• Deň detí

     • Dňa 31.5.2019 sa všetky triedy 1. a 2. ročníka zúčastnili zábavno - edukatívneho predstavenia  s rozprávkovými postavičkami Tárajko a Popletajka. Téma predstavenia bola Ako správne triediť odpad. Žiaci si zopakovali, čo patrí do akého koša, vyskúšali si to a popri tom si ešte aj zaspievali a zatancovali.
      Foto TU
     • ŠKD Futbalový turnaj

     • V mesiacoch máj - jún sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD  pre 
      3. a 4. ročník - Futbalový turnaj.
      Hráči predviedli pekné výkony, ktoré ocenili ich spolužiaci. Putovný pohár získali triedy 3.C a 4.A. Ostatné triedy dostali sladkú odmenu, medaily, diplomy a loptu. 
      Všetkým hráčom ďakujeme. 
      Foto TU
     • TPK 2018/2019

     •             V dňoch 10 -14. júna 2019 sa uskutočnil XVIII. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov 8. a 9. ročníka a 4 vedúci.

                Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si pozreli lovecký zámok vo Svätom Antone, Starý zámok v Banskej Štiavnici a zrenovovanú Kalváriu, ktorá je v programe TPK stále novinkou. Deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou skanzenu vo Vydrove.

                  Program druhého dňa sa pre prvú skupinu na poslednú chvíľu od základu zmenil. Prvým bodom bola prehliadka výstavy Terakotová armáda v Tatranskej galérii v Poprade.  Po prehliadke deti peši vystúpili cez Hrebienok, Bílikovu chatu, Studenovodské vodopády až na Zamkovského chatu.   

      Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád, a cez Veľký Kyseľ došla  Glackou cestou na Geravy a odtiaľ na Dedinky. Spolu prešli neuveriteľných 29 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadky Chrámu sv. Jakuba v Levoči a  Spišského hradu, a na záver Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoliu dolinu, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy túru zakončili na Stratenskej píle.  

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola prehliadka evanjelického kostola v Štítniku,  známeho gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú, Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla, sme kvôli výpadku prúdu museli vynechať, ale nahradili sme ju nemenej atraktívnou Gombaseckou jaskyňou. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu a deň sme zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

         Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia  štôlňu Andrej. Program XVIII. ročníka TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený

      Foto tu.
     • 5.C na oslave 70. výročia vzniku policajnej kynológie

     • 6. júna 2019 sa žiaci V.C triedy zúčastnili oslavy 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku, ktorú odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru zorganizoval na hrade Červený Kameň. Súčasťou osláv boli verejnosti prístupné ukážky policajnej kynológie, do ktorých bol zapojený aj vrtuľník a zásahová jednotka. Okrem toho deti videli výstavku šteniat z chovu PZ a  vystavenú policajnú a hasičskú techniku, vrátane dobovej. Atmosféru celej akcie dotvorila doprava na Červený Kameň, ktorú zrealizoval jeden z rodičov retroautobusom Škoda 706 RTO Lux.

      Foto TU
     • ŠKD Ukáž čo vieš

     • Dňa 29.5.2019 sa konala celoklubová akcia v ŠKD s názvom "Ukáž čo vieš." Akcii sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka a predstavili sa v speve, tanci, recitácii a hre na hudobný nástroj. Tu je malá ukážka.
     • ŠKD - Tretiaci majú talent

     • Dňa 22.5. sa v ŠKD konala talentová súťaž ,,Tretiaci majú talent". Deti predviedli hru na hudobné nástroje, tanečné choreografie a kúzla.
      Foto TU
     • Deň Zeme v 1.A

     • Deň Zeme na Železnej studienke so žiakmi 1.A triedy a ich súrodencami a kamarátmi z vyšších ročníkov. O úžasný deň sa nám postarali lektori z inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.
      Foto TU
     • Kurz Poznaj hlavné mesto.

     • V dňoch 21.-23.mája 2019 sa uskutočnil kurz pre žiakov V. ročníka pod názvom „Poznaj hlavné mesto“. Tento školský rok sa ho zúčastnilo 99 žiakov a 5 učiteliek.

                  Cieľom kurzu je spoznávanie hlavných dominánt Bratislavy a dozvedieť sa o nich čo najviac informácií. Kurz má vopred určený program, tento rok sme sa neraz museli podriadiť počasiu, ktoré nebolo žičlivé.

                  Deti absolvovali plánovanú prehliadku Dómu sv. Martina s odborným výkladom, prezreli si budovu SND a Reduty, navštívili Prírodovedné múzeum, Múzeum dopravy, hrad Devín a ZOO.

      Foto TU
     • Historicko - geografická exkurzia.

     • 16.mája 2019 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla opäť na južnú Moravu. V rámci exkurzie navštívili Buchlovice, kde si prezreli barokový zámok situovaný v anglickom parku. V neďalekom Starom Měste si prezreli Kovozoo - jedinečnú kovovú ZOO v Európe, ktorá sa nachádza v zaujímavom a netradičnom prostredí zrekonštruovaného areálu bývalého cukrovaru pri Uherskom  Hradišti. Kovozoo je súčasťou recyklačného ekologického centra – miesta, kde ľudia odovzdávajú nepotrebný odpad a zároveň sa môžu zastaviť a nasať atmosféru umeleckých artefaktov vznikajúcich ako sekundárny produkt pri recyklácii odpadu. V areáli sa nachádza i múzeum poľnohospodárskych strojov. Exkurziu zakončili krátkou prehliadkou historického centra Uherského Hradišťa.
      Foto TU:
     • ŠKD koncert - Aj zvieratá sú živé bytosti.

     • Školsky klub zorganizoval pre  deti pekný a poučný koncert o tom, že aj zvieratká sú živé bytosti. Umelci z agentúry Amos formou piesní a obrazovou prezentáciou pripomenuli deťom, že zvieratká sú živé tvory s dušou a nie hračka, ktorú môžeme kedykoľvek odložiť. Deti nadšene spievali spolu s umelcami známe slovenské populárne piesne.
      Foto TU
     • Vieme správne stolovať a správať sa v jedálni

     • My žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážeme ako sa v jedálni správať.  Učíme sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok, vzájomne sa sledujeme a  podporujeme sa. Naše pani vychovávateľky nás pozorujú, pomáhajú nám a spolu s nami - žiakmi si hodnotíme každý deň. A ako to dopadlo?
       
      - za december sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.C a 1.D - 11 bodov
      2.ročník - 2.C - 12 bodov
      3. ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.D - 13 bodov
       
      - za január sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 18 rokov
      2.ročník - 2.D - 15 bodov
      3.ročník - 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 18 bodov

      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
       - za február sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.A - 14 bodov
      2.ročník - 2.D - 12 bodov
      3.ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.B, 4.c a 4.d - 14 bodov
       
      Ako sme už písali, žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážu ako sa v jedálni správať. 
      Učia sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok. Vzájomne sa sledujú, upozorňujú a podporujú sa v slušnom správaní. Naše pani vychovávateľky ich pozorujú, pomáhajú im a spolu so žiakmi si hodnotia každý deň. A tu vidíte najlepšie triedy za ročníky:
       
      - za marec sme mohli získať 20 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 15 bodov
      2.ročník - 2.B - 15 bodov
      3. ročník - 3.A a 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 20 bodov
       
      - za apríl sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 16 bodov
      2.ročník -  2.D - 18 bodov
      3.ročník -  3.C - 18 bodov
      4.ročník -  4.D - 16 bodov
       
      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
     • Donau Auen

     • Dňa 3. a 7. mája sa naši piataci opäť zúčastnili obľúbenej biologickej exkurzie s názvom Donau-Auen. Žiaci absolvovali prehliadku rakúskeho Národného parku Donau-Auen vzdialeného 35 km od Bratislavy, spojenú s multimediálnou expozíciou o lužnom lese v zámku a s pozorovaním rôznych živočíchov na zámockom ostrove. Súčasťou programu bola aj podvodná pozorovateľňa pod jazerom, kde žiaci sledovali život rýb v Dunajskom ramene. Cestou späť sa zastavili v Marcheggu – v najväčšom hniezdisku bocianov v Európe.

      Foto TU
     • Gymnastický 4-boj – krajské kolo

     • V stredu 10. apríla sa 16 dievčat a 11 chlapcov našej školy zúčastnilo krajského kola v gymnastickom štvorboji na ZŠ Tupolevova v Bratislave. Reprezentovali školu v troch kategóriách.

      Dievčatám sa vo všetkých kategóriách podarilo obsadiť 1. miesta v súťaži družstiev, a tým si zabezpečiť postup na M SR.

      Chlapci súťažili prvý krát a v kategórii  1.-3. ročník sa im podarilo získať 1. miesto a postup na M SR, ktoré sa konajú 14. a 15. mája v Dubnici nad Váhom a družstvo chlapcov v súťaži družstiev kategórie  4.-6. ročník obsadilo 2. miesto.

       

      V kategórii „C“ dievčatá 7.-9. ročník súťažili:

      Miriam Koreničová 6.D

      Diana Cingelová 8.D

      Alžbeta Dulajová 8.D

      Romana Šimonovičová 8.D

      Lenka Tománková 8.D

      V tejto kategórii v jednotlivcoch súťažilo 30 dievčat.

      Na 1. mieste sa umiestnila Diana Cingelová a na 4. Romana Šimonovičová.

       

      V kategórii „B“ dievčatá 4.-6. ročník súťažili:

      Victoria Gažda 4.A

      Lujza Mozolová 4.C

      Adela Marková 5.B

      Terezka Múčková 5.C

      Katarína Packová 5.D

      Vanessa Maco 6.B

      V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat si 2. miesto odniesla Adela Marková, 3. miesto Victoria Gažda a 4. miesto Vanessa Maco.

       

      V kategórii „A“ dievčatá 1.-3. ročník súťažili:

      Tereza Haburajová 1.A

      Nella Straková 1.B

      Amélia Galánková 1.D

      Nela Slivková 2.C

      Natália Buday 2.C

      Natália Buday v súťaži jednotlivcov, spomedzi 30 dievčat, získala 1. miesto, Nela Slivková 2. miesto a Tereza Haburajová 5. miesto.

       

      V kategórii „B“ chlapci 4.-6. ročník súťažili:

      Marco Kmeťka 5.D

      Adam Mozola 6.D

      Peter Berta 6.D

      Oliver Pinček 6.D

      Marek Pažitný 6.D

      V jednotlivcoch z 10 súťažiacich si 3. miesto odniesol Adam Mozola.

       

      V kategórii „A“ chlapci 1.-3. ročník súťažili:

      Grilli Teo 1.B

      Noel Haško 1.C

      Emil Galánek 1.D

      Michal Sulan 2.C

      Ondrej Adamec 2.D

      Tadeáš Pícha 2.D

      V jednotlivcoch z 11 súťažiacich si 3. miesto odniesol Emil Galánek a na 5. mieste sa umiestnil Tadeáš Pícha.

      Všetkým dievčatám a chlapcom blahoželáme a držíme palce na M SR!

      Foto TU