• História školy

    • Konečne sme sa dočkali. Po týždňoch čakania a neistoty, predsa len nastal deň sťahovania do novej budovy. Jedenásťročná škola sa sťahuje do „Panelky“ dňa 20.10.1959.  
     Časť, nazývaná „Učebný trakt“ je ako tak pripravená pre 16 tried. Zriaďujeme riaditeľňu a zborovňu, nemáme elektronický zvonček, rozhlas, ale máme chuť, máme elán a máme odvahu začať tu v „Panelke“ učiť.   
     K tomu, aby ste začali učiť 600 detí v triedach kde: okná nedostatočne tesnia, alebo sa vôbec nedajú otvárať, vykurovanie je len provizórne, kde po dlhšie trvajúcich dažďoch sú na chodbách celé moria vody potrebujete naozaj odvahu. Ale mali sme ju. Odvahu i chuť. My, učitelia i  naši žiaci. Brigádničili sme, očistili sme si triedy, chodby.   
     23.10.1959 sme začali v „Panelke“ pravidelné jednosmenné vyučovanie. Po malej slávnosti na prízemí sa rozchádzame do tried...   
     Je zaujímavé pozorovať žiakov, najmä dievčatá, s akou chuťou udržujú svoje učebne vo vzornom poriadku: utierajú prach, zametajú, ošetrujú kvety.  
        
     V školskom roku 1959 - 1960 je na našej škole 545 žiakov zadelených do 16 tried.  
     ·         prospelo 502 žiakov, z toho 87 žiakov prospelo s vyznamenaním  
     ·         neprospelo 41 žiakov, 16 žiakov malo povolenú opravnú skúšku  

     Riaditeľ školy:

     Marta Fraňová
     Zástupca: Martin Kováč
            
     Učitelia:      
     1. tr. Gizela Schwarzová  
     2. tr. Gabriela Polkorábová
     3. tr. Margita Popovičová  
     4. tr. Jarmila Križanová  
     5. tr. Margita Bognárová  
     6. a Oľga Bojková  
     6. b Jozef Rypák  
     7. a Božena Féherová  
     7. b Mladen Kolény  
     8. a Ján Matejkovič  
     8. b Ján Bodo    
     9. tr. Valéria Bodová  
     10. a Xénia Ljubočková  
     10. b František Fischer  
     11. a Ján Kačala  
     11. b Michal Kolárik  
            
     Milan Cibulka  
     Ignác Vontorčík  
     Leopold Benkovský
     Gabriel Brocka
            
     Vypísané z KRONIKY školy
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie