• Okresné kolo Slávika Slovenska

     • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska sa konalo 16. mája v Dome kultúry v Pezinku. Naši žiaci veľmi pekne a statočne reprezentovali školu interpretáciou ľudových piesní. Úroveň však pozdvihli nielen súťažiaci, ale aj účinkujúci sprievodným kultúrnym programom. I medzi nimi hrali a spievali aj žiaci z našej školy. Všetkým patrí obdiv a pochvala za nádherný ľudový prejav.

      Súťažiaca Bianka Šilharová z 3.C nás reprezentovala v 1. kategórii.

      Amélia Galánková zo 6.D získala v 2. kategórii čestné uznanie.

      Richard Gašparovič z 9.D sa umiestnil v 3. kategórii na 1. mieste a postupuje našu školu a celý okres reprezentovať do krajského kola Slávika Slovenska.

      Blahoželáme!

     • Slávik Slovenska

     • 10. a 11. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.Zúčastnilo sa ho vyše 60 detí v troch kategóriách.

      V jednotlivých kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

      1. kategória (1.-3. ročník)

      1. miesto: Bianka Šilhárová (3.C)

      2. miesto: Miško Puškár (2. D)

      3. miesto: Emka Maliarčíková (3.A), Janko Dulaj (2.A)

       

      2. kategória (4.-6. ročník)

      1. miesto Amélia Galánková (6.D)

      2. miesto: Adam Jurčík (5.B)

      3. miesto: Lucia Kublniaková (6.A), Tomáš Topor (5.B)

       

      3. kategória (7.-9. ročník)

      1. miesto: Richard Gašparovič (9.D)

      2.miesto: Emília Dekánková (8.B)

      3. miesto: Silvia Pošová (7.B), Laura Krištofová (7.C)

       

      Víťazom gratulujeme a pani učiteľkám J. Liščákovej, R. Guštafíkovej, A. Letzovej a E. Maslíkovej ďakujeme za prekrásne chvíle naplnené spevom. :-)

     • Čokoládová tretra

     • Dňa 30.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže Čokoládová tretra v Bratislave. Súťažilo 16 žiakov v disciplínach. Beh na 200m celkovo sa súťaže zúčastnili 154 dievčat a 154 chlapcov.

      dievčatá:

      v 16. rozbehu 1. Karolína Viktorová

      v 17. rozbehu 1. Melánia Buday

      chlapci:

      v 16. rozbehu 1. Jakub Mesároš

                             2. Adrián Madara

                             3. Richard Polkoráb

       

      Beh na 300m celkovo sa súťaže zúčastnili 172 dievčat a 158 chlapcov

      dievčatá:

      v 11. rozbehu 1. Anežka Dudíková

      chlapci:

      v 11. rozbehu 3. Matej Nosáľ

       

      Na finále do Košíc nám postúpili dvaja žiaci z celkového

      1. miesta Jakub Mesároš a z 8. miesta Adrián Madara

       

      Žiakom blahoželáme

      Dominika Polkorábová a Renáta Strapáčová

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Donau Auen.

      V dňoch 29.4. a 10.5. sme sa opäť s našimi piatakmi vydali navštívili centrum národného parku Donau Auen v mestečku Orth an der Donau v Rakúsku. Spoznávali sme prírodu dunajských luhov a aj vďaka skvelým sprievodcom sme získali množstvo zaujímavých informácií. Videli sme štyri prezentačné miestnosti s interaktívnymi rekvizitami o Dunaji a na Zámockom ostrove sme obdivovali podvodný svet s pôvodnými dunajskými druhmi rýb, terárium s korytnačkami, hadmi, bocianie hniezdo a mnoho iného. No a ani tento rok sme nezabudli navštíviť najväčšiu kolóniu bocianov v strednej Európe v Marcheggu. Všetkým sa nám veľmi páčilo.

     • Exkurzia VIDA! science centrum v Brne 

     • V dňoch 19.4. a 26.4. sme mali možnosť ísť s našimi siedmakmi do zábavného vedeckého parku VIDA! science v Brne. Žiaci mohli pochopiť mnohé vedecké poznatky na 180 hravých exponátoch, pozrieť si science show plnú pokusov a zažiť výučbový program Srdce na dlani, pri ktorom si mali možnosť uvedomiť ako srdce funguje a z akých častí sa skladá. Tešíme sa z pozitívnych žiackych ohlasov a veríme že sa nám podarí zorganizovať túto exkurziu aj na budúce. 

     • Milí rodičia

     • dovoľujeme si Vám preposlať informáciu a zároveň Vás pozvať na online podujatie Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.

      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386

      Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

      Obsah: 

      Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

     • DEŇ NARCISOV 2024

     • 18.apríla 2024 sa uskutočnil 28. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka sa po trinásty krát zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. I väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.

                  18. apríla mohol pomôcť každý...

      Tak znelo heslo Dňa narcisov. Zbierky sa zúčastnilo 40 súčasných a 11 bývalých žiakov našej školy, ktorí aktívne v priebehu pár hodín vyzbierali sumu:  

      4144,75 eur

               Najúspešnejšia skupina vyzbierala sumu 667,65 eur. Viac ako 600 eur vyzbierala tiež ďalšia skupina. Jedna skupina získala pre zbierku sumu nad 500 eur. Ostatné skupiny sa pohybovali medzi sumou 495 až 216 eur. Priemerná vyzbieraná suma je v histórii účasti našej školy najvyššia.

              Ďakujeme!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Na stiahnutie:

      vyhlasenie_Panelkar_24.pdf

       

     • Milí rodičia a priatelia školy,

     • chceli by sme Vás informovať o akcii pod názvom REVOLUTION TRAIN (alebo Protidrogový vlak). Vlak bude odstavený na železničnej stanici v Pezinku dňa 23. a 24. apríla pre verejnosť v časoch od 17:10, 17:30, 17:50 a 18:10. Viac organizačných informácií nájdete v priloženom letáku. Aj tento rok sa tejto akcie zúčastnia v rámci prevencie aj žiaci siedmych ročníkov našej školy. 

      Stručné informácie o programe nájdete tu: https://www.revolutiontrain.cz/v2/

      Ide o preventívny program prevencie kriminality v súvislosti s užívaním návykových látok. Prebieha v 6 vagónoch vlaku. Vo vnútorných priestoroch sú 4 kinosály a 8 interaktívnych miestností, v ktorých sa odohráva príbeh podľa skutočnej udalosti.

      Príbeh je o tom, aké ľahké je prepadnúť závislosti a kriminalite s ňou spojenej a aké ťažké je sa jej zbaviť. Hlavným cieľom je zapôsobiť na mladých a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám a spoločenskej zodpovednosti. Odradiť ich od experimentovania s legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami, tj. cigarety, alkohol , drogy, poprípade oddialiť vekovú hranicu prvého užívania. Celým programom Vás bude sprevádzať vyškolený lektor.  

      Vstupné je 9 EUR za osobu. Aj Mesto Pezinok poskytlo finančné prostriedky na túto preventívnu akciu.

     • Výsledky školských kôl biologickej olympiády

     • V mesiacoch január a marec sa na našej škole uskutočnili školské kolá biologickej olympiády pre žiakov 6. až 9. ročníka.

      V teoreticko-praktickej časti sa v staršej kategórii 8. - 9. ročníka umiestnili títo žiaci:

      1. miesto – Ema Majerová z 8.A
      2. miesto – Gregor Zvarík z 9.C
      3. miesto – Laura Leporis z 9.B

       

       V mladšej kategórii 6. - 7. ročníka sa umiestnili títo žiaci:

                1. miesto – Sofia Kremlerová zo 7.A

                2. miesto – Rebeka Sameková zo 7.A

                3. miesto – Liliana Polláková zo 7.A

      Do projektovej časti olympiády sa tento rok zapojila Natália Pastoreková z 8.A, ktorá obsadila 1. miesto.

      Srdečne blahoželáme všetkým výhercom, ale aj ostatným úspešným riešiteľom a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

     • Otextujme našu ŠKOLSKÚ HYMNU

     • Vedenie školy spolu s kapelou ZŠ Fándlyho vyhlasujú súťaž o najlepší text rodiacej sa školskej hymny.

      Zapojiť sa môže každý žiak našej školy, ktorý zloží 2-3 strofy k hudbe skladby Lady in Black od skupiny Uriah Heep. Texty treba zaslať pani učiteľke Letzovej na adresu alena.letzova@zsfandlyho.sk najneskôr do 15. mája 2024. V predmete mailu treba uviesť heslo Školská hymna, autora textu a triedu, ktorú žiak navštevuje (príklad: Školská hymna, Jozef Mrkvička, 7. C).

      Víťaza čaká vecná odmena, ale predovšetkým bezkonkurenčný pocit z autorstva textu školskej hymny ZŠ Fándlyho. Milí textári, do toho! V prípade potreby podrobnejších informácií sa obráťte na pani učiteľku Letzovú.

      text: Gabriela Fialová

      foto: Canva

    • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!
     • Milí žiaci 1. stupňa a rodičia!

     • Po Veľkonočných prázdninách v stredu (3.4.2024) sa uskutoční filmový večer pre žiakov 1. stupňa. Dané podujatie sa bude konať v čase od 16:30 do 18:15 v priestoroch jedálne našej školy. Budeme premietať film Leo, o ktorom si môžete prečítať bližšie informácie na tomto odkaze: https://www.csfd.sk/film/932052-leo/prehlad/.

      Počet účastníkov daného podujatia je obmedzený na 100 žiakov. Prihlasovanie na podujatie bude spustené v utorok 2.4.2024 v čase od 14:00 do 18:00 prostredníctvom Edupage, kde budete môcť potvrdiť účasť dieťaťa a spôsob odchodu dieťaťa domov (sám/v sprievode rodiča). V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné, čo znamená, že sa zamedzí možnosť potvrdenia účasti na filmovom večeri.

      Cena za podujatie je 1 euro, ktorú žiak zaplatí pri vstupe. V prípade, že rodič zaznačí vyzdvihnutie dieťaťa, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa počkali pri vstupe do jedálne (nie v aute!). Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví.

      Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť!

      Váš Školský parlament

     • Milí rodičia a zamestnanci !

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

      Vás srdečne pozýva na  „ JARNÚ BRIGÁDU“  

      KEDY?   13.4.2024  o 9,00 hod.              

      KDE?      Areál školy

      Čo si priniesť?  - pracovný odev- elán- dobrú náladu

      Spolu zvládneme viac !   

      Ďakujeme !

     • Školský ples - foto a video

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!Dňa 09.02.2024 sa na našej škole konal Školský ples 2024. Žiaci II. stupňa mali možnosť zabaviť sa, potancovať si, dať si niečo chutné pod zub a vyhrať niektorú z cien v rámci tomboly. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení daného podujatia prostredníctvom prípravy priestorov, organizácie, pohostenia, dozorov, či venovania sponzorských darov (vecné dary, občerstvenie, služby). Veríme, že ste si tento večer užili a strávili čas plný zábavy.

      Zároveň si môžete stiahnuť fotografie a videá zaznamenané počas plesu, a to otvorením priložených odkazov. Dané súbory si budete môcť stiahnuť do 29.02.2024.

      Školský ples 2024 - foto: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OHEPUZ8D7ELIFHU4-FGF

      Školský ples 2024 - video: www.uschovna.cz/sk/zasilka/OH8CRR2F5HZAYS9R-LY3

      Váš Školský parlament 🙂

     • Školský ples

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Zajtra (09.02.2024) sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 17:55 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne (nie v aute!). Žiakov v danom prípade pustíme domov výhradne vtedy, ak bude rodič prítomný pri vstupe do jedálne. Zároveň prosíme rodičov o vytvorenie a dodržiavanie koridoru pre žiakov, ktorí odchádzajú domov sami. Tí pôjdu ako prví. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Milí žiaci!

     • Pripomíname vám, že sa dnes (29.01.2024) o 20:00 hod. spustí prihlasovanie na Školský ples 2024 prostredníctvom Edupage. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Vo štvrtok 01.02.2024 si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť lístky v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

     • Školský ples

     • Milí žiaci! 

       Aj tento rok pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples, ktorý sa bude konať 09.02.2024 (v piatok) v priestoroch jedálne našej školy. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Edupage. Prihlasovanie bude spustené 29.01.2024 (v pondelok) o 20:00 hod. V prípade naplnenia kapacity prihlasovanie nebude možné. Komu sa podarí prihlásiť na školský ples, následne bude jemu a jeho rodičom zaslaná potvrdzujúca správa s priloženým informovaným súhlasom. Ten následne rodič vypíše a žiak ho prinesie pri kúpe lístka. Lístky na ples si prihlásení žiaci budú môcť zakúpiť dňa 01.02.2024 (vo štvrtok) v dolnom vestibule počas veľkej prestávky, v prípade absencie prihláseného žiaka predaj prebehne v pondelok (05.02.2024). Cena jedného lístka je 8€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Lístok bude žiakovi predaný LEN po predložení informovaného súhlasu rodiča. Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  

      Tešíme sa na vás! 

       Váš Školský parlament 

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie