• Oznam

   • 27.08.2019 07:43
   • OZNAM

    začiatok šk. roka 2019/2020

     

    Začiatok školského roka 2019/2020 bude 

     

    dňa 02.09.2019 ( pondelok ) o 8:00 hod.

     

    Žiaci vstupujú do budovy školy o 7:45 hod.

    Zoznamy novoprijatých žiakov budú na nástenke v hlavnej budove vo vestibule a na budove ŠKD.

    ŠKD v prvý školský deň bude do 13:00 hod.

    Obedy v tento deň sa vydávajú od 10:30 hod .

    do 12:30 hod.

     

    Riaditeľstvo školy

   • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie