Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 0223092020053 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s DPH 23.09.2020 Z+M servis a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 21.08.2020 25 000,00 s DPH 27.11.2020 Korekt lzol,s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 21.08.2014 Základná škola Mesto Pezinok Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 03.09.2015 Základná škola Mesto Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O dodávke didaktických prostriedkov s DPH 29.05.2015 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 12.10.2015 Základná škola Športový volejbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia - pitná fontána s DPH 14.10.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O usporiadaní obvodného kola športovej súťaže s DPH 03.11.2015 MV SR Okresný úrad BA, odbor školstva Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva NÁJOMNÁ ZMLUVA na potravinový automat s DPH 28.02.2022 Pierre Baguette s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva ZMLUVA O VÝPOŽIČKE s DPH 14.01.2021 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva darovacia 200,00 s DPH 12.09.2014 Mgr. Tomáš Minarský Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 13.11.2013 Základná škola Mesto Pezinok Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k zmluve Rajo 2015/2016 s DPH 22.05.2015 RAJO, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo Korekt Izol 25 000,00 s DPH 21.08.2020 Korekt Izol s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 18.11.2015 Komensky s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 11.11.2015 Základná škola Basketbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Kúpna - Tatranská mliekareň s DPH 01.12.2015 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis s DPH 07.12.2015 Nadácia Pontis Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servise a poskytnutí zodpovednej osoby s DPH 11.12.2015 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O usporiadaní OK Pytagoriády s DPH 29.02.2016 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5508
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie