• TPK 2016/17

   • 14.06.2017 12:47
   • V dňoch 5.- 9. júna 2017 sa uskutočnil XVI. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu pre 8. ročník, ktorého sa zúčastnilo 48 žiakov a 4 pedagogickí vedúci.
   • Pondelok je tradične venovaný Banskej Štiavnici. Navštívili sme lovecký zámok vo Svätom Antone a Starý a Nový zámok. Deň sme zakončili jazdou Čiernohronskou železnicou z Čierneho Balogu do Chvatimechu.

    Utorok si kvôli nepriazni počasia vyžiadal zmenu programu, prezreli sme si evanjelický kostol v Štítniku známy gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a jaskyňu Domica, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. V Rožňave sme vystúpili na Strážnu vežu a prezreli sme si Betliarsky kaštieľ. Na záver dňa sme prešli i s deťmi, ktoré si netrúfali na veľké túry, ktoré sa tento rok posunuli do nasledujúcich dní, Zejmarskou roklinou.   

    V stredu poznávacia skupina navštívila Chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad a Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická (opäť so zmenami, ktoré si vynútilo počasie) prešla Tomášovskou Belou na Klauzy a výstupom cez Veľký Hýľ na Biele Vody druhý raz Zejmarskou roklinou.

    Štvrtok bol výzvou, keďže zostávali nezrealizované dva najatraktívnejšie body programu - Vysoké Tatry a prechod roklinami Slovenského raja. Počasie nám bolo konečne naklonené a tak prvá skupina vystúpila z Hrebienka cez Studenovodský vodopád na Skalnaté pleso a lanovkou zišla do Tatranskej Lomnice. Druhá skupina prešla prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko, odtiaľ k mostíku nad Obrovským vodopádom a Károlyho vodopádom cez Veľký Kyseľ na Stratenskú pílu.

     Piatok bol venovaný poznávaniu druhého najvýznamnejšieho stredovekého banského mesta - Kremnice. Navštívili sme Mestský hrad a vystúpili na vežu kostola, druhá skupina sa zúčastnila prehliadky kremnickej mincovne a odpoludnia sme prešli i štôlňu Andrej. Program XVI. ročníka TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov