• Oznam

     • Milí žiaci, učitelia a rodičia!

      Vo štvrtok, 02.02.2023, sa na našej škole bude konať Školský ples pre žiakov 2. stupňa. Miesto konania bude v školskej jedálni, preto žiadame všetkých účastníkov, aby v daný deň prišli v čase od 17:30 hod. do 18:00 hod., vstup na ples bude cez vonkajšie dvere do jedálne. Zahájenie plesu bude o 18:00, a to slávnostným príhovorom vedenia našej školy a členom Školského parlamentu. Prosíme účastníkov o dodržanie dress code, teda slávnostné oblečenie adekvátne pre danú udalosť. Ukončenie Školského plesu bude o 22:00 hod. Zároveň prosíme rodičov žiakov, ktorí v rámci informovaného súhlasu označili, že dieťa odíde domov v sprievode rodiča, aby svoje dieťa počkali pri vonkajšom vstupe do jedálne. Ďakujeme, prajeme vám príjemnú zábavu a tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Milí žiaci,

      27.marca 2023 sa uskutoční 25.ročník súťaže Matematický klokan, ktorá je určená pre všetky ročníky.

      Prihlásiť sa na ňu môžete jedným z týchto dvoch spôsobov:

      1. u školskej koordinátorky ( p.uč. Slyšková 1.B)

      2. rodičom na stránke www.matematickyklokan.sk

      Zaplatiť štartovné 5€ je potrebné do 17.februára 2023. 

      Na stránke súťaže si môžete pozrieť jej pravidlá, vyriešiť vlaňajšie úlohy a aktuálnu hravú úlohu. 

      Tešíme sa na Vás. 

     • Školský ples pre žiakov 2. stupňa

     • Milí žiaci!

      Po trojročnej prestávke pre vás Školský parlament opäť pripravil školský ples na tému GALA, ktorú ste si zvolili v hlasovaní. Touto cestou vás na ples srdečne pozývame. V prípade záujmu si vstupenky budeme môcť zakúpiť v utorok (17.1.) v dolnom vestibule. Cena jednej vstupenky je 7€ (v cene je zahrnuté občerstvenie, DJ, fotograf a iné). Počet vstupeniek je limitovaný a každý žiak si bude môcť zakúpiť len jeden lístok.  Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

      GALAVECER

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie