• Rada školy

    •  RADA ŠKOLY PRI ZŠ FÁNDLYHO 11  V PEZINKU má 11 členov.

      Členmi rady školy sú:  

      

     · 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

      

     Predseda rady školy: Mgr. Mária Neurath

      

     Podpredseda rady školy: Mgr. Dominika Polkorábová 

      

     · 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

      

     p. Katarína Libantová

      

      

     · 4 zvolení zástupcovia rodičov:

      

     Mgr. Roman Lukáč

      

     Ing. Vladislav Berkovič, PhD.

      

     Mgr. Martin Procházka

      

     Bc. Michaela Zedníčková

      

      

     · 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

      

     Mário Branný

      

     Ing. Renáta Klimentová

      

     JUDr. Justín Sedlák

      

     Prof. Ing. Elena Žárska CSc.

      

     Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Štatút Rady školy 2019

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie