• Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      - pre 2. stupeň bude v pondelok 21.11. o 17.00 

      - pre 1. stupeň bude v utorok 22.11. o 17.00.

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci a učitelia!

      Aj tento týždeň spoločne strávime jeden deň, ktorý sa bude niesť v určitej téme. V piatok 11.11.2022 vás Školský parlament pozýva spoločne stráviť Deň BEZ školských tašiek. To znamená, že si žiaci budú môcť priniesť svoje učebnice v niečom, čím nahradia svoju školskú tašku. Veríme, že sa zúčastní čo najviac žiakov a spolu prežijeme pohodový deň.

      Váš Školský parlament.

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Donau Auen.

      Dňa 11. a 14. októbra sa naši šiestaci zúčastnili obľúbenej biologickej exkurzie s názvom Donau-Auen. Žiaci absolvovali prehliadku rakúskeho Národného parku Donau-Auen vzdialeného 35 km od Bratislavy, spojenú s multimediálnou expozíciou o lužnom lese v zámku a s pozorovaním rôznych živočíchov na zámockom ostrove. Súčasťou programu bola aj podvodná pozorovateľňa pod jazerom, kde žiaci sledovali život rýb v Dunajskom ramene. Sme vďační, že sme mohli opäť toto výnimočné miesto po dlhšom čase so žiakmi navštíviť.

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci a učitelia!

      Aj tento týždeň spoločne strávime jeden deň, ktorý sa bude niesť v určitej téme. V piatok 4.11.2022 vás Školský parlament pozýva spoločne sa obliecť do TEPLÁKOV, teda budeme mať teplákový piatok. Veríme, že sa zúčastní čo najviac ľudí a spolu prežijeme pohodový deň.

      Váš Školský parlament.

     • Zbierka pre opustené zvieratá

     • Školský parlament v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok pripravil zbierku pre opustené zvieratá, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3.11.2022 (štvrtok) do 23.11.2022 (streda). Zapojiť sa môže každý! Môžete darovať konzervy, staré deky, uteráky, osušky, hračky, granule, 120l vrecia na odpad, čistiace prostriedky, papierové a vlhčené utierky, gumené rukavice veľkosti M/L a ďalšie. Žiaci prvého stupňa svoje dary budú môcť odovzdávať svojim pani vychovávateľkám a žiaci druhého stupňa môžu svoje dary priniesť do dolného vestibulu veľkej budovy, kde budú na to vyhradené označené krabice. Vaše dary potešia mnoho psíkov a mačičiek bez domova.

      Vopred ďakujeme!

      Váš Školský parlament

     • Historicko - poznávací kurz 2022

     • V dňoch 24.-26. októbra 2022 sa uskutočnil XV. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 45 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie ôsmeho a deviateho ročníka a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

      Tento rok žiaci navštívili pamätnú izby obci Kľak, Park ušľachtilých duší vo Zvolene, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, kde mali možnosť spoznať i centrum mesta a jeho historické pamiatky. Rovnakú príležitosť mali i v Krakove, kde pod vedením sprievodkyne mohli spoznať historické centrum Krakova a hrad Wawel s Katedrálou Sv. Stanislava a Václava a starú židovskú štvrť Kazimierz. Tradičným bodom kurzu býva prehliadka soľnej bane vo Wieličke.

      Ťažiskovou časťou programu bola prehliadka Múzea KL Auschwitz a Birkenau, ktorej cieľom je oboznámenie žiakov s temnou časťou histórie Európy i Slovenska.

     • Prednáška HUBY

     • Prednáška s expertom o hubách

      Dňa 28.9. mali možnosť všetci žiaci piateho ročníka zažiť interaktívnu prednášku na tému Huby, s odborníkom a členom Slovenskej mykologickej spoločnosti, pánom Mgr. Jánom Červenkom. Žiaci videli množstvo zaujímavých druhov, ktoré si mohli priamo v triede prehliadnuť, dozvedeli sa stavbu húb, ako aj ich využitie v prírode a pre človeka. Veríme, že práve takéto obohatenia priamo od odborníkov sú veľkým prínosom pre samotných žiakov.

     • K O M P A R O ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

     •     Dňa  10. 11. 2022 (vo štvrtok)  sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 10.40.                              

      Žiaci so ZZ od 7.50  do 11.10. 

      Žiaci si budú môcť vyskúšať písanie testov a zistiť, aká je úroveň ich vedomostí. Po skončení testovania žiakom končí vyučovanie a  odchádzajú domov.               

       

     • Učenie v maskách

     • Milí žiaci!

      Aj tento školský rok si pre vás členovia Školského parlamentu pripravili tematické dni, ktoré majú za úlohu spríjemniť pobyt v škole v posledný pracovný deň v týždni. 

      Začíname už vo štvrtok (27.10.2022), a to témou s názvom UČENIE V MASKÁCH. Pozývame každého žiaka, aby sa k nám v tento deň pridal a prišiel do školy v maske, ktorá by nemala byť príliš desivá alebo vulgárna.

      Zároveň sa v tento deň počas veľkej prestávky uskutoční predaj maškrtiek v dolnom vestibule veľkej budovy a na chodbe v malej budove, ktorý si pre vás pripravia členovia Školského parlamentu. Pozývame vás, aby ste kúpou nejakej maškrty podporili chod Školského parlamentu a vopred vám za to ďakujeme.

      Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Kyberšikanovanie

     • Milí rodičia,

       

      Dovoľujem si Vás pozvať na online podujatie „Online večerná škola: Je to (kyber)šikanovanie?“, ktoré sa bude konať 27.10.2022 (štvrtok) od 17:30 do 19:00. Toto podujatie organizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/32tfNcpST

      Link na podujatie (Zoom):  

      https://us06web.zoom.us/j/84900206593?pwd=NW5UU0k2bWxXaGFPeVRTWWFMNDFGZz09

       

      Na večernej škole budete spolu hľadať odpovede na otázky ako sú:

      📌 Ako identifikovať kyberšikanovanie a šikanovanie?

      📌 Čo je a čo nie je kybešikanovanie?

      📌 Môže sa vyskytovať šikanovanie spolu s kyberšikanovaním?

      📌 Prečo dochádza k šikanovaniu a kyberšikanovaniu?

      📌 Ako zistím, že moje dieťa je obeťou kyberšikanovania?

      📌 Čo s tým? (podpora dieťaťa)

      📌 Čo keď je dieťa prizerajúcim alebo agresorom?

      📌 Ako spolupracovať s triednym učiteľom?

      Lektorkou podujatia je pani Katarína Hollá z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

       

      Budeme sa tešiť na vašu účasť!

       

      S pozdravom,

      Mgr. Petra Benčeková

      Sociálny pedagóg

     • Celoklubová akcia ŠKD vyrezávanie tekvičiek

     • Farby okolitej prírody nás utvrdzujú, že je tu opäť jeseň. V jedno krásne popoludnie sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD a to vyrezávanie tekvičiek a dotvorenie jesenných plodov podľa vlastnej fantázie. Deti s pani vychovávateľkami boli veľmi kreatívne a pod ich rukami vznikli originálne výtvory. Na dotvorenie svojich výrobkov použili prírodný materiál ako šišky, gaštany, lístie, ihličie ale aj špajdle či temperové farby.

     • Návšteva sokoliarov majstra Vagana v ŠKD

     • Nie je nič lepšie, ako si vypočuť rozprávanie o lese, zvieratkách, vtáctve od odborníkov, akých sme mali možnosť privítať na našej škole v dňoch 18.-19.10.2022. Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne deťom zaujímavo, hravo i vtipne vysvetlili dôležitosť prírody a všetkého, čo k nej patrí. Najväčší zážitok bolo vidieť zblízka na vlastné oči napr. plamienku driemavú, sokola myšiara, sovu, výra afrického, či orla skalného. Pozrieť si prelety dravcov a mať možnosť si ich pohladkať, bol pre deti veľký zážitok. Beseda sa deťom páčila, získali nové vedomosti a sokoliarov odmenili veľkým potleskom.

     • Vydarený prvý ročník Jablkového hodovania na ZŠ Fándlyho

     • Približne 300 návštevníkov sa uplynulú sobotu zúčastnilo akcie Jablkové hodovanie na ZŠ Fándlyho. Exkluzívne počasie, parádny program a ochutnávka z viac ako 100 druhov jablkových dobrôt pritiahlo na školský dvor žiakov našej školy, ich rodičov a rodinných príslušníkov ako aj učiteľov a zamestnancov školy.

      Akciu zorganizovali členovia rady rodičov pod vedením Veroniky Samekovej a do organizácie sa zapojili jednotlivé triedy našej školy. Celé podujatie podporila pani riaditeľka, učitelia a zamestnanci školy.

      Návštevníci mali okrem ochutnávky jablkových dobrôt a možnosť zakúpiť si výrobky z jabĺk ako napríklad sušené jabĺčka, kompóty, jablkovú výživu, alebo mydlo…

      Zapojené triedy taktiež súťažili o najlepší jablkový koláč. Porota po veľmi náročnom rozhodovaní vybrala troch víťazov z 3B, 3D a 9A, ale poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

      Vyzbierané finančné prostriedky z predaja dobrôt a jablkových výrobkov poputujú do triednych fondov jednotlivých zapojených tried.

      Nepredané koláčiky – celkovo 4  krabice spolu s prepravkou čerstvých jabĺk sme venovali Opatrovateľskej službe pre seniorov na Komenského ul. v Pezinku.

      Podujatie bolo spestrené vystúpením a minikurzom tanca od StyleS Academy, ukážkou Hobby horsing od Grape Hobbyhorsers Pezinok a nechýbalo obľúbené maľovanie na tvár od Vewe.sk.

      Veľmi si vážime podporu pani riaditeľky Hlúškovej a osobné nasadenie pána učiteľa Gábu ako aj pomoc pána školníka. Obrovská vďaka patrí všetkým zapojeným učiteľom a zamestnancom školy ako aj zúčastneným rodičom, žiakom a partnerom podujatia.

      Sme presvedčení, že tohtoročné Jablkové hodovanie vytvorilo parádny základ pre novú tradíciu na škole, na ktorú vás opäť o rok pozývame. Okrem tohto podujatia pripravuje rada rodičov ďalšie aktivity, o ktorých vás budeme čoskoro informovať.

      o. z. ZRPŠ pri Základnej škole Fándlyho v Pezinku

      Foto z akcie a videozáznam TV Pezinok nájdete….

      https://www.tvpezinok.sk/2022/video-jablkove-hodovanie-prvykrat-na-zs-fandlyho/

       link na fotky

      https://photos.app.goo.gl/BtyjTjPrHPBhwgUw9

     • Všetkovedko

     • Obľúbená súťaž je určená žiakom 2.- 4.ročníkov. Tento školský rok sa bude bojovať o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 30. novembra 2022.

      Ak sa chceš zapojiť, najneskôr do 25.10. 2022 sa musíš prihlásiť u koordinátorky p.uč.Slyškovej (1.B) a zaplatiť štartovné 5€. 

      Tešíme sa na Vás. 

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • Už druhý rok na našej škole Školský klub detí organizuje akciu v spolupráci s OZ Podaj ďalej Prešov, pod názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

      Je to kampaň, do ktorej sa zapájajú mnohé organizácie na Slovensku.Hlavnou myšlienkou tejto kampane je zabezpečiť ponožky na prichádzajúce zimné obdobie pre tých, ktorí si ich nemôžu zakúpiť, ani sa k nim nijakým iným spôsobom dostať.Ako nám môžete s touto kampaňou pomôcť vy? Všetko, čo musíte urobiť je:

      Ponožky, ktoré môžu byť rôznych farieb a veľkostí vaše deti vhodia do pripravených krabíc na chodbách našej školy. Dôležité je, aby ponožky boli nové a nepoužívané.

      Táto kampaň bude na našej škole prebiehať od 3.10. do 31.10. 2021. Po ukončení tejto kampane, 30. októbra, ponožkyz krabíc vyberieme, spočítame koľko párov sa vyzbieralo a odovzdáme ich OZ Vagus v Bratislave.

      Údaje o počte vyzbieraných ponožiek budú poskytnuté OZ Podaj ďalej Prešov. Minulý rok sa na našej škole vyzbieralo 420 párov ponožiek. Veríme, že túto hranicu spoločne tento rok prekročíme!

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • V piatok 16. septembra 2022 sa 46 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie.

      V rámci výchovného programu deviataci v priebehu školského roka navštívia Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Fotoreport si môžete pozrieť tu : Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum holokaustu v Seredi.

     • Školská voľnočasová kolekcia oblečenia

     • Vážení rodičia,

      aj tento rok pre Vás máme super prekvapenie.

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsfandlyho/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 2.10. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie