• Jolly Phonics

     • Jolly Phonics je multi-zmyslový, aktívny program, ktorý poskytuje výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku.

      Žiaci sa učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale najmä všetky zvuky, ktoré angličtina (42 zvukov), a rovnako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”. Ako na to?:

      • každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak,
      • prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká,
      • deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová,
      • deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania,
      • nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.

       

      Pre spustenie tejto metódy do praxe na Slovensku bolo potrebné experimentálne overiť úspešnosť metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní vo všetkých kompetenciách – v čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením, v ústnom a písomnom prejave. Projekt prebiehal na 47 základných školách na Slovensku a sledovanie výsledkov rovnakej skupiny žiakov sa uskutočňuje od 1. do 4. ročníka. Aj naša škola bo overovania kompetencií zapojená.  

      https://www.jollyphonics.sk/experimentalne-overovanie-jolly-phonics-na-slovensku/

    • Zoznam fotoalbumov

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie