• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva O zabezpečovaní mliečnych výrobkov s DPH 07.09.2011 RAJO a.s Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 07.09.2011
  Zmluva O poskytovaní stravovania s DPH 29.03.2012 ZŠ Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Mesto Pezinok 30.03.2012
  Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 11.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 11.05.2012
  Zmluva Kúpna - Dodanie a montáž školských tabúľ s DPH 25.09.2012 MIVASOFT, spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 26.09.2012
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 925,00 s DPH 02.10.2012 Základná škola Basketbal Pezinok s.r.o. 02.10.2012
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 29.10.2012 Základná škola Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy 28.10.2012
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 1 680,00 s DPH 25.06.2013 Základná škola Súkromná základná umelecká škola 26.06.2013
  Zmluva Kúpna - Na dodávku a odber tepla s DPH 01.07.2013 TERMMING, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 01.07.2013
  Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 15 000,00 s DPH 09.09.2013 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 09.09.2013
  Zmluva Nájomná 3,31 bez DPH 19.09.2013 Základná škola ECOLAB s.r.o. 19.09.2013
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 780,00 s DPH 02.10.2013 Základná škola Športový volejbalový klub Pezinok 02.10.2013
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 930,00 s DPH 02.10.2013 Základná škola Basketbalový klub Pezinok 02.10.2013
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 495,00 s DPH 03.10.2013 Základná škola VN - Jazykové kurzy 03.10.2013
  Zmluva O nájme nebytových priestorov 425,00 s DPH 07.10.2013 Základná škola REFLECTANGULO 361 08.10.2013
  Zmluva O prenájme nebytových priestorov 1 147,50 s DPH 07.10.2013 Základná škola GROOVEDANCE 08.10.2013
  Zmluva Darovacia - didaktická technika a softvér s DPH 11.11.2013 Štátny pedagogický ústav Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 11.11.2013
  Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 24.01.2014 Základná škola Mesto Pezinok Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy 27.01.2014
  Zmluva O servise a poskytnutí zodpovednej osoby 45/mesiac s DPH 30.01.2014 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 31.01.2014
  Zmluva O odbere VŽP - 3 (odpadu) 0.06/kg bez DPH 05.03.2014 GLOBAL GREEN, spol. s r. o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 06.03.2014
  Zmluva Kúpna - Dodávka potravín 13 000,00 bez DPH 04.04.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 07.04.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6512
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie