• Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

      13. a 14. apríla 2023 
      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch školy.

      Elektronické prihlasovanie bude spustené od 27.03.2023 do 12.04.2023.

      Po vyplnení a skontrolovaní (aj interpunkčné znamienka) elektronickej prihlášky je potrebné ju vytlačiť a podpísať obomi zákonnými zástupcami.

      Viac informácii:

      Oznam_Zápis_mesto

      Leták_prípravný_ročník

     • Oznam

     • Milí učitelia, žiaci a rodičia!  

      V súvislosti s realizáciou cieľov NP Podpora ochrany detí pred násilím sa štyria členovia Školského parlamentu v rámci našej školy zúčastnili stretnutia pod názvom “World cafe“  Participácia detí na príprave Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2022 v príjemnom prostredí v Bratislave.

      Žiakom boli predstavené dokumenty, im zrozumiteľnou formou, a to: Dohovor o právach dieťaťa, Stratégia na ochranu detí pred násilím, Detstvo bez násilia pre všetky deti            (2023 – 2028). Tiež im bolo vysvetlené, ako to vyzerá v realite (pozitívne aj negatívne štatistiky).

      Následne sa so žiakmi diskutovalo v skupinách. Dávali návrhy a myšlienky na túto problematiku. Učili sa rešpektovať stanovené pravidlá, vzájomne sa počúvať, navzájom sa  rešpektovať a vyjadriť sa k danej téme.

      Kedykoľvek sa mohli žiaci počas stretnutia ponúknuť jedlom alebo pitím z čoho mali veľkú radosť. Každý jeden nich bol ocenený za účasť certifikátom.  

      Prikladám aj spätnú väzbu od zúčastnených žiakov:  

      Natália Gnojčáková 8.D: „Spoznala som lepšie niektoré svoje práva o ktorých som predtým nevedela. Bolo to kolektívne stretnutie žiakov z rôznych škôl. Všetci sme diskutovali a mohli vyjadriť svoj názor. Zapájali sme sa do rôznych zaujímavých aktivít. Vďaka tomu som spoznala aj nových ľudí. Som rada, že som tam bola.“

      Richard Gašparovič 8.D: „Bolo tam fajn, Dalo mi to do života veľa nových poznatkov, spoznal som lepšie svoje práva. Zoznámil som sa s novými ľuďmi a v mobile mi pribudli nové telefónne čísla J .“

      Mojmír Laštinec: 8.D: „Som rád, že som bol s kamarátmi, mimo školy J, na stretnutí, kde boli aj žiaci z iných škôl. Bolo tam super občerstvenie a tento výlet sa mi páčil.”  

      Michal Poľaško 9.A: „Na tejto akcii sa mi páčilo to, že som mohol komunikovať o dôležitých témach a aj o nich spolurozhodovať. Teší ma, že som tým mohol pomôcť dobrej veci. Nikdy som nič podobné nezažil a som za to vďačný. Už len to, že som bol v Bratislave a zažil tam v inom prostredí niečo nové a aj spoločná cesta vlakom späť boli pre mňa zážitkom.”

       

     • Oznam

     • Na stránke školy v časti "Straty a nálezy" nájdete zabudnuté veci. 

     • Celoklubová vedomostná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoklubová vedomostná súťaž.

      Dňa10.3.2023 sa deti tretích ročníkov zúčastnili Celoklubovej vedomostnej súťaže  ŠKD  "Koleso šťastia ".

      Šťastie najviac prialo 3.D triede, ktorá obsadila 1.miesto, 3.C získala 2.miesto a 3.B spolu s 3.A boli na 3.mieste s rovnakým počtom bodov. 

      Za účasť a výborné odpovede získali diplom a sladkú odmenu.

     • Filmový večer

     • Míli žiaci 1. stupňa a rodičia!

      Vo štvrtok, 09.03.2023, pre žiakov 1. stupňa pripravujeme Filmový večer, ktorý sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 v priestoroch jedálne. Budeme premietať animovaný film s názvom Ron má chybu (bližšie informácie o filme nájdete tu: https://www.csfd.sk/film/558575-ron-ma-chybu/prehlad/). Prosíme rodičov, ktorí vyjadrili záujem o dané podujatie, aby svoje dieťa/deti priviezli ku vchodu do jedálne od 16:30. O 17:00 sa tento vchod uzamyká. Deti z ŠKD si prevezmeme od pani vychovávateliek.Symbolický poplatok za toto podujatie je 1 € (v rámci poplatku je zahrnuté menšie občerstvenie - nápoj + popcorn). Poplatok za večerné kino sa uhrádza pri vstupe. Pre pohodlnejšie sedenie si deti môžu so sebou priniesť podsedák, prípadne deku, za ktoré si samé zodpovedajú. Pre deti si môžete prísť v čase od 19:00 do 19:15 (potom sa budova školy uzatvára). Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka (T9)

     • sa uskutoční

      v stredu  22.03.2023.

      Z uvedeného dôvodu  sa v daný deň žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka neučia

      a zároveň budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych učiteliek.
       

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11
      90201 Pezinok
      Pezinok
      Slovakia
     • Riaditeľka školy:
      Ing. Monika Hlúšková
      033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky:
      PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
      Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
      Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

      psycholog1@zsfandlyho.sk
      Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička
      pre 5-9. ročník:
      Mgr. Natália Ľubušká -
      psycholog2@zsfandlyho.sk
     • Výchovný poradca:
      Mgr. Mária Neurath
      maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň:
      p. Alena Malíšková
      033 / 641 34 17
      stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí:
      budova ZŠ
      0911 / 233 653

      budova ŠKD
      0911 / 971 658
    • Prihlásenie