• ZBER PAPIERA

     • ZBER  PAPIERA Súvisiaci obrázok

       

      Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku

       

      oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

       

      od 27.6. 2022 do 28.6. 2022

       

      Časový harmonogram :

       

      27.06.2022 (pondelok)   -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod do 18.00 hod.

      28.06.2022 (utorok)       -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                             -  od 14.00 hod. do 18.00 hod.

       

       

      Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.                   

      Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

       

      Ďakujeme !

      Súvisiaci obrázok

     • Piknik

     • Aj Školský parlament prispel k príjemne strávenému času počas pikniku, a to Turnajom v stolnom futbale. Veríme, že sa všetci zúčastnení poriadne zabavili a touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom turnaja a v neposladenom rade blahoželáme výhercom k 1. miestu. 

      Váš Školský parlament!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Piknik .

     • TPK 2021/22

     • V dňoch 6.-10 júna 2022 sa po vynútenej dvojročnej prestávke uskutočnil XIX. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.

      Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si so sprievodcom pozreli zrenovovanú Kalváriu a deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove.

      Program druhého dňa sa pre prvú skupinu tento rok zmenil. Pribudla prehliadka Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Po prehliadke sa deti vyviezli na Hrebienok a okolo Bílikovej chaty sa dostali k Studenovodským vodopádom a na Zamkovského chatu.

      Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko, ponad Obrovský vodopád, a cez Veľký Kyseľ došla Glackou cestou na Strarenskú pílu. Túra merala 23 km.

      Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadky Chrámu sv. Jakuba v Levoči a veľmi skrátenú prehliadku Spišského hradu, ktorá bola kompenzovaná neplánovanou prehliadkou kaštieľa v Hodkovciach. Na záver dňa si prezreli Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou popod Tomášovský výhľad, Sokoliu dolinu, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy túru zakončili na Stratenskej píle.

      Štvrtý deň býva tradične oddychový, zameraný je na prehliadku mimoriadne atraktívneho okolia Rožňavy. Prvým vstupom bola lektorovaná prehliadka evanjelického kostola v Štítniku, ktorý je známy gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. Z jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, sme tento rok navštívili Ochtinskú aragonitovú a Domicu, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu, prezreli si objekt starého františkánskeho kláštora, ktorý ožíva pod rukami dobrovoľníkov a deň zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

      Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia štôlňu Andrej. Program XIX. TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

     • Exkurzia v Modre

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Modre.

      Exkurzia v Modre

      Dňa 2.6.2022 sa žiaci 6.B triedy zúčastnili vzdelávacej exkurzie v Modre. Naše prvé kroky viedli do Múzea Ľudovíta Štúra, ktorý bol známy slovenský jazykovedec, politik, spisovateľ, redaktor, no najmä kodifikátor spisovnej slovenčiny. Sprievodkyňa nám priblížila najvýznamnejšie roky jeho života, prostredie, v ktorom sa pohyboval, jeho najvýznamnejšie diela, činy, ale aj životné lásky. Súčasťou múzea bola aj Štúrova pamätná izba, kde strávil posledné týždne života. Žiaci si mohli prezrieť dobové predmety, zariadenie, fotografie, prameň Štúrových vlasov, úlomok z jeho kosti či zbraň, ktorá mu spôsobila smrteľné zranenie. Neskôr sme navštívili aj miestny cintorín.  Na modranskom cintoríne sme mohli vidieť hrob Ľudovíta Štúra a zachovalý náhrobný pomník. Touto exkurziou deti získali vedomosti nielen o osobe Ľ. Štúra, ale i o jeho spolupracovníkoch či o jeho rodine.  Zistili, že prínos Ľudovíta Štúra pre náš národ bol naozaj veľmi významný a pretrváva dodnes.

     • EXKURZIA TOPOĽČIANKY

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXKURZIA TOPOĽČIANKY.

      EXKURZIA TOPOĽČIANKY 

      24.5.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do Topoľčianok, v rámci predmetu biológia. Navštívili sme Národný žrebčín a žiaci mali možnosť sa pri prehliadke oboznámiť s charakteristikou piatich plemien koní chovaných v žrebčíne, ako aj s históriou a chovateľskými úspechmi žrebčína.  

      Následne sme sa presunuli do Zubrej obory, kde sme sa na náučnom lesníckom chodníku dozvedeli všetko o zubroch a ich živote. Hlavným bodom programu bolo kŕmenie zubrov.  

      Žiaci tak mohli opäť po dlhšej dobe spojiť teóriu s praxou. Tešíme sa na ďalšie ročníky. 

       

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 10. 5. 2022 sa konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali 3 žiaci - všetci získali ocenenie.

      Za 1. kategóriu získala Bianka Šilhárová z 1.C triedy 4. miesto.

      Za 2. kategóriu Patrik Lošonczi zo 6.B získal krásne 2. miesto.

      V 3. kategórii nás reprezentovala Barborka Nociarová z 9.A, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme!

    • Vážení rodičia žiakov na ZŠ Fándlyho, milí priatelia školy,
     • Vážení rodičia žiakov na ZŠ Fándlyho, milí priatelia školy,

     • dovoľte mi oficiálne Vás pozvať na našu spoločnú tanečnú zábavu JUNIÁLES, ktorý sa bude konať v piatok dňa 3.júna 2022 so začiatkom 19:00 v jedálni našej školy. Miesta a lístky si môžete rezervovať u tajomníčky školy pani Marcinovej (kontakty nájdete na priloženom plagáte) už od utorka 10.mája. Cena jedného lístka je 25,-EUR. Lístok slúži ako miestenka k stolu a v jeho cene je uvítací drink, guláš a záruka dobrej zábavy so živou hudbou a o polnoci sa bude žrebovať tombola. Na Juniálese vystúpia deti tanečnej skupiny Sunny Dance a KST Petan a možno príde aj kúzelník 😉

      Tešíme sa na Vás a prajeme Vám krásny zážitok.


      Vladislav Berkovič

      predseda rady rodičov

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka (T5)

     • sa uskutoční v stredu 18.05.2022. Z uvedeného dôvodu sa v daný deň žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 5. ročníka, ktorí sa stravujú, majú obed po skončení testovania. Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2022

     • 25.4.2022 sa konal ďalší ročník celoslovenskej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2022. 
      Vyhodnotenie školského kola SLÁVIK SLOVENSKA 2022:
      1.    kategória: 
      1. miesto:  nebolo udelené
      2. miesto: Katarína Nociarová 1.A
      3. miesto: Tamara Puškárová 2.B
      3. miesto: Ela Ďurovičová 3.D

      2.    kategória:
      1. miesto: Patrik Lošonczi 6.B
      2. miesto: Emília Dakánková 6.B
      2. miesto: Nella Straková 4.B
      3. miesto: Ján Čech 4.B

      3. miesto Laura Krištofová 5.C

      3.    kategória: 
      1. miesto: Barbora Nociarová 9.A
      2. miesto: Viki Gažda 7.A
      2. miesto: Lucia Nociarová 7.A
      3. miesto: Lenka Schaubmarová 7.A
      Výhercom blahoželáme! 
       

     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • 21.3. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „D“, pre žiakov 6. a 7.
      ročníka. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Ema Grilliová zo 7.A, na 2.
      mieste Nikolas Polák zo 7.C a na 3. mieste Matyáš Janák zo 6.B.
      21.4. sa na ZŠ Bielenisko uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. V projektovej časti
      sa Lenka Ďurovičová zo 6.C umiestnila na 1. mieste a Karolína Košťálová zo 6.A na 2.
      mieste.
      V teoreticko-praktickej časti sa Ema Grilliová umiestnila na 3. mieste.
      Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

     • T5 - 2022
      ( informácia pre rodičov a žiakov 5. ročníka)

      Dňa  18. mája 2022 (v stredu)  sa žiaci  5. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.10 hod.  
      Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 11.40 hod. 
      Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.10 hod.  
      Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 5                                                              
      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
       

     • Výsledková listina OK MO

     • Dňa 12.4.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

      Našu školu reprezentovalo 15 žiakov. 

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

      Kategória Z6:

      Šimon Lukáč 6.A  ..................    1. miesto

      Tomáš Nociar 6.B .................    6. – 7. miesto ................ úspešný riešiteľ

      Viktória  Daňová 6.B  .............   11. miesto .......................... úspešný riešiteľ

       Tomáš Rehúš  6.A ...................  12. miesto  ........................... úspešný riešiteľ

      Kategória Z7:

      Olívia Zaťková 7.C  ....................   2. miesto

      Michael Abramov 7.C  ................  4. -7. miesto .............. úspešný riešiteľ

      Michaela  Olejníková 7.C ...........  4. – 7. miesto ............úspešný riešiteľ

      Kategória Z8:

      Juraj Hönsch 8.B ................   2. miesto

      Adam Lukáč   8.D  ..............      12.- 13. miesto  ...........  úspešný riešiteľ

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí prihlásení Klokankovia, zajtra 11.4.2022 o 7:55 sa stretneme vo vestibule školskej jedálne.

      Pripravené sú pre vás zaujímavé úlohy Matematického klokana, na ktorých vypracovanie 

      budete mať 45 minút.

      Potrebujete modré alebo čierne "negumovacie" pero a chuť do riešenie klokankových úloh.

      Prváčikovia budú riešiť úlohy vo svojich triedach s pani učiteľkami.

      Tešíme sa na vás....... za koordinátorky súťaže Slyšková E.

     • Pomoc pre Ukrajinu v našom meste

     • Vážení rodičia,

      Ak by ste chceli pomôcť a podporiť rodiny z Ukrajiny, ktoré prišli do nášho mesta z dôvodu vojny na Ukrajine, môžete tak urobiť aj finančným príspevkom na transparentný účet mesta.

      Ďakujeme za Vašu podporu.

       

      Transparentný účet na pomoc Ukrajine

      https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9109000000005161245466Finančná pomoc pre Ukrajinu je vo forme zbierky na transparentný účet mesta Pezinok:SK91 0900 0000 0051 6124 5466, VS: 103, správa pre príjemcu: Ukrajina

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • Milí učitelia a žiaci!

       

      V posledných dňoch ste zachytili nepriaznivú situáciu na Ukrajine, ktorá zapríčinila, že mnohí ľudia boli nútení opustiť svoj domov a nájsť si svoje dočasné útočisko tu, na Slovensku. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do zbierky, ktorú organizuje Nadácia INTEGRA pre pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Máte možnosť sa zapojiť do zbierky napečením koláčov, ktoré žiaci Školského parlamentu budú predávať počas všetkých prestávok v pondelok (21.03). Zapojiť sa môže každý žiak či učiteľ. Potešíme sa z každého koláčika, aj z bezlepkového či bezlaktózového. V prípade napečenia koláča, prosíme, označte plech alebo podnos menom a triedou žiaka a názvom koláča. Cena za jeden kus bude 0,50 €, kto bude chcieť, môže prispieť vyššou sumou. Koláče môžete začať nosiť od 07:30 hod. do dolného vestibulu veľkej budovy, kde bude prebiehať predaj. Koláče sa budú predávať aj v malej budove školy. 

       

      Veríme, že sa nás zapojí čo najviac a zbierka pomôže mnohým ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

       

      Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

       

      Váš Školský parlament

     • OZNAM

     • Milí žiaci 2. stupňa a učitelia!

      Radi by sme Vám pripomenuli oznam z minulého týždňa týkajúci sa zberu kníh. Vyzbierané knihy budú súčasťou našej spoločnej školskej Oddychovej zóny, v rámci ktorej si počas prestávok budete môcť prečítať kúsok z knihy, ktorá vás zaujme.

      Chceme vás preto poprosiť o zapojenie sa do zbierky kníh. Knihy môžete nosiť do školy celý tento týždeň od pondelka 14.3. do piatka 18.3 a môžete ich vložiť do pripravenej krabice v dolnom vestibule. Prineste také knihy, ktoré máte už prečítané a s ktorými sa radi podelíte s ostatnými žiakmi. Prosíme, aby boli knihy v dobrom stave, slušné a určené pre 2. stupeň.

      Veríme, že Oddychová zóna bude slúžiť nám všetkým a strávime v nej príjemné prestávky.

      Ďakujeme za vašu ochotu zapojiť sa do zbierky kníh.

      Váš Školský parlament

     • MAKSÍK

     • MAKSÍK - 4.KOLO

      Zadania 4. kola MAKSÍKa s Odpovedníkmi boli rozdané súťažiacim deťom.

      Najneskôr 21. 2. 2022 bude na stránke www.maksik.sk aj elektronický odpovedník 

      a v prípade, že dieťa nemôže doniesť odpovedník do školy,

      môžete využiť túto možnosť. Prosím,neposielajte naskenované odpovedníky e-mailom. 

      Termín odovzdania odpovedníkov 4. kola školskému koordinátorovi je piatok 11. 3. 2022. 

      Ak posielate  elektronický odpovedník,  stačí ho odoslať 15.3.2022.

       

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci 1.stupňa,

      aj tento rok sa môžete prihlásiť do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan

      Svojimi jednoduchými pravidlami a zaujímavými úlohami z celého sveta zaujme každoročne niekoľko miliónov žiakov z 90 krajín. 
      Na stránke súťaže si  môžete vyriešiť vlaňajšie úlohy, aj aktuálnu hravú úlohu. S Klokanom sa môžete hrať aj v mobilnej aplikácii.
      Rovnako ako minulý rok sú v ponuke dva spôsoby prihlásenia:
      1. prihlásite sa v škole školskému koordinátorovi (p.uč.Slyšková- 4.B) a zaplatíte štartovné 5E.
      2. vyplnia vám  Individuálnu prihlášku rodičia  na  www.matematickyklokan.sk a štartovné          uhradia cez internet.

      Dôležité je, aby si bol prihlásený IBA JEDNÝM spôsobom. 

      Termin prihlasovania: do 4.marca 2022

      Štartovné : 5,-E

      Termín súťaže: 11.apríl 2022

      Miesto súťaže: školská jedáleň 

       

      Eva Slyšková - koordinátorka súťaže

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie