• Stali sme sa súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie
   • Stali sme sa súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie

   • 27.10.2023 19:15
   • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu s názvom Koalícia škôl za duševné zdravie pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

   • Dôvodom je vnímanie potreby zvýšiť povedomie žiakov i zamestnancov o duševných poruchách a ťažkostiach, ktoré v súčasnosti narastajú práve u detí a mladých ľudí, čím ohrozujú ich psychické a fyzické zdravie.

    Členstvo v koalícií má za cieľ:

    • skvalitniť klímu školy – poskytnúť bezpečné a otvorené prostredie

    • ponúknuť nástroje na pravidelné a automatizované meranie duševnej pohody (welbeing) na našej škole

    • poskytnúť platformu na výmenu skúseností medzi zapojenými školami

    • napojiť sa na osvedčenú metodiku

    Prínosy pre našich žiakov/žiačky

    • minimalizácia negatívnych dosahov závažných spoločenských javov a udalostí na ich duševné zdravie

    • získanie sociálnych zručností a vedomostí potrebných pre život (self-help)

    • zlepšenie schopnosti nadobudnúť vedomosti

    • bezpečné prostredie

    Prínosy pre našich zamestnancov

    • pomoc pri predchádzaní negatívnym javov súvisiacim s výkonom náročného povolania

    • lepšie zvládanie náročných či stresových situácií pomocou poskytnutých nástrojov

    • príjemnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie

    • osobný rozvoj


     

    (foto: Liga za duševné zdravie)

   • Naspäť na zoznam článkov
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

   •  

    Jolly Phonics je program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku.

    S Jolly Phonics, sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré angličtina má. 

    Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

 •     

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie