• Úspechy v biologickej olympiáde

     • 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Lucia Daňová z 8.A, na 2. mieste Ema Plevová z 9.B a na 3.mieste Matej Modrovský z 9.A.
      10.2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kde sa Lucia Daňová z 8.A umiestnila na krásnom 3. mieste a Ema Plevová z 9.B na 10. mieste. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. 
       Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 
       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Koncom januára sa online uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády.

       

      V kategórii Z5 úspešnými riešiteľmi boli títo žiaci:

       

      Na 1. - 4. mieste s maximálnym počtom bodov sa umiestnili viacerí žiaci.

      Za našu školu: Emma Gubricová z 5. D a Jakub Paukeje z 5. C

       

      Na 5. – 11.mieste: so stratou jedného bodu sa umiestnilo viac žiakov:

      Za našu školu: Ján Marko z 5. B a Lenka Bašteková z 5. A

       

      V kategórii Z9 1. miesto vyhral Juraj Hönsch z 8.B

       

      Mimoriadne nás teší úspech Jurka Hönscha, ktorý ako žiak 8. ročníka vyhral Okresné kolo Matematickej olympiády pre 9. ročník.

       

       

      Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

     • Greetings everyone,

     • I trust you are having a wonderful and beautiful day. I am, regretfully, temporarily suspending the after-school program (Krúžok anglického) from grade 6 to grade 8 at the end of this month due to my congested schedule.

      I will be reviewing about 20 manuscripts from 9 authors in the United States, Canada, and Australia, and some movie scripts from Africa and the Caribbean. In my discussions with these authors, I agreed with their plea that without my review, their books would remain unpublished. I will therefore be taking more time to handle these constructive reviews and interact with these different bestseller authors.

      It has been my great pleasure to help these teenagers (great students) positively. I believe that in years to come, they will reap the fruit of what they have learned.

      The program (Krúžok anglického) will continue for grade 1 to grade 5, however.

      I thank you so much for your understanding.

       

       

      Pozdravujem všetkých

      Verím, že máte krásny a úžasný deň. S ľútosťou Vám musím oznámiť, že dočasne prerušujem popoludňajší krúžok anglického jazyka pre 6 až 8 ročník, a to koncom mesiaca vzhľadom na moju pracovnú zaneprázdnenosť.

      V nasledujúcich dňoch budem recenzovať približne 20 rukopisov od deviatich autorov v USA, Kanade, Austrálii a niekoľko scenárov z Afriky i Karibiku. Súhlasil som so žiadosťou autorov, že bez mojej recenzie nebudú ich knihy publikované. Z tohto dôvodu budem potrebovať viac času na zvládnutie konštruktívnych recenzií a vzájomnú komunikáciu s týmito autormi bestsellerov.  Je to pre mňa veľká česť pozitívne pomáhať nadaným tínedžerom. Verím, že v nasledujúcich rokoch budú profitovať z toho, čo sa teraz naučia.

      Krúžok anglického jazyka bude pokračovať pre ročníky 1 až 5.

      Veľká vďaka za vaše porozumenie.

     • Objednaj si oblečenie našej školy

     •  

      Vážení rodičia, žiaci, učitelia,

      radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsfandlyho/

       

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 15.2.2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

     • Trenéri v škole

     • Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

      Tréneri v škole 

      V školskom roku 2021/22 sa naša škola zapojila do projektu „Tréneri v škole“. Žiaci sa na tieto hodiny  tešia. Hodina je pre nich obohatením nielen po stránke cvičenia ale hlavne rozmanitosťou pomôcok (športového náčinia).  

     • Koncom novembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

     • V kategórii 1A sa umiestnili títo žiaci: 

      1. miesto: Victoria Gabriela Gažda zo 7.A
      2. miesto:  Adam Danko zo 7.B
      3. miesto:  Peter Babjak zo 7.C

      V kategórii 1B:

      1.  miesto: Patrik Blatnický z 8.D
      2. miesto:  Matej Blatnický z 8.D
      3. miesto:  Matej Modrovský z 9.A

      Výherci prvých miest postúpili 13.1.2022 do okresného kola a opäť úspešne reprezentovali našu školu. Patrik Blatnický z 8.D sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola a Victoria Gažda zo 7.A obsadila 2.miesto a stala sa úspešnou riešiteľmi. 

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Oznam - krúžok anglického jazyka

     • Krúžok anglického jazyka s naším lektorom sa rozbieha už od utorka 18.1.2022. Kvôli prerušeniu krúžkovej činnosti prichádza k posunu naplánovaných cyklov. Cyklus prebiehajúci v prvom polroku je kvôli prerušeniu v decembri predĺžený do konca februára.  Cyklus naplánovaný na druhý polrok začína v marci.

     • Organizácia vyučovania v termíne od 10.1.2022

     • Od pondelka 10. januára 2022 nastupujú žiaci 1. aj 2. stupňa na prezenčné vzdelávanie.

       

      1. - 4. ročník

      • ranná činnosť ŠKD od 6,00 hod. (od 6,00 hod. v malej budove, od 6,30 hod. aj v hlavnej budove školy)

      • nástup žiakov v čase od 7,30 do 7,55 hod. priamo do tried

      • vyučovací proces podľa rozvrhu hodín
      • obed sa vydáva v čase od 11,30 do 14,00 hod.
      • činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,30 hod.

      5. - 9. ročník

      • nástup žiakov v čase od 7,30 do 7,55 hod. priamo do tried

      • vyučovací proces podľa rozvrhu hodín

      • obed sa vydáva do 14,00 hod.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • v interiéri školy povinné rúško pre všetkých žiakov školy (plus jedno náhradné)

      • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy

      • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (cez Edupage) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

      • ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa)

       

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 
      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Oznam školskej jedálne

     • Podľa manuálnu Ministerstva školstva stravovanie žiakov a zamestnancov sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, tried a skupín, ak to prevádzkové podmienky neumožňujú, je možné pristúpiť k vydávaniu suchej stravy prostredníctvom balíčkov.

      Od pondelka 29.11.2021 sa bude žiakom našej školy vydávať suchá strava.

     • Oznam

     • Všetkovedko - zmena termínu súťaže z dôvodu karantény koordinátorky súťaže. Nový termín bude žiakom oznámený koncom budúceho týždňa. Ďakujeme za pochopenie.

    • Mesto Pezinok vyhlasuje Mikulášsku zbierku
     • Mesto Pezinok vyhlasuje Mikulášsku zbierku

     • Mesto Pezinok vyhlasuje mikulášsku zbierku

      pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      Na našej škole v školskom klube detí sme sa rozhodli podporiť túto zbierku.

      Preto milí rodičia a milé deti,

      pomôžte s nami podporiť túto zbierku. Podeľte sa o sladkosť, sušené ovocie, oriešky, malú hračku, školské potreby a odovzdajte ich pani vychovávateľke alebo pani učiteľke. Z darovaných vecí urobíme mikulášske balíčky, ktoré odovzdáme na oddelenie sociálnej starostlivosti mestského úradu v Pezinku.

      Zbierka našej škole bude trvať do 7.12.2021.

      Veríme, že sa nám spolu podarí potešiť čo najviac detí.

       

     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER - POĎAKOVANIE

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do kampane Ponožkový október. Spoločne sme vyzbierali 420 párov ponožiek. Ponožky boli odovzdané OZ Vagus, Mýtna 33, Bratislava. Touto akciou sme prispeli k teplu a pohodlnejšej zime ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť kúpiť.

      Ďakujeme.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Na rodičovských združeniach vám boli vydané vami objednané antigénové testy.

      Návod na použitie testu pri samotestovaní si môžete stiahnuť tu.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie