• Oznam

   • 27.08.2019 07:43
   • OZNAM

    začiatok šk. roka 2019/2020

     

    Začiatok školského roka 2019/2020 bude 

     

    dňa 02.09.2019 ( pondelok ) o 8:00 hod.

     

    Žiaci vstupujú do budovy školy o 7:45 hod.

    Zoznamy novoprijatých žiakov budú na nástenke v hlavnej budove vo vestibule a na budove ŠKD.

    ŠKD v prvý školský deň bude do 13:00 hod.

    Obedy v tento deň sa vydávajú od 10:30 hod .

    do 12:30 hod.

     

    Riaditeľstvo školy

   • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie