• Krúžky 2019/2020 
   Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   krúžok vedúci deň čas miestnosť
   Atletika 1.-4.r.  Strapáčová Renáta utorok 14:30-15:30 telocvičňa
   Atletika dievčatá 5.-9.r. Sulanová Svatava streda 14:00-15:30 telocvičňa
   Atletika chlapci 5.-9.r. Pivarček Milan streda 14:00-15:30 telocvičňa
   Basketbalový krúžok 5.-9.r. Pivarček Milan streda 15:30-17:00 telocvičňa
   Cvičenia z MAT 9.A Kocurková Oľga utorok 13:45-15:15  
   Cvičenia z MAT 9.B Kocurková Oľga pondelok 13:45-15:15  
   Cvičenia z MAT 9.C Kocurková Oľga streda 13:45-15:15  
   Cvičenia z MAT 9.D Čabounová Zuzana pondelok 14:00-15:30  
   Cvičenia zo SJL 9.B Dominová Emília štvrtok 14:00-15:30  
   Cvičenia zo SJL 9.A Bajaníková Adriana pondelok 14:00-15:30  
   Cvičenia zo SJL 9.C Pilková Ľudmila štvrtok 14:00-15:30  
   Cvičenia zo SJL 9.D Illavská Terézia streda 14:00-15:30  
   Florbal 4.-6.r. Gába Vladimír štvrtok 14:30-16:00 telocvičňa
   Florbal 7.-9.r. Gába Vladimír štvrtok 15:30-17:00 telocvičňa
   Folklórníček 2.C Rozbeská Alena pondelok 12:45-14:45 cvičebňa
   Gymnastika 1.-6.r. (výber podľa počtu) Košťálová Kvetoslava pondelok 14:00-14:45  
   Gymnastika 1.-6.r. (výber podľa počtu) Košťálová Kvetoslava pondelok 14:45-15:30  
   Gymnastika 1.r. (výber podľa počtu) Cingelová Elena pondelok 14:00-15:30  
   Gymnastika dievčatá 1.-9.r. Baňovičová Daniela pondelok 14:00-15:30 obsadené
   Gymnastika dievčatá 1.-9.r. Baňovičová Daniela pondelok 15:30-17:00 obsadené
   Gymnastika dievčatá 1.-9.r. Cingelová Elena pondelok 15:30-17:00 obsadené
   Gymnastika chlapci 1.-3.r. a 7.-9.r. (výber) Cingelová Elena pondelok 13:30-14:30 telocvičňa
   Gymnastika chlapci 1.-3.r. a 7.-9.r. (výber) Sulanová Svatava pondelok 13:30-14:30 telocvičňa
   Halové veslovanie, bedminton Gába Vladimír utorok 15:30-17:00 telocvičňa
   Halové veslovanie, bedminton Pivarček Milan utorok 15:30-17:00 telocvičňa
   Chemický krúžok 7.-9.r./5.-6.r.                           Nociarová Martina pondelok 14:00-15:30 chem.uč.
   Jumping a Tabata 5.-9.r. Sulanová Svatava utorok 14:00-15:30 telocvičňa
   Ľadové korčuľovanie (Platí sa vstup) Dritomský Erik utorok 14:00 Podľa otváracích hodín zimného štadióna 
   Loptové hry 1.-4.r.  Laláková Ingrid utorok 13:30-14:30 telocvičňa
   Loptové hry 1.-4.r.  Strapáčová Renáta utorok 13:30-14:30 telocvičňa
   Loptové hry 1.-4.r.  Laláková Ingrid štvrtok 13:30-14:30 telocvičňa
   Loptové hry 1.-4.r.  Strapáčová Renáta štvrtok 13:30-14:30 telocvičňa
   Počítačový 3.-4.r. Melichárová Ľudmila štvrtok 14:00-15:30 Inf 1
   Počítačový 5.-6.r. Gába Vladimír utorok 14:00-15:30 Inf 3
   Počítačový 5.-6.r. Pivarček Milan utorok 14:00-15:30 Inf 1
   Recitačný krúžok Hájiková Melánia streda 13:00-14:30  
   Stolný tenis 1.-2.r. Šindelár Dušan pondelok 14:30-16:00 chodba
   Stolný tenis 3.-4.r. Šindelár Dušan utorok 14:30-16:30 chodba
   Stolný tenis 5.-6.r. Šindelár Dušan streda 14:30-16:30 chodba
   Stolný tenis 7.-9.r. Šindelár Dušan pondelok 16:00-18.00 chodba
   Šachový krúžok-pokročilí 2.-5.r. Čermáková Milada utorok 14:00-15:30  
   Šachový krúžok-začiatočníci 2.-5.r. Čermáková Milada pondelok 14:00-15:30  
   Španielčina 5.-9.r. Kasznárová Dominika štvrtok 14:00-15:30  
   Tvorivý bádateľ - Šikovné rúčky 1.-4.r. Mikuličková Viera streda 14:00-15:30  
   Vybíjaná - športové hry 2.-4.r. Mikuličková Viera piatok 13:30-15:00 telocvičňa
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 250