• TPK 2017/2018

   • 20.06.2018 15:28
   • V dňoch 4.- 8. júna 2018 sa uskutočnil XVII. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov 8. ročníka a 4 vedúci.
   • Program prvého dňa bol orientovaný na poznávanie regiónu Banskej Štiavnice. Deti si pozreli lovecký zámok vo Svätom Antone, Starý zámok v Banskej Štiavnici a Kalváriu, ktorá sa v programe TPK objavila po prvý krát. Deň zavŕšili jazdou Čiernohronskou železnicou a prehliadkou skanzenu vo Vydrove.

                Druhý deň sa prvá skupina vyviezla lanovou dráhou na Hrebienok, odkiaľ vystúpila k Skalnatému plesu a tento rok po prvý raz pešo až do Tatranskej Lomnice. Druhá skupina prešla Slovenský raj zo severu na juh cez prielom Hornádu, Kláštorskú roklinu, Kláštorisko a ponad Obrovský vodopád a cez Veľký Kyseľ došla  Glackou cestou na Geravy a Dedinky.

    Tretí deň poznávacia skupina absolvovala prehliadku Spišského hradu a Chrámu sv. Jakuba v Levoči a na záver Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Turistická skupina absolvovala prechod Tomášovskou Belou, Sokoľou dolinou, výstup Závojovým vodopádom a Glackou cestou cez Veľké a Malé Zajfy, túru zakončili na Stratenskej píle.  

    Štvrtý deň býva tradične oddychový a zameraný je na prehliadku jaskýň Slovenského krasu, ktoré sú zapísané na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Navštívili sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a jaskyňu Domica, ktorá je súčasťou cezhraničného jaskynného komplexu Domica - Baradla. Už druhým rokom sme však tento deň zahájili prehliadkou evanjelického kostola v Štítniku známeho gotickou architektúrou a výnimočnou stredovekou nástennou maľbou. V Rožňave deti vystúpili na Strážnu vežu a deň zakončili prehliadkou Betliarskeho kaštieľa.

       Piaty deň sme navštívili Kremnicu, kde sme si prezreli Mestský hrad a mincovňu a odpoludnia  štôlňu Andrej. Program XVII. ročníka TPK bol i vďaka skvelému správaniu detí viac než uspokojivo naplnený.

    Fotoreport TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev