• Oznam-prerušená prevádzka

     • Na základe odporúčania RÚVZ Bratislava a súhlasného stanoviska zriaďovateľa bude v termíne od 16.12.2022 do 22.12.2022 

      prerušená prevádzka 

      Základnej školy Fándlyho 11 v Pezinku z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Dištančné vyučovanie prebiehať nebude. Prevádzka bude obnovená po zimných prázdninách 9.1.2023. Žiaci sú odhlásení z obedov. 

      Mesto Pezinok - prerušenie prevádzky

     • Milí rodičia

     • Školský klub detí pri našej základnej škole svojimi výrobkami prispel na Adventné benefičné trhy, ktoré budú túto sobotu 3. 12. 2022 od 15:00 do 20:00 na nádvorí farského kostola v Pezinku. Výťažok z trhov pôjde na pomoc rodinám v núdzi. Ak budete mať čas, príďte zažiť predvianočnú atmosféru a kúpiť si vianočnú ozdobu.

     • Maksík 2.kolo

     • Maksáči, Odpovedník 2. kola musíš odovzdať koordinátorke E. Slyškovej (1.B) do 25.11.2022 (piatok).  

      Dôležité upozornenie od organizátorov   

      • elektronicky sa na Maksíka odpovedať nedá 

      • ak to nie je nevyhnutné, neposielať do Talentídy odpovedníky e-mailom.  

     • Milí rodičia,

     • Pozývame Vás na ďalšiu hodinu online Večernej školy pre všetkých dospelých, tentokrát na tému:

      Sú videohry pre deti iba rizikom, alebo nájdeme aj ich benefity?

      Lektorom bude: Mgr. Michal Božík, psychológ a výskumník z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

      Pán Božík vo svojom príspevku rozoberie riziká, spojené s hraním videohier. Potom sa pokúsi pomenovať najčastejšie mýty, spojené s hraním hier. V druhej časti sa pozrie na benefity, ktoré hranie videohier môže prinášať. Na záver načrtne stručné možnosti toho, ako sa postaviť k videohrám z pohľadu rodiča, tak aby zvolené výchovné postupy viac neškodili, ako pomáhali. A čo by to bola prednáška o hrách, ak by ste sa spolu nejakú hru aj nezahrali.

      https://fb.me/e/38iXphycH 

      https://us06web.zoom.us/j/89617910813

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER 2022 POĎAKOVANIE
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER 2022 POĎAKOVANIE

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do kampane Ponožkový október. Spoločne sme vyzbierali 202 párov ponožiek. Ponožky boli odovzdané OZ Vagus, Mýtna 33, Bratislava. Touto akciou sme prispeli k teplu a pohodlnejšej zime ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť kúpiť.

      Ďakujeme.

     • Katarínska zábava

     • Milí rodičia, priatelia školy.

      Srdečne Vás pozývame na Katarínsku zábavu rodičov a priateľov školy ZŠ Fándlyho.

      Zábava sa uskutoční v piatok 25.11.2022 od 19:00 v jedálni ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku.

      Zostáva ešte niekoľko voľných miest. Vstupné je 25€ na osobu.Tiež privítame každý aj malý darček do Tomboly, zbiera sa na sekretariáte školy, alebo ho môžete poslať po Vašich deťoch triednym učiteľom a Tí ho odovzdajú pani učiteľke Košťálovej, alebo na sekretariáte školy.

      Rezervácia lístkov je na sekretariáte školy, ak by sa Vám však nepodarilo skontaktovať pokojne mi píšte, volajte, alebo mailujte mne (0905448183, berkovic.vladislav@gmail.com) rezerváciu Vám obratom potvrdím. K úhrade lístkov ešte pošlem informáciu.

     • Rodičovské združenia

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov na RZ, ktoré sa uskutočnia:

      - pre 2. stupeň bude v pondelok 21.11. o 17.00 

      - pre 1. stupeň bude v utorok 22.11. o 17.00.

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci a učitelia!

      Aj tento týždeň spoločne strávime jeden deň, ktorý sa bude niesť v určitej téme. V piatok 11.11.2022 vás Školský parlament pozýva spoločne stráviť Deň BEZ školských tašiek. To znamená, že si žiaci budú môcť priniesť svoje učebnice v niečom, čím nahradia svoju školskú tašku. Veríme, že sa zúčastní čo najviac žiakov a spolu prežijeme pohodový deň.

      Váš Školský parlament.

     • Biologická exkurzia Donau Auen

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická exkurzia Donau Auen.

      Dňa 11. a 14. októbra sa naši šiestaci zúčastnili obľúbenej biologickej exkurzie s názvom Donau-Auen. Žiaci absolvovali prehliadku rakúskeho Národného parku Donau-Auen vzdialeného 35 km od Bratislavy, spojenú s multimediálnou expozíciou o lužnom lese v zámku a s pozorovaním rôznych živočíchov na zámockom ostrove. Súčasťou programu bola aj podvodná pozorovateľňa pod jazerom, kde žiaci sledovali život rýb v Dunajskom ramene. Sme vďační, že sme mohli opäť toto výnimočné miesto po dlhšom čase so žiakmi navštíviť.

     • Tematický piatok

     • Milí žiaci a učitelia!

      Aj tento týždeň spoločne strávime jeden deň, ktorý sa bude niesť v určitej téme. V piatok 4.11.2022 vás Školský parlament pozýva spoločne sa obliecť do TEPLÁKOV, teda budeme mať teplákový piatok. Veríme, že sa zúčastní čo najviac ľudí a spolu prežijeme pohodový deň.

      Váš Školský parlament.

     • Zbierka pre opustené zvieratá

     • Školský parlament v spolupráci s OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok pripravil zbierku pre opustené zvieratá, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3.11.2022 (štvrtok) do 23.11.2022 (streda). Zapojiť sa môže každý! Môžete darovať konzervy, staré deky, uteráky, osušky, hračky, granule, 120l vrecia na odpad, čistiace prostriedky, papierové a vlhčené utierky, gumené rukavice veľkosti M/L a ďalšie. Žiaci prvého stupňa svoje dary budú môcť odovzdávať svojim pani vychovávateľkám a žiaci druhého stupňa môžu svoje dary priniesť do dolného vestibulu veľkej budovy, kde budú na to vyhradené označené krabice. Vaše dary potešia mnoho psíkov a mačičiek bez domova.

      Vopred ďakujeme!

      Váš Školský parlament

     • Historicko - poznávací kurz 2022

     • V dňoch 24.-26. októbra 2022 sa uskutočnil XV. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 45 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie ôsmeho a deviateho ročníka a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

      Tento rok žiaci navštívili pamätnú izby obci Kľak, Park ušľachtilých duší vo Zvolene, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, kde mali možnosť spoznať i centrum mesta a jeho historické pamiatky. Rovnakú príležitosť mali i v Krakove, kde pod vedením sprievodkyne mohli spoznať historické centrum Krakova a hrad Wawel s Katedrálou Sv. Stanislava a Václava a starú židovskú štvrť Kazimierz. Tradičným bodom kurzu býva prehliadka soľnej bane vo Wieličke.

      Ťažiskovou časťou programu bola prehliadka Múzea KL Auschwitz a Birkenau, ktorej cieľom je oboznámenie žiakov s temnou časťou histórie Európy i Slovenska.

     • Prednáška HUBY

     • Prednáška s expertom o hubách

      Dňa 28.9. mali možnosť všetci žiaci piateho ročníka zažiť interaktívnu prednášku na tému Huby, s odborníkom a členom Slovenskej mykologickej spoločnosti, pánom Mgr. Jánom Červenkom. Žiaci videli množstvo zaujímavých druhov, ktoré si mohli priamo v triede prehliadnuť, dozvedeli sa stavbu húb, ako aj ich využitie v prírode a pre človeka. Veríme, že práve takéto obohatenia priamo od odborníkov sú veľkým prínosom pre samotných žiakov.

     • K O M P A R O ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

     •     Dňa  10. 11. 2022 (vo štvrtok)  sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 10.40.                              

      Žiaci so ZZ od 7.50  do 11.10. 

      Žiaci si budú môcť vyskúšať písanie testov a zistiť, aká je úroveň ich vedomostí. Po skončení testovania žiakom končí vyučovanie a  odchádzajú domov.               

       

     • Učenie v maskách

     • Milí žiaci!

      Aj tento školský rok si pre vás členovia Školského parlamentu pripravili tematické dni, ktoré majú za úlohu spríjemniť pobyt v škole v posledný pracovný deň v týždni. 

      Začíname už vo štvrtok (27.10.2022), a to témou s názvom UČENIE V MASKÁCH. Pozývame každého žiaka, aby sa k nám v tento deň pridal a prišiel do školy v maske, ktorá by nemala byť príliš desivá alebo vulgárna.

      Zároveň sa v tento deň počas veľkej prestávky uskutoční predaj maškrtiek v dolnom vestibule veľkej budovy a na chodbe v malej budove, ktorý si pre vás pripravia členovia Školského parlamentu. Pozývame vás, aby ste kúpou nejakej maškrty podporili chod Školského parlamentu a vopred vám za to ďakujeme.

      Tešíme sa na vás!

      Váš Školský parlament

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie