Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva o prenájme tlačových zariadení s DPH 26.04.2019 Z+M servis a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra O92473 nákup potravín s DPH 14.04.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Zmluva Kúpna - Tatranská mliekareň s DPH 01.12.2015 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra O92470 nákup potravín s DPH 07.04.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 67O105785 nákup potravín s DPH 08.04.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis s DPH 07.12.2015 Nadácia Pontis Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servise a poskytnutí zodpovednej osoby s DPH 11.12.2015 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 67O105789 nákup potravín s DPH 08.04.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Zmluva O dodávkach kancelárskych potrieb s DPH 26.02.2015 Lyreco CE, SE Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
s DPH
Zmluva Dodatok - poskytovanie verejných služieb s DPH 20.01.2015 Slovák Telekom, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Faktúra 6701O6290 nákup potravín s DPH 13.04.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Zmluva O usporiadaní obvodného kola športovej súťaže s DPH 03.11.2015 MV SR Okresný úrad BA, odbor školstva Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s DPH 15.01.2019 Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 67O106513 nákup potravín s DPH 15.04.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra O92479 nákup potravín s DPH 26.04.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ
Zmluva Darovacia - pitná fontána s DPH 14.10.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve poskytovaní stavovania s DPH 31.05.2018 Základná škola Mesto Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 12.10.2015 Základná škola Športový volejbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra FV210059 nákup potravín s DPH 15.04.2021 Market Alena Malíšková vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5508
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie