• Oznam

     • Dňa 16. 09. 2019 sme so žiakmi navštívili Schaubmarov mlyn. Počas metodického dňa pozvánka „Do divočiny“ sa žiaci oboznámili zo zákonitosťami prírody a prezreli si výstavu súčasného umenia. Foto

     • Oznam

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme pre žiakov 1. stupňa usporiadali v dňoch 24. – 26. septembra 2019 štafetové hry. Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony atletických disciplínach. Foto

     • Historicko - poznávací kurz 2019

     • V dňoch 22. až 24. októbra 2019 sa uskutoční Historicko - poznávací kurz, ktorý organizujeme pre žiakov deviateho ročníka. Cena kurzu je 120 eur a podrobnosti o programe sa môžete dozvedieť TU :

     • Pozrite sa na svet našimi očami

     • Oči nie sú všetko, čím môžeme vnímať svet. Niektorí ľudia si myslia, že oči sú samozrejmosť, iní si uvedomujú, že život bez zraku by nebol až tak jednoduchý. A predsa existuje mnoho ľudí bez zraku a vedia tak fungovať každý deň. Mali sme možnosť pozrieť sa na to aj na našej škole. Dňa 23.9.2019 nás navštívili paraolympionik Juraj Práger a jeho spoločník Marek Gernát, ktorí majú zrakový postih a urobili pre naše deti v školskom klubevýchovný program o každodennom živote ľudí bez zraku. Ukázali im základné pomôcky, ktoré používajú v bežnom živote a ktoré sú špeciálne prispôsobené pre ľudí bez zraku. Deti si mali možnosť tieto veci vyskúšať a zahrať aj loptovú hru GoalBall. Nakoniec bolo aj vystúpenie vodiaceho psa Lukyho, ktorý špeciálny výcvik a je verným spoločníkom Juraja Prágera. Fotoalbum

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Ďakujeme rodičom našej školy za veľkú účasť na RZ a za hlasovanie v doplňujúcich voľbách do Rady školy. Všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.

      Gratulujeme víťazovi volieb pánovi Ing. Vladislavovi Berkovičovi.

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • V utorok 17.septembra 2019, sa 51 žiakov deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného tábora. Prehliadka múzea bola prvým zo série podujatí v tomto školskom roku, ktoré na škole realizujeme v rámci výchovy vedúcej k odbúravaniu rasových predsudkov, potláčaniu xenofóbie a intolerancie pre žiakov deviateho ročníka.

      V rámci výchovného programu deviataci v priebehu školského roka navštívia Múzeum KL Aschwitz - Birkenau a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Fotoreport TU :

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, vzhľadom na technickú závadu na kuchynskom zariadení v školskej jedálni sme museli dočasne upraviť a prispôsobiť jedálny lístok vzniknutej situácii. Závadu sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť. Ďakujeme za pochopenie.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole na Fándlyho ulici v Pezinku

      16. – 17.9.2019

      Volení kandidáti:
      1. Ing. Vladislav Berkovič
      2. Ing. Tatiana Leporis
      3. Ing. Jana Olejníková
      4. Ing. Zlatica Václavová

     • Rodičovské združenia

      • Rodičovské združenia

      • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      • pre 1. stupeň dňa 16.9.2019 (pondelok) o 17:00

      • pre 2. stupeň dňa 17.9.2019 (utorok) o 17:00

     • Oznam

     • Doplňujúce voľby do Rady školy ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

      Na prvých RZ prebehnú doplňujúce voľby rodičov do Rady školy. Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie do kandidátky tajomníčke Rodičovskej rady Kvetoslave Košťálovej na mailovú adresu:  kostalova.kvetoslava@zsfandlyho.sk.

      ( V žiadosti treba uviesť: meno, vek, zamestnanie, triedu, ktorú dieťa navštevuje, doterajšie aktivity na škole, prípadne v čom by sa kandidát mohol angažovať, alebo pomôcť škole. )

      Termín podania žiadosti je do 8.9.2019 - vrátane.

     • Daniel Ryška - Majster sveta v karate

     • V dňoch 20.-23.6.2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá sveta v karate. Náš žiak Daniel Ryška zo 4.B triedy získal titul Majstra sveta v kategórii KUMITE 10-roční do 145 cm. Veľmi sa tešíme z jeho krásneho úspechu a srdečne mu gratulujeme.
      Foto tu.
     • Majstrovstvá SR v gymnastickom štvorboji

     • Školské Majstrovstvá SR v gymnastickom štvorboji družstiev

      V utorok 14. a v stredu 15. mája sa 14 dievčat a 6 chlapcov našej školy zúčastnilo školských Majstrovstiev Slovenska v gymnastickom štvorboji družstiev v Dubnici nad Váhom.

      Súťaže sa zúčastnilo v každej kategórii najlepšie družstvo z 8 krajov Slovenska. Bratislavský kraj zastupovali naše dievčatá vo všetkých troch kategóriách a chlapci v tej najmladšej.

      2. miesto – Titul Více majsterky Slovenska získali dievčatá v kategórii „A“ 1.-3. ročník, kde nás reprezentovali:

      Nelka Slivková 2.C
      Natálka Buday 2.C
      Terezka Haburajová 1.A
      Nelka Straková 1.B
      Amélka Galánková 1.D
      V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat sa najlepšie umiestnila Nelka Slivková na 6. mieste a Natálka Buday na 7. mieste.

      4. miesto – získali dievčatá v kategórii „B“ 4.-6. ročník. Dievčatá od 3. miesta delili iba 2 desatiny bodu. V tejto kategórii nás reprezentovali:

      Victoria Gažda 4.A
      Lujza Mozolová 4.C
      Adela Marková 5.B
      Terezka Múčková 5.C
      Vanessa Maco 6.B
      V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat sa na 5. mieste umiestnila Adela Marková a na 10. mieste Lujza Mozolová.

      5. miesto – získali dievčatá v kategórii „C“ 7.-9. ročník, kde nás reprezentovali:

      Diana Cingelová 8.D
      Alžbeta Dulajová 8.D
      Romana Šimonovičová 8.D
      Miriam Koreničová 6.D
      V jednotlivcoch z 38 súťažiacich dievčat sa na 3. mieste umiestnila Diana Cingelová a na 11. mieste Romana Šimonovičová.

      V kategórii „A“ chlapci 1.-3. ročník nás reprezentovali:

      Teo Grilli 1.B
      Emil Galánek 1.D
      Michal Sulan 2.C
      Ondrej Adamec 2.D
      Tadeáš Pícha 2.D
      a náhradník Noel Haško 1.C
      Chlapci sa prebojovali na M SR prvý krát a z Dubnice nad Váhom si odniesli ako družstvo 8. miesto.

      Všetkým dievčatám aj chlapcom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      Foto TU