• Námety pre činnosť v jednotlivých mesiacoch oddelenia

     • A/Jesenné obdobie: september, október, november

      SEPTEMBER:

      1. Zápis žiakov do ŠKD, zoznámiť žiakov s režimom dňa v ŠKD, poučiť o BOZP.

      2. Privítanie prváčikov

      3. Bezpečná cesta do školy.

      4. Pohybové aktivity na školskom ihrisku , vychádzky do prírody, pozorovanie zmien v prírode.

      5. Ľudské práva pre deti – 1. zásada

      OKTÓBER:

      1. Mesiac úcty k starším, príprava programu

      2. Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana

      3. Deň jablka

      4. Tekvice a tekvičky, tvoríme z ovocia a zeleniny, výstava prác detí , kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň

      5. Ľudské práva pre deti – 2. zásada

      November:

      1. Jesenné upratovanie, triedenie hračiek, drobné opravy, úprava školského areálu

      2. Zober loptu - nie drogy! Športové hry – Európsky týždeň boja proti drogám

      3. Tvorivé dielne, tvorenie z prírodnín

      4. Vystúpenie k mesiacu úcty k starším

      5. Ľudské práva pre deti – 3. Zásada

       

      B/ Zimné obdobie: december, január, február

      DECEMBER: 

      1. Príchod Mikuláša, zábavné popoludnie

      2. Vianočné zvyky a tradície , Vianočná výzdoba priestorov školy

      3. Rozprávkový čas VIANOC – výroba vianočných pozdravov, ozdôb, zdobenie

      4. Posedenie pri jedličke, výmena darčekov, vianočný program

      5. Ľudské práva pre deti – 4. zásada

      JANUÁR:

      1. Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

      2. Zimné hry, sánkovanie, zimná orientačná hra

      3. Trhy – dielničky spojené s predajom výrobkov

      4. Environmentálna vychádzka, starostlivosť o vtáčiky v zime

      5. Ľudské práva pre deti – 5. zásada

      FEBRUÁR:

      1. Karneval, výroba karnevalových masiek

      2. Valentín – zábava, súťaže, sladké maškrtenie

      3. Vychádzky do zimnej prírody

      4. Fašiangy, zvyky a tradície

      5. Ľudské práva pre deti – 6.zásada

       

      C/ Jarné obdobie: marec, apríl, máj

      MAREC:

      1. Návšteva žiackej knižnice

      2. Prebúdzanie prírody, jarné kvety, zvieratá a ich mláďatá

      3. Veľká noc, zvyky a tradície, Veľkonočná dielnička

      4. Týždeň hlasného čítania

      5. Ľudské práva pre deti – 7.zásada

      APRÍL:

      1. Jarné hry na lúke. Netradičné hry a športy

      2. Deň zeme – ochrana prírody, význam lesov, ekologické hry

      3. Zhotovenie darčeka pre budúcich prvákov

      4. Práca s odpadovým materiálom

      5. Ľudské práva pre deti – 8. zásada

      MÁJ:

      1. Moja mama, výroba darčekov

      2. Príprava programu ku dňu matiek, vystúpenie

      3. Maľovanie na dlažbu 4. Indiánsky deň

      4. Mini playback show – príprava na súťaž

      5. Ľudské práva pre deti – 9.zásada

       

      D/ Letné obdobie: jún

      JÚN:

      1. Deň detskej veselosti, deň plný hier

      2. Deň otcov - úcta k otcom

      3. Kolektívne hry v areáli školy, Turnaj vo futbale

      4. Vyhodnotenie činnosti

      5. Ľudské práva pre deti – 10.zásada

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie