       

       

      Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

     • Greetings everyone,

     • I trust you are having a wonderful and beautiful day. I am, regretfully, temporarily suspending the after-school program (Krúžok anglického) from grade 6 to grade 8 at the end of this month due to my congested schedule.

      I will be reviewing about 20 manuscripts from 9 authors in the United States, Canada, and Australia, and some movie scripts from Africa and the Caribbean. In my discussions with these authors, I agreed with their plea that without my review, their books would remain unpublished. I will therefore be taking more time to handle these constructive reviews and interact with these different bestseller authors.

      It has been my great pleasure to help these teenagers (great students) positively. I believe that in years to come, they will reap the fruit of what they have learned.

      The program (Krúžok anglického) will continue for grade 1 to grade 5, however.

      I thank you so much for your understanding.

       

       

      Pozdravujem všetkých

      Verím, že máte krásny a úžasný deň. S ľútosťou Vám musím oznámiť, že dočasne prerušujem popoludňajší krúžok anglického jazyka pre 6 až 8 ročník, a to koncom mesiaca vzhľadom na moju pracovnú zaneprázdnenosť.

      V nasledujúcich dňoch budem recenzovať približne 20 rukopisov od deviatich autorov v USA, Kanade, Austrálii a niekoľko scenárov z Afriky i Karibiku. Súhlasil som so žiadosťou autorov, že bez mojej recenzie nebudú ich knihy publikované. Z tohto dôvodu budem potrebovať viac času na zvládnutie konštruktívnych recenzií a vzájomnú komunikáciu s týmito autormi bestsellerov.  Je to pre mňa veľká česť pozitívne pomáhať nadaným tínedžerom. Verím, že v nasledujúcich rokoch budú profitovať z toho, čo sa teraz naučia.

      Krúžok anglického jazyka bude pokračovať pre ročníky 1 až 5.

      Veľká vďaka za vaše porozumenie.

     • Objednaj si oblečenie našej školy

     •  

      Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

      radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsfandlyho/

       

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 15.2.2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

     • Trenéri v škole

     • Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

      Tréneri v škole 

      V školskom roku 2021/22 sa naša škola zapojila do projektu „Tréneri v škole“. Žiaci sa na tieto hodiny  tešia. Hodina je pre nich obohatením nielen po stránke cvičenia ale hlavne rozmanitosťou pomôcok (športového náčinia).  

     • Koncom novembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

     • V kategórii 1A sa umiestnili títo žiaci: 

      1. miesto: Victoria Gabriela Gažda zo 7.A
      2. miesto:  Adam Danko zo 7.B
      3. miesto:  Peter Babjak zo 7.C

      V kategórii 1B:

      1.  miesto: Patrik Blatnický z 8.D
      2. miesto:  Matej Blatnický z 8.D
      3. miesto:  Matej Modrovský z 9.A

      Výherci prvých miest postúpili 13.1.2022 do okresného kola a opäť úspešne reprezentovali našu školu. Patrik Blatnický z 8.D sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola a Victoria Gažda zo 7.A obsadila 2.miesto a stala sa úspešnou riešiteľmi. 

      Všetkým srdečne blahoželáme!