• PVK 2017/2018

   • 25.06.2018 19:21
   • Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6. ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove v dňoch 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. a 11.6.2018.
   • Plavecký výcvik Vincov les od 05.06. – 11.06.2018

     

    Zodpovedná vedúca výcviku: Mgr. Svatava Sulanová

                Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6. ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove v dňoch 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. a 11.6.2018

    Výcvik prebiehal podľa plánu. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV.

    Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa

    v plávaní , osvojovať si nové plavecké spôsoby. Pracovali podľa pokynov učiteľov. Kúpalisko Vincov les je veľmi vhodné na plavecké kurzy. Pre plavcov je k dispozícii 50 m plavecký bazén, pre slabších plavcov a neplavcov sú tiež vhodné bazény.

    Päťdňový plavecký výcvik sme ukončili pretekmi. Žiaci preplávali 50 m, dostali medaile, čokolády a zmrzlinu. 

    Výsledky dievčatá: 1. miesto Tamara Slivková, 2. miesto Michaela Janáková a 3. miesto získala Lenka Kováčová

    Výsledky chlapcov: 1 miesto Martin Uhlár, 2. miesto Adrián Minárik a 3 miesto získal Tobias Kravarčík.

    Zodpovednosť za žiakov počas plaveckého výcviku je veľká. V tomto šk. roku boli žiaci disciplinovaní, užívali si pobyt vo vode a výcvik. Nádherné slnečné počasie a výborný priebeh výcviku umocnil veľmi dobré dojmy a kladné hodnotenie výcviku nielen učiteľmi, ale hlavne žiakmi.

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie